Ruoan hinnassa voidaan nähdä suurin nousu Suomen EU-jäsenyyden aikana

Ruoan hinnassa voidaan nähdä suurin nousu Suomen EU-jäsenyyden aikana

  • Teksti: Ari Peltoniemi
  • Kuvat: Shutterstock, kuviot Ari Peltoniemi

Venäjän aloittama sota laukaisi vakavia markkinahäiriöitä ja sysäsi tuotantopanosten hinnat kasvuun.

Näkymät vuodelle 2022 ehtivät olla hetken aikaa kohtalaisen myönteiset, kun koronaviruksen taudinkuva lieventyi ja matkailu- ja ravintola-alaa koetelleet rajoitukset väistyivät. Venäjän aloittama sota Ukrainaa vastaan aiheutti kuitenkin ennen näkemättömiä markkinahäiriöitä, joilla on mittavia kerrannaisvaikutuksia niin maailmanlaajuisesti kuin Suomessa.

Aasialaisten ja venäläisten matkailijoiden paluuseen Suomeen jo kuluvan vuoden aikana oli ladattu odotuksia, mutta niiden ylle lankesi sodan seurauksena epävarmuus, jonka kestoa on mahdotonta ennakoida.

Ruokamarkkinoilla sodan vaikutukset näkyvät monelta suunnalta. Sodan seurauksena energian, maatalouden tuotantopanosten, pakkaus­materiaalien ja elintarvikkeiden valmistuksessa tarvittavien raaka-aineiden sekä muiden komponenttien saatavuus on heikentynyt ja hinnat ovat nousseet. Esimerkiksi maaliskuussa 2022 dieselin hinta oli 55 prosenttia ja sähkön hinta 31 prosenttia korkeammalla tasolla kuin vuotta aiemmin.

Ruoan hinnassa ennustettiin olevan isoja nousupaineita jo ennen Venäjän hyökkäyssodan alkamista. Maatalouden tuotantovälineiden kustannusten nousu on seurausta maailman energiakriisistä suorine ja lukuisine epäsuorine vaikutuksineen. Energiakriisin suoria vaikutuksia ovat olleet ensin polttoaineiden kallistuminen viime vuoden alusta ja seuraavaksi sähkön kallistuminen kesästä lähtien.

Esimerkiksi lannoitteiden valmistamiseen kuluu suuri määrä energiaa, joten energiakustannusten nousun epäsuorina vaikutuksina lannoitteiden hinnat ovat nousseet jyrkästi. Suomi on ollut viime vuosina hyvin riippuvainen Venäjältä tuoduista lannoiteraaka-aineista, kun esimerkiksi ammoniakista noin 80 prosenttia on tuotu Venäjältä (PTT 2022).

Ruoan tukkuhintojen nousu syö kannattavuutta

Ravintolaruoan raaka-aineiden tukkuhinnat ovat nousseet pitkällä aikavälillä nopeammassa tahdissa kuin ravintolaruoan ja vähittäiskaupassa myytävän ruoan kuluttajahinnat. Tilastokeskuksen MaRalle tuottaman ravitsemisalan tukkuhintaindeksin mukaan ruokaraaka-aineiden tukkuhinnat nousivat lähes 40 prosenttia vuoden 2010 helmikuusta vuoden 2022 helmikuuhun, kun vastaavana ajanjaksona ravintolaruoan ja kaupparuoan hinnat nousivat noin neljänneksellä.

Myös viimeisen vuoden osalta ravintoloiden maksamat tukkuhinnat ovat kohonneet kuluttajahintoja nopeammin. Vuoden 2022 helmikuussa ravintolaruoan raaka-aineiden tukkuhintojen muutos oli vuositasolla 8,5 prosenttia, kun vastaavasti kuluttajat maksoivat kaupparuoasta 4,5 prosenttia ja ravintolaruoasta noin 3 prosenttia enemmän.

Hyödykeryhmittäin katsottuna isoimmat nousut ravintolaruoan tukkuhinnoissa koettiin öljy- ja margariinituotteissa (+19,5 %) ja vihanneksissa (+17,2 %). Leipomo- ja myllytuotteiden hinnat kallistuivat yli 7 prosenttia, ja kuluvana vuonna niiden hintoihin odotetaan muun muassa vehnän hinnan kallistumisen vuoksi vielä huomattavasti isompia nousuja.

Inflaatiovauhti taloudessa on kasvanut, ja nousupaine kohdistuu vääjäämättä myös ruoan hintaan. Kevään aikana ruoan hinnan nousuvauhdin odotetaan kiihtyvän niin ravintoloiden maksamissa tukkuhinnoissa kuin kuluttajien maksamissa hinnoissa. Ennusteiden mukaan vuonna 2022 yleiset kuluttajahinnat nousevat 4–5 prosenttia.

Valtiovarainministeriö arvioi, että energian hinnat nousevat lähes neljänneksellä vuonna 2022. Vastaavasti tuottajahintojen nousun ja energiakustannusten kohoamisen myötä ruoan tukku- ja vähittäiskauppahintojen arvioidaan nousevan tänä vuonna vähintään 10 prosenttia, mikä on huomattavasti yleistä inflaatiokehitystä nopeampaa. Riskinä on jopa tätäkin suurempi ruoan hinnan nousu, mikäli konflikti edelleen eskaloituisi ja markkinahäiriöt lisääntyisivät entisestään.

Ruoka on perinteisesti kallistunut hitaammin kuin kuluttajahinnat keskimäärin, mutta lähitulevaisuudessa tilanne on toisin.  Edessä voi olla vuositasolla suurin ruoan hinnan nousu Suomen EU-jäsenyyden aikana, ja samalla yritysten kannattavuusongelmat lisääntyvät.