Viidennen kustannustuen haku avautunee joulukuussa

Viidennen kustannustuen haku avautunee joulukuussa

  • Teksti: Jukka Suominen
  • Kuvat: Shutterstock

Viides kustannustukikierros on kohdennettu erityisesti mara-alan yrityksille.

Koronan kanssa on eletty kohta kaksi vuotta. Yrityksen kiinteitä kuluja korvaava kustannustukikin on edennyt jo viidennelle hakukierrokselle.

Viides hakukierros poikkeaa aiemmista siten, että tukea kohdennetaan erityisesti matkailu-, ravintola- ja tapahtuma-alan yrityksille lakiin otetun toimialalistauksen mukaan. MaRan jäsenyritysten toimialat on lueteltu laissa kattavasti. 

Tukikelpoisia ovat myös muiden toimialojen yritykset, joiden toimintaan tai joiden merkittävään asiakaskuntaan on kohdistunut julkisoikeudellinen pandemian hallintaan liittyvä rajoitus. Pelkkää viranomaisen suositusta ei pidetä rajoituksena. Esimerkiksi etätyösuositus ei ole kustannustukilaissa tarkoitettu rajoitus, mitä MaRa on kritisoinut voimakkaasti.

Aiemmissa kustannustukihauissa on keskeisessä roolissa ollut yrityksen päätoimialan löytyminen valtioneuvoston asetuksessa luetelluista kustannustukeen oikeuttavista toimialoista. Nyt tilanne on helpottunut siltä osin, että lain mukaan ratkaisevaa on, että yritys on toiminut laissa mainitulla toimialalla.

Kustannustuen tukikausi on 1.6.–30.9.2021 ja vertailukausi kahden vuoden takainen vastaava ajanjakso. Liikevaihdon aleneman on oltava yli 30 prosenttia. Kustannustuesta vähennetään mahdolliset tukikauteen kohdistuvat tapahtumatakuukorvaukset, joissa ajankohdan osalta ratkaisevaa on tapahtuman, ei korvauksen maksamisen ajankohta. Tuen minimimäärä on 2 000 euroa ja maksimimäärä miljoona euroa.

Kustannustuen neljännestä kierroksesta poiketen suuremmat yritykset ovat jäämässä nyt ilman valtiontukea. Lakimuutokseen ei sisälly kattamattomien kiinteiden kustannusten tukea, joten saman puiteohjelman tukien yhteenlaskettu saajakohtainen enimmäismäärä on 2,3 miljoona euroa. Pitkään kestäneiden viranomaisrajoitusten ja niistä maksettujen kompensaatioiden takia summa on kuitenkin ehtinyt täyttyä jo monella yrityksellä.

Kustannustuen uusimmalle kierrokselle on budjetoitu 100 miljoonaa euroa, mikä on pienin euromäärä kustannustuen historiassa. Vaaraa rahan loppumisesta kesken ei kuitenkaan ole, ja kustannustukea maksetaan kaikille siihen oikeutetuille. Kustannustukea haetaan tuttuun tapaan Valtiokonttorin sähköisellä hakemuksella. Haku avautunee joulukuussa.