Käräjillä käytyä: Hovioikeus piti voimassa epäasiallisesti käyttäytyneen työntekijän tuomion

Käräjillä käytyä: Hovioikeus piti voimassa epäasiallisesti käyttäytyneen työntekijän tuomion

  • Teksti: Sami Nisametdin
  • Kuvat: Anne Haapanen

Tuomiossaan hovioikeus kiinnitti huomiota työntekijälle annetun varoituksen sisältöön. Varoituksen tulee olla selkeä, ja siitä tulee riittävästi ilmetä se menettely tai laiminlyönti, jonka vuoksi varoitus annetaan.