Kysy työsuhteista: vuosiloman kertyminen opintovapaalla

Kysy työsuhteista: vuosiloman kertyminen opintovapaalla

MaRan työmarkkinalakimiehet käsittelevät tyypillisiä esille tulleita kysymyksiä.

Kuukausipalkkainen työntekijämme jäi vuodeksi opintovapaalle 1.1.2023 alkaen. Ansaitseeko hän opintovapaansa ajalta vuosilomaa?

 

Vuosilomaa kertyy opintovapaan ajalta enintään 30 työpäivältä lomanmääräytymisvuotta kohden, mikäli työntekijä välittömästi opintovapaan jälkeen palaa työhön. Kuluvan lomanmääräytymisvuoden (1.4.2022–31.3.2023) osalta vuosiloman ansainta päättyy 10. helmikuuta. Työntekijä ansaitsee siten vuosilomaa tammikuulta.

Helmikuulta vuosilomaa ei enää kerry, koska helmikuulle ei jää 14 työssäolon veroiseksi katsottavaa päivää. Seuraavan lomanmääräytymisvuoden (1.4.2023–31.3.2024) osalta vuosiloman ansainta päättyy 12. toukokuuta. Työntekijä ansaitsee vuosilomaa huhtikuulta, mutta toukokuulta vuosilomaa ei enää kerry, koska työssäolopäivien veroisia päiviä on alle 14.