Nuoret katsovat kotimaanmatkailua uusin silmin

Nuoret katsovat kotimaanmatkailua uusin silmin

  • Teksti: Noora Orlimo
  • Kuvat: Veera Silvendoin, Jemina Sormunen

Kotimaan kohteita löytyy yhä useamman suomalaisen elämyslistalta, ja erityisen innostuneita suomalaiset ovat paikallisuudesta ja omista lähiseuduista. Nuoret liputtavat uudella tavalla kotimaanmatkailun puolesta, ja kyselyn mukaan keskustelu ilmastonmuutoksesta on vaikuttanut eniten heidän matkavalintoihinsa.

Suoma ry:n teettämän kyselytutkimuksen mukaan kolmen viime vuoden aikana kotimaanmatkailua ovat eniten lisänneet 18–44-vuotiaat. 18–24-vuotiaista jopa 43 prosenttia sanoo lisänneensä kotimaanmatkailua ja 25–44-vuotiaistakin 36 prosenttia. Nuoremmista ikäryhmistä etenkin 25–34-vuotiaiden joukossa tärkeimmäksi syyksi nousee kiinnostus paikallisuuteen (48 %). Kolmannes (32 %) samasta ikäryhmästä on lisännyt matkustusta kotimaassa, koska se on ilmastoystävällisempää.
 

Nuoret eivät miellä kotimaanmatkailua kalliiksi

Kyselytutkimus paljastaa, että vanhempien ikäluokkien mielikuvissa matkailu kotimaassa on selvästi kalliimpaa kuin nuorempien. Esimerkiksi 45–54-vuotiaista 41 prosenttia pitää kotimaanmatkailua kalliina, kun taas 25–34-vuotiaista vain 30 prosenttia ja alle 24-vuotiaista enää 17 prosenttia. Kun kotimaanmatkailua pyydettiin kuvaamaan yhdellä sanalla, myös ilmaukset kiinnostava, ekologinen ja nosteessa korostuivat nuoremman ikäryhmän vastauksissa.

– Asenne-erot kertovat ilahduttavalla tavalla muutoksesta tavassa, miten kotimaanmatkailu ymmärretään. Haluamme 100 syytä matkailla Suomessa -kampanjan kautta murtaa sitä ajatusta, että kotimaanmatkailu olisi lähtökohtaisesti aina kallista ja tarjota erilaisia, myös pienellä budjetilla toteutettavia vaihtoehtoja eri kohderyhmille, Suoma ry:n puheenjohtaja Anne-Marget Hellén kertoo. 
 

Suomi-innostus näkyi kesän 2019 huipputuloksissa

Innostus kotimaahan näkyi 100 syytä matkailla Suomessa -kampanjan ennätysluvuissa, mutta myös kesän yöpymistilastoissa touko-syyskuussa.

Kampanjan verkkosivusto 100syytä.fi tavoitti hienosti matkailijat ja vastasi heidän tiedonjanoonsa, sillä sivustolla luettiin kotimaisten matkakohteiden esittelykortteja touko-syyskuun aikana yli 1,2 miljoonaa kertaa. Sivustolla vieraili yli 400 000 kävijää. Vahvasti digitaalisiin kanaviin rakennettu kampanja onnistui aktivoimaan matkailijat myös sosiaalisessa mediassa, jossa kampanjan kanavat keräsivät 13 000 uutta seuraajaa ja yhteensä tavoitettiin yli 1,5 miljoonaa suomalaista. Mediassa kampanja oli kesän aikana esillä yli 115 kertaa.

Kampanjan vauhdittama kiinnostus kotimaanmatkailuun heijastui myös majoitustilastoihin: kotimaiset yöpymiset kasvoivat touko-syyskuussa 5,8 prosenttia, joka vastaa 450 000 yöpymisvuorokautta. Kampanja palkittiin Finnish Travel Gala 2019 -kilpailussa vuoden matkailukuvan nostajana.

– Olen suunnattoman ylpeä siitä, että kampanjan myötä yksittäiset yrittäjät ovat yhdistäneet voimansa, ja kilpailijoista on tullut kumppaneita. Kampanja on saanut Suomen matkailutoimijat toimimaan upealla tavalla yhdessä. Olemmekin päättäneet ottaa 100 syytä -kampanjan kotimaan valtakunnallisen yhteismarkkinoinnin pysyväksi toimenpiteeksi, Hellén kertoo.

Vastuullisuus on kasvamassa yhä määrittävämmäksi megatrendiksi, joka ohjaa niin matkailijoita kuin yrittäjiäkin.

Vastuullisuus määrittää kotimaanmatkailuakin

Vastuullisuus puhuttaa niin matkailijoiden kuin matkailualan toimijoidenkin keskuudessa sekä näkyy yhä vahvemmin kohteiden markkinoinnissa. Yhä useamman suomalaisen kohdalla vastuullisuus ohjaa valitsemaan matkakohteita kotimaasta, mutta se vaikuttaa myös tarkemmin reissun suunnitteluun ja toteutukseen.

– Vastuullisuus on koko ajan enemmän esillä, ja se myös ohjaa matkailijoiden valintoja. Arjen valintoja mietitään reissun päälläkin. Matkailualan yrittäjien onkin tärkeää muistaa viestiä kuluttajille vastuullisista valinnoistaan, sillä niillä saattaa olla yllättävänkin suuri merkitys esimerkiksi yöpymispaikkaa valitessa, Hellén summaa.

Kotimaanmatkailun trendit vuonna 2020


1) Luonto- ja kaupunkikohteiden yhdistäminen. Innostus luontoon ei ole hiipumassa. Pelkkien maisemien ihailun sijaan myös patikointi ja retkeily kiehtovat yhä useampia. Visit Turun kyselytutkimuksen mukaan kaupunkilomaankin halutaan yhdistää luontoa, esimerkiksi vierailu kansallispuistossa.

2) Paikallisuus. Kaukokaipuun sijaan kiinnostus kotimaan paikkojen historiaan, kulttuuriin ja henkilötarinoihin on nostanut uudella tavalla päätään. Pintapuolisen piipahduksen sijaan halutaan aidosti päästä kiinni paikalliseen elämänmenoon ja arkeen.

3) Rauhoittuminen ja hiljaisuus. Hiljaisuus, puhdas ilma ja koskematon luonto ovat kiehtoneet turisteja jo pitkään. Nyt myös suomalaiset itse alkavat ymmärtää tyhjyyden ja tekemättömyyden taian matkustaessa. Joogaretriitille halutaankin lähteä Balin sijaan vaikkapa Turun saaristoon.

4) Ruoka ja makuelämykset.  Siinä missä paikallinen kulttuuri, myös paikallinen ruoka kiinnostaa. Lähellä tuotettu ruoka ja esimerkiksi paikalliset pienpanimotuotteet vetävät matkailijoita puoleensa.


Suoma ry:n kyselytutkimus toteutettiin online-kyselynä Bilendi Oy:n ylläpitämässä M3 Panelissa 16.–23.4.2019. Kyselyyn vastasi yhteensä tuhat täysi-ikäistä suomalaista, ja otos painotettiin iän, sukupuolen ja asuinalueen mukaan vastaamaan suomalaista väestöä valtakunnallisesti.

Visit Turun kyselytutkimuksen (Bilendi Oy, 20.–24.11.2019) mukaan 58 prosenttia suomalaisista haluaisi mielellään yhdistää samassa kotimaan matkakohteessa kaupunkiloman ja luontomatkailun.