Suhdanneodotukset laskussa

Suhdanneodotukset laskussa

  • Teksti: Ari Peltoniemi
  • Kuvat: Pixabay ja Ari Peltoniemi

Matkailu- ja ravintola-alan tilannetta vaikeuttavat erityisesti hintojen nousu ja työvoimapula.

Elinkeinoelämän keskusliiton heinäkuussa julkaiseman Suhdannebarometrin mukaan Suomessa elinkeinoelämän odotukset ovat kääntyneet kesän aikana laskusuuntaan. Yritykset arvioivat suhdannetilanteen olevan heikko, ja näkymä tuleville kuukausillekin on tummentunut entisestään. Kokonaisuutena yritysten tuotanto ja myynti on kasvanut kesän aikana, mutta odotukset loppuvuodelle ovat selvästi vaisummat. Työllisyyden kasvun ennakoidaan lähes pysähtyvän syksyn aikana.

Palvelualoilla suhdannetilanne on kesän aikana heikentynyt hieman. Moniin palveluyrityksiin suoraan vaikuttava kuluttajien luottamus on inflaation kiihtymisen myötä heikentynyt voimakkaasti, ja tulevasta syksystä ennakoidaan vaikeaa.

Palvelualojen sisällä matkailu- ja ravintola-alan tilanne on edelleen vaikea johtuen hintojen noususta ja Venäjän hyökkäyssodan vaikutuksista. Vuoden 2021 syyskuusta vuoden 2022 kesäkuuhun inflaatio oli +6,8 prosenttia ja ravintolaruoan kuluttajahintojen muutos +5 prosenttia. Samana aikavälinä ravintolaruoan tukkuhinnat nousivat 13,3 prosenttia.

Koronarajoitusten loppuminen ja lämpimät kesäsäät toivat alan yrityksille ainakin tilapäistä helpotusta, mutta tulevan ennakointi on vaikeaa. Vallitsevan sotatilanteen vuoksi Venäjän ylilennot Aasiasta ovat poissa käytöstä. Suomen matkailulle tärkeiltä alueilta, Venäjältä ja Aasiasta, turistivirta Suomeen on lähes täysin pysähtynyt.

Suhdannebarometrin mukaan matkailu- ja ravintola-alan suhdannetilanne on edelleen normaalitilannetta jäljessä. Alan suhdannenäkymissä oli keväällä pientä toiveikkuutta, mutta heinäkuussa odotukset kääntyivät laskuun. Heinäkuussa näkymien saldoluku oli -7 (2022 huhtikuussa +12). Paranevia suhdanteita lähitulevaisuudelle odotti 14 prosenttia vastaajista, ja 21 prosenttia ennakoi tilanteen heikkenevän.

Tiedustelun mukaan työvoiman saannissa on edelleen haasteita, sillä peräti 59 prosenttia vastaajista koki ammattityövoiman puutteen myynnin kasvun esteenä. Kustannusten odotetaan nousevan lähes yksimielisesti, joten toiminnan pitäminen kannattavana on aiempaakin vai­keampaa.

 

EK:n heinäkuun suhdannebarometri: matkailu- ja ravintolapalvelut

Ravitsemistoiminnan kuukausittaisen liikevaihdon ja myynnin määrän (volyymi) prosentuaalinen muutos vuonna 2022 verrattuna vuoden 2019 vastaavaan kuukauteen. Tilastokeskus.

Alkuvuoden myynnin määrä jäi vuoden 2019 tasosta

Kun mara-alan vuoden 2022 kuukausittaista liikevaihdon kehitystä verrataan viimeiseen ”normaalivuoteen” 2019, saadaan käsitys koronan ja Venäjän sodan vaikutuksista lähimenneisyyden ja nykyhetken tilanteeseen.

Koronarajoitusten vaikutusten takia ensimmäinen vuosineljännes jäi sekä ravitsemis- että majoitustoiminnassa selvästi vuoden 2019 tasosta. Toinen vuosineljännes oli kuitenkin plusmerkkinen, joten ravitsemistoiminnassa vuoden 2022 ensimmäinen vuosipuolisko mentiin liikevaihdon ennakkotietojen mukaan keskimäärin vajaan kahden prosentin kasvuvauhtia vuoteen 2019 verrattuna. Sen sijaan majoitustoiminnassa oltiin noin kuusi prosenttia jäljessä.

Hintojen nousun vaikutuksen huomioiminen kääntää kuitenkin myös ravitsemistoiminnan myyntikehityksen miinukselle. Ravitsemistoiminnan myynnin määrä, josta hintojen muutosten vaikutus on poistettu, oli vuoden 2022 tammi-kesäkuussa keskimäärin viisi prosenttia alemmalla tasolla kuin vuonna 2019.