Enemmistö kuluttajista aikoi palata ravintolapalveluiden käyttäjäksi – lomailu kotimaassa kiehtoo

Enemmistö kuluttajista aikoi palata ravintolapalveluiden käyttäjäksi – lomailu kotimaassa kiehtoo

  • Teksti: Ari Peltoniemi
  • Kuvat: Jussi Rasimus, Kuvio: Ari Peltoniemi

Taloustutkimuksen tekemän kyselyn mukaan kuluttajat odottivat ravintoloiden avautumista innolla. 58 prosenttia vastanneista aikoi käyttää ravintolapalveluita vähintään melko todennäköisesti ravintoloiden sulkuvelvoitteen loputtua.

Taloustutkimus teki toukokuun viimeisellä viikolla MaRan toimeksiannosta kyselytutkimuksen kuluttajien aikomuksista käyttää ravintolapalveluita kesäkuun alusta lähtien ravintoloiden avattua ovensa.

29 prosenttia haastatelluista arvioi käyttävänsä ravintolapalveluita hyvin todennäköisesti ja 29 prosenttia melko todennäköisesti. Viidennes piti ravintolapalveluiden käyttöä hyvin epätodennäköisenä.

Ravintolapalveluiden käyttöä vieroksuvien määrä vastasi hyvin vuonna 2018 tehdyn MaRan Ravintolaruokailun trenditutkimuksen tuloksia. Trenditutkimuksen mukaan viidennes kuluttajista ei juuri käytä ravintolapalveluita normaaliaikanakaan.

Erityisesti nuorten ja lapsiperheiden keskuudessa kotikokkailulle halutaan vaihtoehtoja ravintolapalveluista. 25–34-vuotiaista kolme neljästä aikoi käyttää ravintolapalveluita vähintään melko todennäköisesti. 35–49-vuotiaista samoin ajatteli 63 prosenttia.

Mainitut ikäryhmät ovat ravintolapalveluiden suurkuluttajia, joten heidän paluunsa ravintoloihin on erittäin tärkeää. Kotitaloudet, joissa on lapsia, olivat muita talouksia hanakammin lähdössä ravintoloihin. Lapsiperheistä ravintolapalveluita aikoi käyttää vähintäänkin melko todennäköisesti 67 prosenttia.

Tänä kesänä kuluttajien kiinnostus ravintolapalveluihin on enemmistön mukaan edellisvuoden kesän tasolla: 52 prosenttia haastatelluista arvioi käyttävänsä ravintolapalveluita ainakin yhtä paljon kuin viime vuonna. Osa kuluttajista arvioi kuitenkin käyvänsä tänä kesänä harvemmin ravintoloissa, sillä noin viidennes aikoi kuluttaa ravintolapalveluita selvästi edellisvuotta vähemmän.

Suurin osa suomalaisista lomailee kotimaassa

Taloustutkimuksen kyselyssä kartoitettiin myös kuluttajien lomailuaikomuksia kotimaassa edellisvuoden kesään verrattuna. 72 prosenttia kuluttajista aikoi lomailla tänä kesänä kotimaassa vähintään yhtä paljon kuin vuotta aiemmin. Pääkaupunkiseudulla asuvista 78 prosenttia aikoi matkailla kotimaassa vähintään edelliskesän tapaan.

Kotimaan lomamatkailun kysyntään odotetaan myönteistä kehitystä myös Haaga-Helia ammattikorkeakoulun toukokuussa toteuttaman kyselytutkimuksen tulosten perusteella. Tutkimuksessa kysyttiin muun muassa suomalaisten mahdollisia lomamatkakohteita, ja Suomi nousi selvästi suosituimmaksi lomamatkan kohdemaaksi.

52 prosenttia kyselyyn vastanneista pitää Suomea potentiaalisena matkakohteena, mikä tarkoittaisi 2,9 miljoonaa matkailijaa kotimaisille matkailukohteille. Noin puolet kokee, että Euroopan matka tai kaukomatka voi olla suuri riski. Mahdollisista lomanviettotavoista kiinnostavimpina suomalaiset pitävät lepo- tai rauhoittumislomia (40 %). 

Suomalaisten lomanvietto näyttää tänä kesänä olevan kotimaapainotteista. Tällä on luonnollisesti iso liikkeelle sysäävä vaikutus, kun Suomen matkailukysyntä elpyy koronapandemian vaikutuksista.