Onko Suomi valmis vastaanottamaan matkailijat?

Onko Suomi valmis vastaanottamaan matkailijat?

  • Teksti: Kai Massa
  • Kuvat: Timo Niemi

Ennustettavuus on tärkeää niin matkailijoille, matkailualan yrityksille kuin Finnairillekin.

Suomi rajoittaa tällä hetkellä maahantuloa lähes kaikista maista koronapandemian takia. Tiukat matkustusrajoitukset estävät Suomeen suuntautuvan ulkomaanmatkailun, koska vapaa-ajan matkailu ei ole peruste maahantulolle.

Ulkomaalainen voi saapua maahan vain välttämättömän henkilökohtaisen syyn tai muun erikseen mainitun perusteen nojalla. Valtioneuvoston päätökset maahantulorajoituksista tehdään 30 päiväksi kerrallaan. Pelkkä negatiivinen koronatestitulos ei oikeuta maahantuloon.

Tartuntatautilain 16 §:n nojalla aluehallintovirastot ovat tehneet massapäätöksiä, joiden nojalla riskimaista Suomeen saapuvien matkustajien on osallistuttava rajanylityspisteillä pakolliseen terveystarkastukseen. Riskimaiksi katsotaan tällä hetkellä suurin osa maailman maista. Terveystarkastuksessa koronatestiä ei lähtökohtaisesti oteta matkustajalta, jolla on enintään kolme vuorokautta vanha negatiivinen koronatestitulos tai enintään puoli vuotta vanha todistus sairastetusta koronvirustaudista. Koronarokotuksella ei voi välttää testiä.

Valtioneuvosto on julkaissut 9.4. suunnitelmaluonnoksen koronarajoitusten hallitusta purkamisesta sekä purkamisen tavoiteaikataulun. Sisärajoilla maahantulorajoitukset korvataan asteittain rajoilla toteutettavilla terveysturvallisuustoimilla. Sisärajavalvonta voisi päättyä kokonaan, kun aikuisväestö on saanut riittävän rokotekattavuuden ja epidemiatilanne on vakaa. Arvion mukaan tämä tapahtuisi kesäkuussa.

Ulkorajaliikenteessä rajoituksia purettaisiin hitaammin: ensin avattaisiin työmatkustamista mahdollisesti alkusyksystä, jonka jälkeen luotaisiin mahdollisuuksia muulle matkustamisella ja turismille.

 

Matkailun käynnistyttävä rajoituksia purkamalla

Eduskunta on, sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintöön perustuen, edellyttänyt maaliskuussa 2021, että hallitus ryhtyy välittömiin toimiin luodakseen maahantuloon menettelyn, joka estää yleisvaarallisen tartuntataudin leviämistä ja samalla huo­mioi jatkossa kasvavat liikennemäärät rajaliikenteessä.

Ennakkotodistuksiin perustuvan mallin käyttöönoton jälkeen pakolliset terveystarkastukset voitaisiin selkeästi kohdentaa henkilöihin, joilla ei ole osoittaa riittäviä todistuksia negatiivisesta covid-19-testituloksesta, annetusta rokotuksesta tai covid-19-taudin sairastamisesta.

Rokotekattavuuden lisääntymisen myötä myös kansainvälinen matkailu alkaa elpyä kesällä tai viimeistään syksyllä 2021. Suomen on oltava valmis vastaanottamaan kansainvälisiä matkailijoita heti, kun käänne positiiviseen tapahtuu. Ennustettavuus on tärkeää niin matkaa harkitseville matkailijoille, matkailualan yrityksille kuin Finnairillekin. 

MaRa pitää välttämättömänä, että Suomi valmistelee pikaisesti selkeän, ennakoitavan ja riskiperusteiseen lähestymistapaan perustuvan sääntelymallin terveysturvalliselle liike- ja vapaa-ajan matkailulle, joka korvaa kaavamaiset ja tiukat maahantulorajoitukset sisäraja- ja ulkorajaliikenteessä.

Ilmailualan kestävän kasvun selvitysraportissa ollaan samoilla linjoilla. Raportissa todetaan, että kun rokotekattavuus lisääntyy, Suomen tulisi eurooppalaisten verrokkimaiden tapaan luoda puitteet terveysturvalliselle matkustamiselle rajojen sulkemisen ja kategoristen rajoitusten sijaan.