Vain muutos on pysyvää

Vain muutos on pysyvää

  • Teksti: Timo Lappi
  • Kuvat: Timo Niemi

Korkojen nousu kurittaa koronan jäljiltä velkaisia yrityksiä.

Vanha sanonta pitää nykyisin paikkansa toimialallamme paremmin kuin koskaan aiemmin. Vielä tammikuussa 2020 kukaan ei uskonut, millaiseen kieputukseen toimialamme, yrittäjät ja työntekijät joutuisivat seuraavina vuosina.

On mahdollista, että korona muuttuu taudiksi muiden joukossa eikä rajoituksia voida enää asettaa. Tosin STM haluaa, että rajoitukset mahdollistavan poikkeusaikoja koskevan lainsäädännön voimassaoloa jatkettaisiin. STM:n ehdotus kohdistaisi rajoitukset MaRan edustamista toimialoista erityisesti ravintoloihin. Vastustamme poikkeuslainsäädännön voimassaolon jatkamista. Myös Pirkanmaan ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirit ovat lausunnoissaan pitäneet voimassaolon jatkamista tarpeettomana. Tätä kirjoittaessani ei ole vielä tiedossa, yhtyykö hallitus STM:n näkemykseen.

Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan aiheutti uuden, pitkään vaikuttavan iskun toimialallemme. Matkailu Venäjältä Suomeen ei palaudu koronapandemiaa edeltävälle tasolle pitkään aikaan. Venäjän ylilentokielto kestää kauan ja se vähentää erityisesti kiinalaisten ja japanilaisten matkustamista Suomeen. Vaikka rauha Venäjän ja Ukrainan välille syntyisi jossakin vaiheessa, epäily Venäjän todellisesta rauhantahdosta jäisi itämään. Suhteet, mukaan lukien kaupalliset suhteet, Venäjän kanssa ovat käytännössä poikki epämääräisen pitkän ajan. Vain vallanvaihdos Venäjällä voisi muuttaa tilanteen. Se ei näytä juuri nyt todennäköiseltä.

Vielä 2010-luvun alussa meillä oli ruusuinen kuva Venäjän demokratisoitumisesta ja integroitumisesta talouden kautta länsimaiseen järjestelmään. Molemminpuolisen taloudellisen riippuvuuden piti tehdä Venäjän sotilaallisista toimista järjettömiä ja siten mahdottomia. Haaveilimme EU:n ja Venäjän välisestä viisumivapaudesta, mikä olisi nostanut venäläisten yöpymiset 2020-luvun loppuun mennessä jopa kolmeen miljoonaan vuodessa. Nyt tämä haave on muuttunut etäiseksi ja utopistiseksi – opetus siitä, että Venäjä on täydellisen arvaamaton.

Venäjän hyökkäyssota on nostanut energian, raaka-aineiden ja kuljetusten hintoja tavalla, jota ei ole voitu edes pahimmissa tulevaisuudenkuvissa ennakoida. Korkojen nousu kurittaa koronan jäljiltä velkaisia yrityksiä. Nuorilla aikuisilla, toimialamme tärkeimmällä asiakasryhmällä, on isoja asuntolainoja, joista he eivät ole tottuneet maksamaan korkoja. Kustannusten ja korkojen nousu vaikuttaa yrityksiin ja asiakkaisiin väkevästi. Kuluttajien luottamus talouteen on mittaushistorian heikommalla tasolla. Koska monet jäsenyritystemme tarjoamat palvelut eivät ole välttämättömyyspalveluja, on väistämätöntä, että palvelujen kysyntä vaimenee tulevana syksynä ja talvena.

Krooninen työvoimapula on riesana kaikkialla Suomessa eikä helpotusta ole luvassa. Suomessa siirtyy vuosittain 10 000 henkilöä enemmän eläkkeelle kuin nuoria tulee työelämään. Työperäisen maahanmuuton valtava lisääminen on välttämätöntä, samoin kuin jokaisen työikäisen ja -kykyisen saaminen töihin. Suomella ei ole kansakuntana varaa siihen, että jotkut valitsevat vapaaehtoisesti jättäytymisen työvoiman ulkopuolelle toisten elätettäväksi. Tältä hallitukselta ei löydy tähän tahtoa eikä keinoja, mutta seuraavalta hallitukselta on pakko löytyä. Politiikan lait sanelevat kuitenkin sen, että tällaisia päätöksiä on erittäin vaikeaa tehdä niin, ettei menettäisi kannatustaan seuraavissa vaaleissa.

Kaikesta huolimatta jäsenyrityksillämme riittää uskoa valoisaan tulevaisuuteen. Uusia hotelli-investointeja, ravintoloiden avaamisia ja muita matkailuinvestointeja esitellään joka viikko. Toivottavasti poliittinen päätöksentekojärjestelmä ei vaikeuta alan toipumista ja kasvua.