Tupakkalakiin esitetään ankaria kieltoja

Tupakkalakiin esitetään ankaria kieltoja

  • Teksti: Kai Massa
  • Kuvat: Timo Niemi

STM:n työryhmän ehdotus tupakkalaista on kohtuuton ravintola- ja tapahtuma-alan yrityksille.

STM:n tupakkalakityöryhmä julkaisi tammikuussa 2023 ehdotuksensa tupakkalain kiristämiseksi. Esitys kieltäisi tupakoinnin ravintoloiden terasseilla ja yleisötilaisuuksien sekä kongressien ja messujen ulkotarjoilualueilla. Huvipuistoissa ja urheiluareenoilla tupakointi kiellettäisiin kokonaan. Myös ravintoloiden tupakkakopit kiellettäisiin.

Vaikka MaRa tukee valtion tavoitetta tupakoinnin vähentämiseksi, ehdotetut kiristykset ovat kohtuuttomia sen jäsenyrityksille. Esitys kohdistuu voimakkaasti toimialan yrityksiin tupakoitsijoiden sijaan.

 

Kielto iskisi anniskeluun

Nykyisin ravitsemisliikkeet voivat sallia tupakoinnin ulkotarjoilualueilla. Terassikausi on Suomessa lyhyt, mutta terassimyynti on ravintoloiden liiketoiminnalle elintärkeä. Ehdotetun kiellon seurauksena anniskelun määrä ravintoloissa vähenisi. Ravintola-anniskelun alamäki Suomessa on jatkunut koko EU-jäsenyyden ajan ja on nyt noin 10 prosenttia alkoholin kokonaiskulutuksesta.

Tupakointikielto ulkotarjoilualueilla siirtäisi asiakkaita ja alkoholin nauttimista ravintoloista yhä enemmän valvomattomiin tiloihin, kuten puistoihin. Alkoholilain ulkopuolella toimivien tilausravintoloiden kilpailuasema paranisi, koska niiden ulkoalueilla saisi edelleen polttaa. Satoja anniskeluravintoloita on jo joutunut lopettamaan toimintansa omat alkoholijuomat sallivien tilausravintoloiden takia. 

Terassitupakoinnin kieltäminen lisäisi myös häiriötä ja roskaamista, kun tupakoivat asiakkaat siirtyisivät terasseilta jalkakäytäville tai rakennusten vierustoille tupakoimaan ja heittäisivät tumpit maahan tuhkakuppien sijaan. Tämä johtaisi myös helposti riitoihin naapuruston kanssa.

Monilla jäsenyrityksillä on laajoja piha-alueita anniskelualueina,  ja kokonainen yrityksen käytössä oleva saari voi olla anniskelualuetta. Tupakointikielto ulkotarjoilualueilla vaikeuttaisi näiden yritysten vakiintunutta liiketoimintaa voimakkaasti.

MaRan mielestä totaalikieltoa ei tule toteuttaa. Ravintolat voivat järjestää tupakoinnin ulkotarjoilualueilla niin, etteivät tupakoimattomat asiakkaat altistu tupakansavulle.

 

Tupakkakopit sallittava myös jatkossa

Varsinkin viihde- ja yöravintoloissa on investoitu erillisiin tupakkakoppeihin, joiden rakentamiskustannukset ovat olleet suuria viranomaisvaatimusten takia. Tupakkakoppeja käyttävät asiakkaat pysyvät ravintolatiloissa, eivät aiheuta haittoja ei-tupakoiville eivätkä liiku turhaan edestakaisin ravintolan ja julkisen tilan välillä.

MaRan mielestä tupakkakoppeja ei tule kieltää. Olemassa olevien tilojen kieltäminen kajoaisi voimakkaalla tavalla myös ravintolayritysten perustuslaissa suojattuun omaisuuden suojaan.

 

Yleisötapahtuman valvonta vaikeutuisi

Monilla musiikkifestivaaleilla koko tapahtuma-alue on tarjoilualuetta ja tupakointi on kielletty katsomoissa ja lavan edustalla. Ehdotettu sääntely kieltäisi tupakoinnin koko tapahtuma-alueella lukuun ottamatta tupakointiin erikseen varattua aluetta, jonne asiakkaat eivät saisi viedä juomiaan.

Sen seurauksena tupakointialueella täytyisi olla järjestyksenvalvoja valvomassa lain toteutumista. Kielto aiheuttaisi kohtuuttomia lisäjärjestelyitä ja siten kustannuksia tapahtumanjärjestäjälle ja järjestyksenvalvonnalle sekä heikentäisi asiakasviihtyisyyttä. Kielto vaikeuttaisi yhtä lailla kongressien ja messujen toimintaa, kun kävijät eivät saisi tupakoida niiden ulkotarjoilualueilla. 

 

Tupakoitsijat siirtyisivät huvipuiston portille

Tupakointikielto koskisi myös huvipuistoja. Tupakointi on nykyisin järjestetty huvipuiston alueella erikseen varatuille paikoille, mikä on ollut toimiva käytäntö. Jos tupakointi ei olisi sallittua huvipuistossa, suuri määrä asiakkaita joutuisi siirtymään huvipuistoalueen ulkopuolelle sisäänpääsyn välittömään läheisyyteen tupakoimaan.

Lapsiperheet kohtaisivat tupakoivat ihmiset huvipuiston portilla. Yritykset joutuisivat palkkaamaan lisää henkilöstöä tarkastamaan tupakalta huvipuistoon palaavien asiakkaiden sisäänpääsyoikeutta. Porttien ulkopuolinen tupakointi aiheuttaisi myös häiriöitä ja roskaamista.

Tupakointikielto koskisi myös urheiluareenoita. Massatapahtumissa tupakoitsijat joutuisivat siirtymään turvatarkastetun alueen ulkopuolelle, mikä aiheuttaisi järjestyksenvalvonnalle ylitsepääsemättömiä ongelmia, kun kaikki alueelle palaavat pitäisi turvatarkastaa uudelleen. MaRan mielestä yleisötilaisuuksien, huvipuistojen ja urheiluareenoiden tupakointikieltoja ei tule kiristää.