Miten yhteistoimintalain mukaisessa menettelyssä toimitaan?

Miten yhteistoimintalain mukaisessa menettelyssä toimitaan?

  • Teksti: Eveliina Svinhufvud
  • Kuvat: Shutterstock

Taloudellisten suhdanteiden heikentyessä tai toimintaa muutoin tehostettaessa yritykselle saattaa tulla tarvetta vähentää työvoiman käyttöä. Työnantajan on syytä olla tarkkana näissä tilanteissa ja varmistua lain mukaisista menettelytavoista.