Oppisopimuksesta ratkaisu kokkipulaan

Oppisopimuksesta ratkaisu kokkipulaan

  • Teksti: Minna Halmetoja
  • Kuvat: Minna Ruusunen / Keuda

Yrityksen ja oppilaitoksen välinen yhteistyö on tärkeä tekijä oppisopimuksen onnistumisessa.

Monet ravintola-alan pk- ja suuryritykset hyödyntävät oppisopimusta rekrytoinnissaan. Muun muassa Fazer Food Servicesillä on vuositasolla noin 50 oppisopimusopiskelijaa. 

Muutama vuosi sitten yrityksessä todettiin, että kannattaisi kehittää sapluuna: oma malli, jonka avulla ketjun eri ravintolat pystyisivät helpommin hyödyntämään oppisopimusta. Koulutuskumppaniksi uuteen Kokki­Trainee-oppisopimuskoulutukseen valikoitui Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda, jonka kanssa yhteistyötä oli tehty jo monen oppisopimusopiskelijan koulutuksessa. 

Fazer Food Services hankkii kokkeja kolmella tavalla: valmentamalla jo yrityksessä työskenteleviä, palkkaamalla alalla olevia sekä rekrytoimalla alasta kiinnostuneita, jotka saavat opetusta kokin työhön.  KokkiTrainee-ohjelman ensimmäisessä toteutuksessa kyse oli viimeksi mainitusta. Valitut 20 opiskelijaa suorittivat ravintola- ja cateringalan perustutkinnon, joten aiempaa kokkitaustaa ei odotettu vaan haettiin ennen kaikkea asennetta ja kykyä oppia kokin työ. 

Ensimmäisellä kerralla viime vuonna hakumarkkinointi tuotti 180 hakemusta. Opiskelun aloitti 24 henkilöä, joista 18 valmistui. Tällä hetkellä heistä 15 työskentelee Fazer Food Servicesillä. Ensimmäisessä koulutuksessa mukana oli ainoastaan yrityksen pääkaupunkiseudun ravintoloita, ja kukin opiskelija kiersi opintojen aikana useassa ravintolassa. 

Ravintola-ala on esimerkillinen oppisopimuksen hyödyntäjä


Alan oppilaitoksissa oppisopimuksella opiskelevien määrät ovat hyviä ja kasvavat koko ajan. Esimerkiksi Keudan ravintola- ja catering-alan viime vuoden 497 opiskelijasta 141 opiskeli oppisopimuksella. 

Perho Liiketalousopistossa puolestaan on noin 500 ravintola- ja cateringalan perustutkinto-opiskelijaa, joista noin 70 suorittaa tällä hetkellä perustutkinnon kokonaan oppisopimuksella. Heistä puolet suorittaa tutkinnon englanniksi. Lisäksi oppisopimuksia on tehty yksilöllisesti kymmeniä tutkinnon osittain uuden lainsäädännön tultua voimaan, ja niidenkin määrä lisääntyy.

Kokonaisiksi opiskelijavuosiksi muutettuna Perho Liiketalousopistossa suoritetaan tänä vuonna ravintola-alan ammatti- ja erikoisammattitutkintoja oppisopimuksella lähes sata. Ravintolan asiakaspalvelun ammattitutkinnosta valmistuu baarimestariksi 10 opiskelijaa, ruokapalvelujen ammattitutkinnosta ravintolakokiksi 13 sekä majoitus- ja ravitsemisalan esimiestyön ammattitutkinnosta 69 opiskelijaa.


Uusilla opiskelijoilla jo osaamistaustaa

Tänä syksynä KokkiTrainee-ohjelma starttasi toisen kerran. Nyt tavoiteltiin henkilöitä, jotka haluaisivat työskennellä esimerkiksi päiväkodeissa, kouluissa ja palvelutaloissa. 

Erona ensimmäiseen toteutukseen oli muun muassa ohjelman valtakunnallisuus ja se, että opiskelija työskentelee yhdessä toimipaikassa koko opintojensa ajan. Opiskelijoilta odotettiin myös tietynlaista osaamistaustaa, sillä heille tarjottiin mahdollisuus ammattitutkintotason koulutukseen. 

Fazer Food Services hyödynsi myös uudessa prosessissa yrityksen omia some- ja hakukanavia. Toisella kerralla saatiin lähes 130 hakemusta, 70 haastateltiin ja valituiksi tuli 14 oppisopimuslaista. 

Opiskelijat suorittavat ruokapalveluiden ammattitutkinnon muun muassa seuraavilla tutkinnon osilla: ruoanvalmistus suurtaloudessa, erityisruokavalioaterioiden valmistaminen, kasvisruokien valmistaminen ja ruonvalmistus eri tuotantomenetelmillä. 

Keuda ja Fazer Food Services ovat suunnitelleet opiskelijoiden tarpeiden pohjalta käytännön ohjelman ja aikataulun. Ennen ravintoloihin siirtymistä opiskelijat perehdytettiin. Ensimmäinen viikko kului yrityksen pääkonttorilla, jossa hrd eli henkilöstön kehittäminen, myynti, tuotekehitys, asiakkuuspäälliköt ja esimiehet kertoivat oppisopimuslaisille yrityksestä. Tähän sisältyi myös tiedonsaanti työturvallisuus- ja omavalvonta-asioista sekä peruskäytännöistä, kuten palkanmaksusta, työvaatteista ja työterveyshuollosta. Toisella viikolla harjoiteltiin Keudan Järvenpään opetuskeittiössä. 

