50 vuotta sitten: Palveluhenki ajan paineessa

50 vuotta sitten: Palveluhenki ajan paineessa

  • Teksti: Hotelli- ja Ravintolalehti
  • Kuvat: Hotelli- ja Ravintolalehti

Hotelli- ja ravintolalehti oli huolissaan käytöstapojen unohtumisesta ravintoloissa vuonna 1969.

PALVELUHENKI AJAN PAINEESSA

 

Radikalismin esiinmurto, mitä massatiedotusvälineet ovat voimakkaasti edesauttaneet, on sivutuotteenaan huolestuttavassa määrin vaikuttanut mm. tapojen höltymiseen ja hyvän käyttäytymisen unohtamiseen. Tämä on heijastunut myös palveluelinkeinojen palveluhenkeen, mikä inhimillisesti on varsin ymmärrettävää. Kun asiakas katsoo olevansa oikeutettu käyttäytymään mistään säännöistä piittaamatta, ei häntä palveleva lähimmäinenkään jaksa aina säilyttää itsehillintäänsä ja muistaa omaa rooliaan. Siinä ohessa saattaa sävyisä kansalainenkin saada vuorostaan osakseen yrmeätä kohtelua ja jää tietenkin ihmettelemään liikkeen palvelutasoa.

 

Tämä koskee kaikkia palveluelinkeinoja, mutta eritoten hotelli- ja ravintolaliikkeitä, joissa asiakas – sinänsä täysin oikeutetusti – odottaa itseään palveltavan kohteliaasti ja tehokkaasti oli sitten kysymyksessä minkä tyyppinen liike tahansa. Etenkin ravintola on tarkoitettu paikaksi, jonne tullaan kulinaaristen antimien lisäksi myös viihtymään. Viimeksi mainitun seikan varmistaminen on kuitenkin ravintoloitsijalle ja hänen henkilökunnalleen usein vaikea tehtävä, kun asiakkaat eivät aina mukaudu talon ilmapiiriin ja noudata sen sääntöjä.

Ravintoloissa musiikki soi futuristisista pallokaiuttimista 60-luvun lopulla.

Ravintolalaitoksen funktiohan on tarjota kansalaisille eri tasoisia ja tyyppisiä palveluksia laajan asteikon koko puitteissa. Vain täten toteutetaan todellista demokratiaa, tarjoamalla siis itse kullekin hänen kulloisiakin tarpeitaan ja tilanteita vastaava ja tyydyttävä miljöö. Ravintola-asetuksen ns. asiakasvalintapykälä on tarkoitettu nimenomaan ja vain tätä varmistamaan, eikä sillä ole mitään tekemistä syrjinnän kanssa.

Olemme vielä suhteellisen hyvissä asemissa moniin muihin maihin verrattuna, missä asiakaspalvelu niin tavarataloissa kuin ravintoloissakin on painunut täysin ilmeettömälle tehdasmaiselle liukuhihnatasolle.

Tapojen ja käyttäytymisen höltymisen aiheuttama paine on kuitenkin elinkeinon kestettävä. Meidän tehtävänämme on varjella palvelemisen aatetta ja toteuttaa sitä käytännössä – vaikeuksista välittämättä. Huolestuttavista ilmiöistä huolimatta olemme sittenkin vielä suhteellisen hyvissä asemissa moniin muihin maihin verrattuna, missä asiakaspalvelu niin tavarataloissa kuin ravintoloissakin on painunut täysin ilmeettömälle tehdasmaiselle liukuhihnatasolle. Varoituksista on kuitenkin osattava ottaa hyvissä ajoin vaarin ja asennoiduttava sen mukaisesti.

Kaikesta suomalaisen asiakaspalvelun osakseen saamasta kritiikistä huolimatta palvelutasomme on kuitenkin – vielä nyt – kansainvälisesti ottaen korkea. Tätä asemaa täytyy ja sitä voidaan menestyksellisesti puolustaa ajan paineesta huolimatta. Johonkinhan on hyvin tapojen noudattaminen ankkuroitava – odottamaan aikoja, jolloin ne jälleen tulevat omalla voimallaan ja ominaispainollaan arvostetuiksi. Tässä on hotelli- ja ravintolalaitoksella tehtävä, joka antaa voimia sen palveluksessa lähimmäistensä hyväksi uurastaville kansalaisille. 

 

Kirjoitus on julkaistu alun perin Vitriinin edeltäjän Hotelli- ja Ravintolalehden numerossa 10/1969.