Kustannustuen toinen haku alkamassa

Kustannustuen toinen haku alkamassa

  • Teksti: Jukka Suominen
  • Kuvat: Shutterstock

Kustannustuen toisella hakukierroksella kuluja huomioidaan edellistä kertaa laajemmin.

Kustannustuen ensimmäinen hakukierros päättyi elokuun lopussa. Nyt kustannustukilakia on muutettu, ja tuen haku avautuu uudelleen Valtiokonttorissa joulukuun puolivälissä ja päättyy 26.2.2021.

Ravitsemisliikkeille ei kesällä kustannustukea juurikaan tullut, mutta lakimuutosten takia tilanne on nyt toinen, ja jokaisen kannattaa perehtyä kustannustukeen. Tuen saaminen edellyttää aina hakemuksen tekemistä Valtiokonttorin sähköisessä asiointipalvelussa. Valtiokonttorin kotisivuilta löytyy ohjeistusta tuen hakemisesta.

Tuen saamisen edellytyksenä on, että päätoimialan liikevaihto on vähentynyt vähintään 10 prosenttia ja yrityksen liikevaihto vähintään 30 prosenttia. Valtioneuvoston asetuksessa luetellaan päätoimialat, jotka ovat tuen piirissä. Muullakin toimialalla toimiva yritys voi saada Valtiokonttorin harkintavallan perusteella kustannustukea, jos yritys pystyy osoittamaan liikevaihtonsa vähenemisen johtuneen koronasta.

Vertailukausi on 1.6.–31.10.2019 ja tukikausi 1.6.–31.10.2020. Liikevaihdon väheneminen lasketaan näiden ajanjaksojen perusteella, ja jälkimmäiseltä ajanjaksolta otetaan laskentakaavaan joustamattomat liiketoiminnan kulut sekä menetykset. Kustannustuen määrä lasketaan monimutkaisella laskentakaavalla. Tuki on sitä suurempi, mitä suurempi on liikevaihdon väheneminen ja joustamattomien kustannusten määrä.

Aiemmin laissa lueteltiin tyhjentävästi laskennassa huomioon otettavat kiinteät kulut. Nyt kuluja huomioidaan huomattavasti laajemmin, sillä lain mukaan laskennassa huomioidaan joustamattomat liiketoiminnan kulut. Termillä tarkoitetaan kuluja, jotka syntyvät vaikka yrityksellä ei olisi myyntiä lainkaan. Lisäksi huomioidaan menetykset, jotka ovat erilaisia arvonalennuskirjauksia, esimerkiksi epävarmoista myyntisaatavista.

Hallituksen esityksen perusteluissa joustamattomina liiketoiminnan kuluina mainitaan nyt myös vuokratyövoimakustannukset. Tuen määrää laskettaessa otetaan huomioon palkat tukikaudelta ilman lakimääräisiä sivukuluja tulorekisteristä saatuina ja toiminimiyrittäjän palkkakulut oman ilmoituksen mukaan.

Kustannustuesta vähennetään mahdolliset vakuutusyhtiön maksamat keskeytysvakuutuskorvaukset. Tuesta ei enää toistamiseen vähennetä KEHA-keskuksen ravintolakorvauksia eikä Business Finlandin tai ELY-keskuksen korona-avustuksia.

Kustannustuen enimmäismäärä yritystä kohden on 500 000 euroa, ja nytkin konserni rinnastetaan yritykseen. Suomen valtion valitseman säädöspohjan takia saman avustuspuiteohjelman avustusten yrityskohtainen enimmäismäärä on 800 000 euroa. Yhteenlaskettavaksi tulevat tällöin niin kustannustuki edelliseltä hakukierrokselta kuin KEHA-keskuksen maksamat ravintolakorvauksetkin.