Restonomeissa on potentiaalia

Restonomeissa on potentiaalia

  • Teksti: Minna Halmetoja
  • Kuvat: Timo Niemi

Matkailu- ja ravintola-alan yritysten kannattaa hyödyntää 13 suomalaisen ammattikorkeakoulun varta vasten alalle kouluttamaa restonomipotentiaalia.

Ammattitaitoisen työvoiman saatavuus on yksi tärkeimmistä selätettävistä ongelmista matkailu- ja ravintola-alalla nyt ja tulevina vuosina.

Esimerkiksi Hospitality Forumin osallistujakyselyssä yritykset ilmoittivat pahimmaksi ongelmakseen ammattitaitoisen henkilökunnan puutteen. Muut kyselyssä tarjolla olleet vaihtoehdot olivat kysynnän puute, kireä verotus, byrokratia ja korkeat henkilöstökustannukset.

Matkailu- ja ravintola-alalle voi hakeutua monia eri reittejä, myös ilman koulutusta. On kuitenkin toimialan yleisen arvostuksenkin näkökulmasta keskeistä, että Suomessa on eritoten matkailu- ja ravintolatoimialalle ammattitaitoista työvoimaa valmentavia tahoja: kymmeniä ammatillisia oppilaitoksia sekä korkeakoulusektorin ammattikorkeakoulut ja yliopistot. 

Matkailu- ja ravintola-alan yritysten kannattaakin hyödyntää esimerkiksi potentiaalia, jota 13 restonomikoulutusta Suomessa toteuttavaa ammattikorkeakoulua tarjoavat.
 

Mikä restonomi?

Monesti kuulee, että matkailu- ja ravintola-alalla asenne ratkaisee, mutta riittääkö se ammattitaidoksi? Kolmen ja puolen vuoden mittaista restonomitutkintoa suorittavat saavat ammattikorkeakouluopinnoissaan monipuolista osaamista erityisesti palveluprosessien ja -kokonaisuuksien suunnittelusta ja toteuttamisesta sekä laajan näkemyksen alan kehittämismahdollisuuksista.

Restonomit ovat kannattavan ja asiakaslähtöisen liiketoiminnan ammattilaisia, jotka voivat työskennellä erityisesti matkailu-, majoitus-, ravitsemis-, ohjelma-, tapahtuma-, elintarvike- tai toimitilapalveluiden parissa.

Restonomit kerryttävät opintojensa aikana osaamistaan monissa eri oppimisympäristöissä, mukaan lukien alan yritykset. Restonomitutkintoon sisältyy työharjoittelua yli 800 tuntia. Lisäksi moni työskentelee alan yrityksissä opintojensa aikana muutoinkin. Kannattaa myös ottaa huomioon, että joillain opiskelijoilla on jo ammattikorkeakouluun tullessaan vankka alan työkokemus tai alan ammatillinen tutkinto suoritettuna tai molemmat.
 

Monipuolista yhteistyötä yritysten kanssa

Matkailu- ja ravintola-alan yritykset pystyvät restonomikouluttajien kanssa kehittämään yritystään työharjoitteluiden lisäksi monella muullakin tavalla. Esimerkiksi opintojaksoilla yritykset voivat antaa opiskelijoille aitoja case-tehtäviä ratkaistavaksi. Näin yritykset saavat apua akuutteihin arjen haasteisiin tai tulevaisuudessa siintäviin uhkakuviin. Tulokset ovat ikään kuin työnäytteitä opiskelijoiden osaamisesta ja antavat näin näkökulmaa myös rekrytointipotentiaalin tunnistamiseen: käsityksen mahdollisten työntekijöiden taidoista ja kyvyistä.

Opinnäytetöiden kautta yritykset pystyvät esimerkiksi saamaan lisätietoa asiasta, jonka selvittämiseen niillä ei ole aikaa. Yleensä opinnäytetyö on yrityksen toimeksiannosta ja tarpeisiin liittyvä kehitystehtävä tai käytännönläheinen soveltava tutkimus. Yritys voi halutessaan teettää myös useita yhtäaikaisia tai peräkkäisiä opinnäytetöitä, jotka täydentävät toisiaan.

