Mitä tehdä kiinteistön energian säästämiseksi?

Mitä tehdä kiinteistön energian säästämiseksi?

 • Teksti: Veli-Matti Aittoniemi
 • Kuvat: Shutterstock

MaRan energiatehokkuussopimuksessa mukana olevat yritykset saavat Motivasta tietoa ja neuvontaa energian säästämiseksi. Ne voivat myös saada tukea energiainvestointeihin ja energiakatselmuksen tekemiseen.

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry on liittynyt Motiva Oy:n hallinnoimaan energiatehokkuussopimukseen. MaRan jäsenyritykset voivat liittyä MaRan kautta mukaan sopimukseen. Energiatehokkuussopimuksessa mukana olevat yritykset saavat Motivasta tietoa ja neuvontaa energian säästämiseksi, ja ne voivat saada tukea energiainvestointeihin ja energiakatselmuksen tekemiseen.

Motiva Oy:n kiinteistöenergiatehokkuuden johtava asiantuntija Harri Heinaro on laatinut säästölistaa myös matkailu- ja ravintola-alalle.

 – Olemme viime aikoina käyneet mara-alan yritysten kanssa paljon keskusteluja kiinteistöjen energiatehokkuuden kehittämisestä. Olemme lähestyneet suoraan yrityksiä ja järjestäneet paljon erilaisia seminaareja ja webinaareja. Tarkoituksena on saada yritykset kertomaan hyviä käytänteitä ja kokemuksia toisilleen. Vallitsevan tilanteen vuoksi kiinnostus energiatehokkuuden kehittämiseen on lisääntynyt, ja tilaisuuksissa on ollut paljon osanottajia, Heinaro toteaa.

Moni yritys liittyy energiatehokkuussopimukseen, koska ohjelman kautta voi saada tukea tavanomaisiin energiainvestointeihin. Myös energiakatselmukseen saa hieman paremman tuen. Kaikki tuet myöntää Business Finland.

– Hiilijalanjäljestä huolehtimisesta on tullut yhä tärkeämpää. Yritykset osoittavat ohjelmaan liittymällä toimivansa vastuullisesti ja pyrkivänsä vähentämään hiilijalanjälkeä. Energiatehokkuuden parantaminen on yksi keskeinen keino hiilijalanjäljen pienentämisessä. Tuettu energiakatselmus tarjoaa kokonaisvaltaisen tavan selvittää keinot energiatehokkuuden parantamiseksi.

– Olemme myös ottaneet energiakatselmuksessa käyttöön pilottikokeilun, joka on hieman perinteistä katselmusta kevyempi malli. Kyseessä on täsmäkatselmus, jossa voi keskittyä vaikkapa lämmitystavan muutoksiin tai ilmanvaihdon kehittämiseen, Heinaro kertoo.

Hyviä vinkkejä energian säästämiseksi löytyy Motivan astetta alemmas -kampanjasta. Myös yritysten kannattaa tutustua kampanjasivuihin, joilta löytyy ehdotuksia vaikkapa keittiön energiatehokkuuden kehittämiseen. Sivuilla on myös paljon vinkkejä siitä, miten tulevana talvena voi säästää energiaa.

TARKISTA AINAKIN NÄMÄ:

1. Ilmanvaihto

• Lämmön talteenoton toiminnan ja hyötysuhteen parantaminen

 •  Lämmön talteenotossa voi olla erilaisia toiminnallisia ongelmia, joten niiden toiminta on syytä tarkistaa huolellisesti ja säännöllisesti
 •  Mahdolliset LTO-lisäykset (esim. keittiöiden erilliset poistot)

• Ilmanvaihdon käyntiajat / tilojen käyttöajat

 •  Vyöhykekohtaiset käyntiajat
 •  Yölämmitysohjelman käyttö
 •  Aikaohjelmien toimivuus (onko kone esim. käsikäytöllä tai onko muita syitä, joiden vuoksi ohjelma ei toimi oikein)

• Lämpötilojen asetusarvojen muuttaminen

 •  Tuloilman lämpötilan asetusarvo tavoiteltua huonelämpötilaa alempi (n. 2 °C), jos ei ilmalämmitystä
 •  Ilmaislämpöjen tehokkaampi hyödyntäminen
 •  Lämpötilansäädön parantaminen, säätötavan muutos

• Ohjausmahdollisuuksien parantaminen

 •  Taajuusmuuttajat
 •  CO, CO2, läsnäolo, lisäaikapainike ym.
 •  Kiertoilman käyttö ja ohjaus

• Uuden ilmanvaihtojärjestelmän asentaminen tai vanhojen puhaltimien vaihtaminen

2. Lämmitysjärjestelmä

• Lämpötilatason säätö tilojen käytön mukaan

 •  Autohallien, varastojen ja teknisten tilojen lämpötilat
 •  Lämmitysverkoston säätökäyrien asettelun muuttaminen
 •  Sisälämpötilojen yhdenmukaistaminen verkoston tasapainotuksella

• Säätölaitteiden korjaus/uudistaminen

 •  Venttiilit, termostaattiventtiilit
 •  Älykäs lämmönsäätö sekä erilaisissa sähkölämmityksissä että vesikiertoisissa lämmitysjärjestelmissä

• Ilmavuotojen pienentäminen (tiivistäminen)

• Lämpöpumput

 •  ilma-vesilämpöpumppu ja maalämpö erityisesti fossiilista lämmitystä käyttävissä kohteissa
 •  Ilmalämpöpumppu sähkölämmityskohteissa tai muuten tukilämmityksenä
 •  Lämmön kierrätys ja hukkalämmön hyödyntäminen

3. Käyttövesijärjestelmä

• Vesikalusteiden virtaaman rajoitus

 •  Hanan rajoittimen säätö, poresuuttimet, paineenalennusventtiili

• Wc-istuimen huuhtelumäärän pienentäminen

• Vesikalusteiden vuodot

 •  Mahdollisen veden tuntimittauksen hyödyntäminen. Tarjolla on erilaisia seurantajärjestelmiä.

• Vesikalusteiden ja wc-istuimien uusiminen

• Lämpimän käyttöveden lämpötilan alentaminen (oltava aina > 55 °C)