Koronatuet silppuna

Koronatuet silppuna

  • Teksti: Jukka Suominen
  • Kuvat: Oskari Äikäs

Matkailu- ja ravintola-alan yritykset ovat joutuneet hakemaan kriisistä selviämiseen tarkoitettuja tukia monelta luukulta.

Alan yritykset ovat kevään kuluessa joutuneet asioimaan monien viranomaisten kanssa. Business Finland ja ELY-keskukset käsittelivät kehitysrahoitushakemuksia kesäkuun alkuviikolle saakka.

TE-palveluiden kautta yrittäjä on voinut ilmoittautua työnhakijaksi, jotta on päässyt osalliseksi Kelan maksamasta työmarkkinatuesta. Yksinyrittäjät ovat hakeneet paritonnisiaan yritysten kotikunnilta ja suurimmat yritykset vaihtovelkakirjalainaa tai suoria osakesijoituksia Suomen Teollisuussijoitukselta eli Tesiltä.

ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus eli KEHA-keskus tulee maksamaan pääsääntöisesti joukkomaksatuksena ilman erillistä hakemusta hyvitystä ravintoloiden lakimääräisen sulkemisen ajalta. Hyvityksen perusteena on myynnin lasku joko huhti–toukokuun 2019 keskimyynnistä tai tammi-helmikuun 2020 keskimyynnistä huhtikuun 2020 myyntiin.

Myyntitiedot otetaan laskentaan arvonlisäveroilmoituksista ja maksuyhteytenä käytetään verottajalle veronpalautuksia varten ilmoitettua tiliä. KEHA-keskuksen sivuilta voi varmistaa, että yritys on toimialakoodinsa perusteella joukkomaksatuksessa mukana. Yritykset, joilla on ravintolaliiketoiminnan ohella muuta liiketoimintaa, esimerkiksi hotelli tai keilahalli, joutuvat hakemaan hyvitystä ja esittämään laskennan pohjaksi ravintolaliiketoiminnan myyntilukunsa. Joukkoajolla maksettavat hyvitykset tulevat kahdessa erässä ravintolayritysten tileille kesäkuun aikana.
 

Tukea myös vuokratyövoimasta

KEHA-keskuksesta haetaan myös uudelleentyöllistämisen tukea. Tuki määräytyy siten, että ravintolayrityksen helmikuun 2020 palkkasumma jaetaan luvulla 2500 ja pyöristetään kokonaisluvuksi normaalien pyöristyssääntöjen mukaan. Tämä luku on laskennallinen työntekijöiden enimmäismäärä, jolle uudelleentyöllistymistukea voi saada. Tuki on tuhat euroa sellaiselta työntekijältä, jolle maksetaan kesäkuun alun ja elokuun lopun 2020 aikana palkkaa yhteensä vähintään 2500 euroa.

Kesällä palkkaa saavat työntekijät voivat olla yrityksen vanhoja tai uusia työntekijöitä. Tuki maksetaan hakemuksen perusteella ennakkoon, ja hakija sitoutuu siihen, että palauttaa saamansa tuen siltä osin kuin vähintään 2500 euron palkanmaksu ei jonkun työntekijän kohdalta toteutuisi.

Uudelleentyöllistämisen tukea saa myös vuokratyövoimasta. Helmikuussa 2020 maksettu vuokratyövoiman korvaus jaetaan luvulla 4500, jolloin saadaan uudelleentyöllistämistuen perusteeksi vuokratyöntekijöiden enimmäismäärä. Tuen saaminen edellyttää vähintään 4500 euron korvausta vuokratyöntekijästä kesäkuun alun ja elokuun lopun väliltä.

KEHA-keskukselta ravintoloille tulevasta hyvityksestä ja uudelleentyöllistämisen tuesta ei vähennetä mahdollisia ELY-keskuksen tai Business Finlandin kehittämisrahoituksia.

Valtiokonttori tulee maksamaan sähköisestä hakemuksesta yleistukea yrityksille koronan aiheuttaman liikevaihdon laskun perusteella.  Asetuksella tullaan määrittelemään toimialat, jotka tukea voivat saada. Hallituksen esityksen mukaan tuen saaminen edellyttää, että toimialan liikevaihto on pudonnut vähintään 10 prosenttia ja yrityksen liikevaihto vähintään 30 prosenttia.

Liikevaihdon vähenemistä laskettaessa lähtöluvuksi otetaan sekä toimialan että yrityksen liikevaihdossa maalis-kesäkuun 2019 keskimääräinen kuukausiliikevaihto. Sitä verrataan toimialan osalta huhtikuun 2020 liikevaihtoon ja yritysten osalta huhti-toukokuun 2020 keskimääräiseen liikevaihtoon. Tästä kustannustuesta vähennetään ravintoloiden saama hyvitys ja uudelleentyöllistämisen tuki täysimääräisesti. ELY-keskuksen ja Business Finlandin kehittämisavustukset vähennetään 70-prosenttisesti. Kustannustuen tarkempi euromäärä selviää vasta myöhemmin.

 

Seuraa tiedotusta aiheesta MaRan jäsensivuilta.