Opiskelijoilla on jatkossa keskimäärin joka toinen kuukausi pari lähiopiskelupäivää Keudassa. Fazer Food Services kustantaa matkat ja majoituksen. 

Toisella opiskeluviikolla opiskelijat harjoittelivat Keudan Järvenpään opetuskeittiössä. Jatkossa joka toinen kuukausi on pari lähiopiskelupäivää.

Kilpailuetua osaamisesta

Oppisopimuksessa on kyse määräaikaisesta työsopimuksesta, ja yrityksen tulee maksaa oppisopimuksen säännösten mukaisesti keskimäärin vähintään 25 tunnilta viikossa työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Fazer Food Services halusi jo tämänsyksyisen koulutuksen alussa osoittaa vahvaa sitoutumista ja tarjosi kaikille heti kokoaikaisen, toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen.

– Oppisopimuksen onnistumisessa yhteistyö yrityksen ja oppilaitoksen välillä on keskeistä. Työpaikkaohjaajien rooli on erittäin merkityksellinen. He tietävät tutkinnon osien sisällöt ja pystyvät keskittymään muun muassa siihen, että opiskelijoille tarjotaan varmasti mahdollisuus saavuttaa tutkintotavoitteet yrityksessä työskennellessään, Fazer Food Servicesin specialist, talent acquisition and attraction Mari Nieminen kertoo. 

– Kannustavalla opettajalla on myös tärkeä merkitys, tässä tapauksessa Keudan Eija Lehtisellä. Hän pitää tiiviisti yhteyttä sekä opiskelijoihin että ravintolapäälliköihin, työpaikkaohjaajiin ja keittiömestareihin. Keudan opettaja oli koko ajan läsnä esimerkiksi yrityksessä toteutetulla ensimmäisellä perehdytysviikolla. 

Fazer Food Services Finlandin hrd senior manager Päivi Murtopuro korostaa työssäoppimisen ja oppisopimuksen tavoitteiden parhaimmillaan olevan samat kuin yrityksen henkilöstön kehittämisen kokonaistavoitteet.

– Tavoitteenamme on mahdollistaa, kannustaa, houkutella ja vaatia jokaista kehittymään omassa työssään entistä paremmaksi versioksi itsestään. 

Murtopuron mukaan yrityksen kilpailuetu tulee yhä enenevässä määrin ihmisistä ja heidän osaamisestaan, siitä, miten kyetään oppimaan uutta ja siitä, miten yritys hyödyntää osaamista. Nopeasti uudistuva työ ja työympäristöt edellyttävät hyviä taitoja sekä halua itsenäiseen ja tehokkaaseen oppimiseen. Oppisopimuksen käytöllä yrityksessä on siinä keskeinen asema. 

Näin opiskelijat kertovat kokemuksistaan


Syksyllä aloittaneiden KokkiTrainee-opiskelijoiden kommentteja oppisopimuksella kouluttautumisesta Fazer Food Servicesillä ja Keudassa:
 

Anna: "Halusin päästä heti töihin, oppia työtä tekemällä enkä koulussa istumalla. Olen opiskellut koulussa jo monta vuotta, suorittanut lukion ja markkinointia. Nyt haluan opiskella huipuksi kokiksi ja parhaiten opin työn ohessa. 
    Jos vaikka koulussa sanotaan, että lihan pitää olla kypsä, niin opin paremmin, kun pääsen työssä näkemään, mitä se tarkoittaa käytännössä.” 

 

Katri:  "Hain oppisopimuskoulutukseen saadakseni todistuksen osaamisesta ja varmuutta tulevaan. Minulla ei ole aikaisempaa koulutusta, vaikka olen pitkään työskennellyt alalla. Aikaisemmin olen päässyt tuttujen kautta töihin. 
    Työpaikka jo opiskeluaikana on erinomainen asia. Työpaikalla oppiminen on tärkeää, koska käytäntöä ei voi oppia muuta kuin työpaikalla. Saan käytännönläheisen ammattitaidon ja tutkintotodistuksen, jolla voin näyttää osaamiseni tulevaisuudessa.”  

 

Simon:  "Olen työskennellyt keittiössä Tansaniassa. Haluan ammattilaiseksi Suomessa. Oppisopimuskoulutuksessa opin tekemällä, mikä on helpompaa ja tehokkaampaa minulle. Kun teen työtä, niin kaikki aistini ovat käytössä. Näkemällä ja kokemalla asioiden yhdistäminen on helpompaa. On hienoa, että opin suomen kieltä samalla. Oppisopimuskoulutuksessa saan tehdä työtä, ja tulevaisuudessa on mahdollisuuksia.” 

Lue lisää oppisopimuksesta tulevista Vitriineistä. Sarja alkoi artikkelilla Kisällistä tai noviisista mestareitten avulla alan osaajaksi oppisopimuksella