Miten löytää hyvä tyyppi, joka osaa homman?

Miten löytää hyvä tyyppi, joka osaa homman?

  • Teksti: Katri Jakosuo
  • Kuvat: Shutterstock

Rethink Gastro -hanke kokosi vinkkejä rekrytointien helpottamiseksi.

Työvoimapula on kurittanut matkailu- ja ravintola-alan yrityksiä jo vuosia. Tilanne on pahentunut koronan myötä. Pahimmillaan yritykset ovat joutuneet tilanteeseen, jossa avoinna olevaan työpaikkaan ei ole tullut yhtään hakemusta.

Nolla hakemusta on pistänyt yrittäjän miettimään, mitä voisi tehdä toisin. Onko työnhakukanavat valittu oikein tai onko työpaikkailmoitus ollut riittävän houkutteleva suhteessa kilpailijoihin?

Seuraavaa rekrytointikierrosta silmällä pitäen kannattaakin tutustua Tampereen ammattikorkeakoulun restonomiopiskelijoiden keväällä 2022 kokoamiin rekrytointivinkkeihin. Rethink Gastro -hankkeen puitteissa koottujen vinkkien kokoamisessa on hyödynnetty muun muassa ravitsemisalan työpaikkailmoituksia, kyselytutkimusta ja yrityshaastatteluja.

 

Muista helppous, läpinäkyvyys ja monikanavaisuus

Suhtaudu työnhakijaan kuin asiakkaaseen. Kiinnitä rekrytointiprosessissa huomiota selkeään viestintään, vuorovaikutukseen eri vaiheissa sekä rekrytoinnin helppouteen ja läpinäkyvyyteen.

Työnhaun digitalisoituessa vain lehdissä julkaistujen työpaikkailmoitusten määrä on vähentynyt merkittävästi. Tästä syystä avoimia työpaikkoja kannattaa tuoda esille mahdollisimman monessa kanavassa, myös omissa sosiaalisissa verkostoissa.

Koska eri työnhakijat käyttävät erilaisia kanavia, vapaista työpaikoista kannattaa ilmoittaa useammassa kanavassa. Monet alle 35-vuotiaat etsivät töitä esimerkiksi Duunitorin ja Facebookin kautta. Sen sijaan hieman vanhemmat hyödyntävät työnhaussa esimerkiksi TE-palveluiden Työmarkkinatoria, LinkedIn-alustaa sekä yritysten omia kotisivuja ja some-kanavia.

 

Kerro eduista ja vältä kielteisiä mielikuvia

Keskity olennaiseen, hyödynnä monikanavaisuutta ja ohjaa hakijaa lisätiedon äärelle. Kuvaile työtehtäviä esimerkein luodaksesi realistisia odotuksia ja erottuaksesi.

Tuo esille työsuhde-etuja, kuten liikunta-, kulttuuri- ja hyvinvointipalvelut, laajennetut työterveyspalvelut sekä alennukset ja edut työnantajayrityksen palveluista.

Mainitse hyvästä työyhteisöstä, työehtosopimusta mahdollisesti paremmasta palkkauksesta, perehdyttämisestä, mahdollisuudesta vaikuttaa sekä työajan joustavuudesta. Älä perää joustavuutta pelkästään työnhakijalta vaan erotu eduksesi työnantajana.

Vältä termejä kuten hektinen työympäristö, yrittäjähenkinen työote ja paineensietokyky. Hyvillä esimerkeillä hakijat osaavat itse päätellä työtehtäviin liittyviä vaatimuksia, mutta liiallinen oman alan mahdollisten epäkohtien listaaminen voi karkottaa hakijoita.

Muista myös avoimuus ja ole yhteydessä hakijoihin eri vaiheissa.

Tee hakuilmoituksesta yrityksesi näköinen, jopa persoonallinen. Älä kuitenkaan "tyhjennä pajatsoa” hakuilmoitukseen, vaan ohjaa hakijaa lisätiedon äärelle esimerkiksi yrityksen kotisivuilla.

Anna hakijalle vaihtoehtoja hakemisen tavoissa ja käytännöissä.

Vinkki-infograafiin pääsee kokonaisuudessaan tutustumaan hankkeen kotisivuilla: projects.tuni.fi/rethinkgastro

Rethink Gastro

Vuosina 2021–2023 toteutettavassa Rethink Gastro -hankkeessa parannetaan mukana olevien 15 pirkanmaalaisen ravitsemisalan yrityksen työhyvinvointia, tuottavuutta ja liiketoimintaa henkilökuntaa osallistaen. Hankkeen rahoittajana toimii Euroopan sosiaalirahasto. Toteutuksesta vastaa Tampereen ammattikorkeakoulu.