Kiristyykö vai lieveneekö verotus vaalien jälkeen?

Kiristyykö vai lieveneekö verotus vaalien jälkeen?

  • Teksti: Timo Lappi
  • Kuvat: Timo Niemi

Vasemmistopuolueet ovat varsin eri linjoilla anniskelun arvonlisäveron alentamisen suhteen.

Valtiovarainministeriö kertoi helmikuun alun virkamiespuheenvuorossaan näkemyksensä tulevan vaalikauden valtiontalouden tilasta.  Ministeriön mukaan julkista taloutta on leikattava kahdella miljardilla eurolla joko säästöillä tai veroja korottamalla. Samassa yhteydessä ministeriö totesi, että verotusta on mahdollista kiristää vain hyvin rajoitetusti. Esimerkkeinä kiristettävistä veroista VM mainitsee kiinteistöveron ja alennetut arvonlisäverokannat.

Etenkin alennettujen arvonlisäverokantojen korottaminen vaikuttaisi hyvin negatiivisesti matkailu- ja ravintola-alaan, sillä kaikki toimialamme palvelut alkoholin anniskelua lukuun ottamatta ovat alennetuissa verokannoissa. Alennettujen arvonlisäverokantojen nostaminen olisi uusi piristysruiske muutenkin erinomaisesti menestyneelle suomalaisten ulkomaan matkailulle ja viihderisteilyille.

Eduskuntavaalit lähestyvät. Teimme Vitriinin numeroon 2/19 laajan kyselyn puolueille matkailu- ja ravintola-alan kannalta tärkeistä asioista. Puolueiden Vitriinille antamien vastausten perusteella näyttää kuitenkin siltä, ettei alennettujen arvonlisäverokantojen korottamiselle ole kannatusta. Myönteisimmin korotukseen suhtautuu vihreät. Kielteisimmin siihen suhtautuvat siniset, kristilliset, keskusta, vasemmistoliitto ja RKP. Kielteisesti siihen suhtautuvat myös SDP ja kokoomus.

MaRan tärkein hallitusohjelmatavoite on anniskelun arvonlisäveron alentaminen 24 prosentista 14 prosenttiin. Perustelumme veron alentamiselle ovat moninaiset: anniskelukulutus on puolittunut kahdessa vuosikymmenessä ja anniskelu on ylivoimainen jakelukanava niin työllisyyden kuin verotulojenkin kannalta. Esimerkiksi ravintolassa nautittu keskiolutpullo toisi valtiolle 14 prosentin arvonlisäverokannallakin 42 senttiä enemmän verotuloja kuin kaupasta ostettu olutpullo, puhumattakaan Virosta tuodusta oluesta. Alkoholin alempi verotus ravintoloissa tukisi myös kotimaanmatkailua ja vähentäisi viihderisteilyjen verotukien negatiivista vaikutusta.

Puolueiden kannat tavoitteeseemme ovat hyvin kaksijaksoiset. Vahvimmat kannattajat ovat vasemmistoliitto ja RKP. Myös vihreät ja kokoomus ovat enemmän sen puolella kuin sitä vastaan. Alentamista vastustuvat voimakkaasti siniset ja kristilliset. Myös gallupkärki SDP on varsin vahvasti anniskelun arvonlisäveron alentamista vastaan. Vasemmistopuolueet ovat siis varsin eri linjoilla anniskelun arvonlisäveron alentamisen suhteen.

Puolueilla näyttää olevan ymmärtämystä myös tavoitteellemme majoitustoiminnan ja ammattimaisen kerrostalomajoitusliiketoiminnan tasapuolisesta sääntelystä ja kesälomien siirtämisestä.  Myös sääntelyn keventäminen ja viranomaisvalvonnan kehittäminen asiakaslähtöisemmäksi saavat kannatusta.

Viihderisteilyjen tukien leikkaamisessa kannat eroavat selvästi toisistaan.

Yleisesti voitaneen todeta, että puolueiden näkemykset matkailu- ja ravintola-alan kannalta tärkeimmistä asioista ovat varsin suotuisia. Todellisuudessa puolueiden kannat eri kysymyksiin mitataan vasta hallitusohjelmaneuvotteluissa: mistä asioista löytyy yhteinen ohjelma. Hallitusohjelmasta voimme lukea myös sen, onko matkailu- ja ravintola-alan merkitys siirtynyt poliittisesta puheesta tekoihin.