Ikkunattomat majoitushuoneet mukana norminpurkulistalla

Ikkunattomat majoitushuoneet mukana norminpurkulistalla

  • Teksti: Sami Hämäläinen  
  • Kuvat: Shutterstock

MaRan mielestä majoitushuoneen ikkunavaatimukselle ei ole perusteita.

Vuoden 2025 alussa voiman tulevan rakentamislain mukaan majoitustilassa on oltava ikkuna. Ympäristöministeriö on rakentamislain korjaussarjaan tehtävien muutosten yhteydessä valmistellut myös uuden asuin-, majoitus- ja työtiloja koskevan asetusluonnoksen, jossa esitetään mahdollisuutta poiketa ikkunavaatimuksesta.

Ikkunattomien majoitushuoneiden määrää ei rajoitettaisi silloin, kun kysymys olisi rakennuksen laajamittaisesta korjauksesta tai käyttötarkoituksen muutoksesta majoitusrakennukseksi. Sen sijaan uutta majoitusrakennusta rakennettaessa ikkunavaatimuksesta voitaisiin poiketa enintään 20 prosentissa majoitushuoneista.

Hallitus on käynnistänyt työn liiallisen sääntelyn purkamiseksi ja yrityksiin kohdistuvan hallinnollisen taakan keventämiseksi. Hallituspuolueiden eduskuntaryhmien asettama norminpurkutyöryhmä jätti hallitukselle huhtikuussa ensimmäisen ehdotuksensa purettavista normeista. Yksi näistä ehdotuksista oli mahdollistaa ikkunattomien majoitushuoneiden rakentaminen.

MaRa on kannattanut ehdotusta, jonka mukaan ikkunattomien majoitushuoneiden lukumäärää ei rajoiteta silloin, kun kysymys on rakennuksen laajamittaisesta korjauksesta tai käyttötarkoituksen muutoksesta majoituskäyttöön.

Ikkunavaatimusta koskevaa poikkeusta ei kuitenkaan tule sitoa vain näihin tilanteisiin. MaRa on esittänyt, että uutta majoitusrakennusta rakennettaessa ikkunavaatimuksesta tulee voida poiketa enintään 30 prosentissa majoitushuoneista.

Majoitushuoneessa luonnonvalon merkitys eroaa asuinhuoneiston makuuhuoneesta. Majoitushuoneen käyttö on tavallisesti tilapäistä ja lyhytaikaista, ja valinta ikkunan tarpeellisuudesta pitää antaa palvelua käyttävälle asiakkaalle. Asiakasta voi helposti informoida etukäteen huoneiden varustelutasosta ja näkymästä, eikä sääntelyllä pidä tehdä valintoja asiakkaan puolesta.

Uuden asuin-, majoitus- ja työtiloja koskevan asetuksen on tarkoitus tulla voimaan rakentamislain kanssa samaan aikaan ensi vuoden alussa.