Alkoholin matkustajatuonnin kasvu rankaisee kansantaloutta

Alkoholin matkustajatuonnin kasvu rankaisee kansantaloutta

  • Teksti: Ari Peltoniemi

Suomalaiset toivat vuoden 2019 alkukuukausina olutta Viron matkoilta 40 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Suomalaisten kiinnostusta Viron matkailuun pitää yllä EU-maiden kirein alkoholijuomien verotus kotimaassa.

Tuoreen tutkimuksen* mukaan suomalaiset toivat Virosta toukokuun 2018 ja huhtikuun 2019 välisenä aikana yhteensä 29 miljoonaa litraa alkoholijuomia, mikä on noin puoli prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Eniten tuotiin olutta (12,5 miljoonaa litraa) ja long drink -juomia (6,4 miljoonaa litraa).

Oluen tuonti Virosta väheni vuoden takaiseen verrattuna enää hieman ja kääntyi kasvuun alkuvuoden 2019 aikana. Tammi-huhtikuussa olutta tuotiin Viron-matkoilta jopa 40 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin vastaavana aikana. Myös siiderin ja long drink -juomien tuonti lisääntyi, sillä siideriä tuotiin toukokuun 2018 ja huhtikuun 2019 välisenä aikana yli 20 prosenttia enemmän ja long drink -juomia lähes 20 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.

Yli 100 litraa alkoholia Viron matkoilta tuoneet käyvät keskimäärin viisi kertaa vuodessa Virossa ja tuovat jo noin 38 prosenttia kaikesta suomalaisten Viron-matkoilta tuomasta alkoholista. Suurtuojien osuus on noussut selvästi: edellisvuonna se oli 27 prosenttia.  Alkoholin suurtuojista 37 prosenttia kertoi hakeneensa juomat Viron ulkopuolelta. Jo neljännes kaikista Suomeen tuoduista alkoholijuomista tuodaan Latviasta.

Alkoholijuomien kulutus Suomessa jakelukanavittain vuonna 2018. Lähde: THL 2019.

Alkoholin tuontimäärät Viron matkoilta tammi-huhtikuussa 2018 ja 2019. Lähde: TAK Oy 2019.

Kokonaiskulutus lähes ennallaan

Vuonna 2018 alkoholijuomien kokonaiskulutus Suomessa oli 10,4 litraa 100-prosenttisena alkoholina 15 vuotta täyttänyttä asukasta kohti. Kokonaiskulutukseen kertyi siten marginaalinen 0,4 prosentin kasvu tilastoimattoman kulutuksen +2,6 prosentin lisäyksen myötä. Lisäys oli lähinnä alkoholin maahantuontia. Tilastoitu kulutus väheni 0,1 prosenttia edellisvuodesta. Anniskelun osuus alkoholijuomien kokonaiskulutuksesta oli edellisvuoden tavoin 10,9 prosenttia. Siten edelleen noin 90 prosenttia alkoholista juodaan kotona ja puistoissa.

TAKin aiemman syyskuussa 2018 tekemän tutkimuksen mukaan suomalaiset käyttävät Viroon suuntautuvilla matkoilla alkoholin ostoon vuosittain noin 230 miljoonaa euroa. Mikäli nämä ostot tehtäisiin Suomessa, olisi niiden arvo noin 400 miljoonaa euroa. Laskennallisesti se tarkoittaa, että Suomen valtiolta jää saamatta lähes 190 miljoonan euron verotulot.

Viron hallitus laskee alkoholijuomien veroa kuluvan vuoden heinäkuussa peräti 25 prosentilla. Vastaavasti Suomessa uuteen hallitusohjelmaan on kirjattu alkoholijuomaveron korotus vuodelle 2020. Veronkorotus on järjestyksessään kahdeksas vuodesta 2008 lähtien.  Jos korotus toteutuu, vaikutukset ovat selvät: alkoholin maahantuonti Viron ”kulttuurimatkoilta” lisääntyy, jolloin suomalaiset ravintolat sekä muu elinkeinoelämä menettävät myyntiä. Samalla valtion saamatta jääneiden verotulojen määrä kasvaa.

Alkoholin verotus ravintoloissa on jo Suomen nykyisellä tasolla EU:n kireintä. Oluen vero on meillä ylivoimaisesti unionimaiden korkein: tällä hetkellä se on yli kaksinkertainen ja heinäkuun jälkeen lähes kolminkertainen Viroon nähden ja 60 prosenttia korkeampi kuin EU:n toiseksi kireimmän olutverotuksen maassa, Irlannissa. 

Ravintolaruokamatkailu on vahvistuva trendi maailmalla. Alkoholin korkea verotus heikentää toimialamme kilpailukykyä niin kotimaisten kuin ulkomaistenkin asiakkaiden keskuudessa. Työllisyyttä ja pitkän aikavälin verotuloja turvaava ratkaisu olisi alentaa anniskelun arvonlisävero 14 prosenttiin.
 

* Tulokset ovat Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy:n vuodesta 2014 lähtien toteuttamasta tutkimuksesta, jossa haastatellaan vuosittain noin 2000 Viron ja Suomen välisillä laivoilla matkustavaa suomalaista. Tutkimusaineistoa voidaan pitää edustavana otoksena kolmen suurimman laivayhtiön laivoilla vuoden aikana Virosta Suomeen matkustaneista suomalaisista.