Yksi opinnäytetyö on laajuudeltaan 15 opintopistettä 210 opintopisteen tutkinnosta eli noin 400 tunnin työpanos opiskelijalta. Kuinka monella matkailu- ja ravintola-alan yrityksellä itsellään on mahdollisuus käyttää tällaisia tuntimääriä?

Restonomikouluttajia on Suomessa usealla paikkakunnalla. Riippumatta oman yrityksen sijainnista matkailu- ja ravintola-alan yritykset voivat vapaasti kysellä yhteistyöstä mistä tahansa 13 ammattikorkeakoulusta. Yhteyttä voi ottaa esimerkiksi työharjoitteluista vastaaviin henkilöihin tai restonomikoulutuksista laajemmin vastaaviin koulutusjohtajiin. 

Moni oppilaitos tarjoaa yrityksille myös mahdollisuuden nimikkoluokkatoimintaan. Yrityksen mukaan brändätty tila pitää yrityksen tehokkaasti opiskelijoiden ”top of mindissa”.

Yritykset voivat monesti hyödyntää kyseisiä tiloja myös omien sidosryhmätilaisuuksiensa ja -tapahtumiensa pitoon. Ne voivat myös kohdistaa stipendejä juuri niille tärkeissä opinnoissa menestyneille opiskelijoille. Näin ne pystyvät osaltaan vakuuttamaan asiakkaitaan ja muita sidosryhmiään yhteiskuntavastuullisesta toiminnastaan.

RestoRace – uusi mahdollisuus yrityksille tänä syksynä

RestoRace on 11 paikkakuntaa Suomessa kattava kiertue. Sen tavoitteena on tehdä tunnetuksi restonomikoulutusta ja lisätä yhteistyötä oppilaitosten ja yritysten välillä. RestoRace-konsepti sisältää RestoRace-kilpailun ja RestoTori-tapahtuman.

RestoRace-kilpailun ideana on nostaa restonomikoulutuksen tunnettuutta hauskasti ja mielenkiintoisesti kysymällä Amazing Race -tyyliin ”Onko sinusta restonomiksi?”.

Kohderyhmänä ovat toisen asteen opiskelijat – ammatillisissa oppilaitoksissa ja lukioissa opiskelevat – sekä välivuotta viettävät. Kahdesta neljään henkilön joukkueet kilpailevat aikaa vastaan restonomiaiheisissa tehtävissä ympäri kaupunkia. Noin 20 minuutin mittaisia tehtäviä on viidestä kahdeksaan kappaletta, ja ne kattavat muun muassa ravintola-, majoitus-, matkailu- ja tapahtuma-alan aihepiirit.

Yritykset voivat lähteä mukaan tapahtumaan luomalla paikallisen ammattikorkeakoulun kanssa kisapisteen RestoRaceen ja esittelemällä toimintaansa RestoTorilla, jonka kohderyhmänä ovat myös restonomiopiskelijat. Lisäksi yritys saa yhteistyökumppanina toimiessaan näkyvyyttä kiertueen sosiaalisessa mediassa sekä tapahtumapaikkakunnilla.
 

Restonomikouluttajat kehittävät alaa yhdessä

RestoRace toimii samalla opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman ReKey-hankkeen loppuseminaarina, joka toteutetaan toiminnallisena, opiskelijavetoisena kiertueena.

Hankkeen projektipäällikkö, Laurean lehtori Päivi Mantere korostaa, että hankkeeseen osallistuivat ilahduttavasti kaikki Suomen 13 ammattikorkeakoulua, joissa voi opiskella restonomiksi. Ne kehittivät yhdessä moninaisin keinoin uudenlaista yhteistoimintamallia, joka omalta osaltaan vahvistaa ammattikorkeakoulun innovatiivista roolia erilaisissa verkostoissa. Lisäksi tällä kaksivuotisella hankkeella on vahvistettu matkailu- ja ravitsemisalan palveluliiketoimintaosaamista ja sitä kautta kilpailukykyä kansainvälisessä toimintaympäristössä.

Restonomikoulutuksessa korostuu käytännön läheisyys, joten on luonnollista, että myös ReKey-hankkeen loppuseminaari organisoidaan opiskelijoiden projektina. Tapahtuman toteuttavat Haaga-Helian restonomiopiskelijat yhdessä jokaisen kiertuepaikkakunnan ammattikorkeakoulun opiskelijaryhmän kanssa.