Käräjillä käytyä: Sopimus työsuhteen päättymisestä katsottiin pätemättömäksi

Käräjillä käytyä: Sopimus työsuhteen päättymisestä katsottiin pätemättömäksi

  • Teksti: Eero Lindström
  • Kuvat: Anne Haapanen

Työnantaja ei ollut varannut työntekijälle riittävää harkinta-aikaa eikä mahdollisuutta hankkia asiantuntevaa apua ennen irtisanoutumissopimukseen sitoutumista.