Äänimaailma tukee onnistunutta asiakaskokemusta

Äänimaailma tukee onnistunutta asiakaskokemusta

  • Teksti: Sannaliisa Ilkka
  • Kuvat: Niki Soukkio

Viihtyisä ja tasapainoinen äänimaailma on lisäarvoa tuova erottuvuustekijä.

Asiakaskokemuksen merkitys kasvaa nykyisin entisestään, sillä asiakkaat odottavat yhä personoidumpia ja elämyksellisempiä brändikokemuksia. Onnistunut asiakaskokemus ei ole vain yksittäinen tapahtuma vaan jatkuva prosessi, joka alkaa ensimmäisestä asiakaskohtaamisesta ja jatkuu pitkään sen jälkeen kun asiakas on ostanut tuotteen tai palvelun. Monissa yrityksissä asiakaskokemukseen on panostettu, ja sitä kehitetään monella tapaa. Merkittäviä asiakas- ja brändikokemukseen vaikuttavia tekijöitä ovat asiakastilojen äänimaailma ja musiikkivalinnat. 

Asiakastilojen tunnelma saa asiakkaan viihtymään ja palaamaan yhä uudelleen. Tunnelmaa rakennetaan ystävällisellä palvelulla, laadukkailla tuotteilla, miellyttävällä miljööllä, valaistuksella ja taustamusiikilla.  Kokonaisvaltaisen asiakaskokemuksen luominen edellyttää, että kaikki nämä elementit ovat kohdillaan. 

Tämä koskee myös hotelli- ja ravintola-alaa, jossa äänimaailmalla on huomattava vaikutus asiakaskokemukseen. Hotelli AX Helsingin Jätkäsaaressa tarjoaa vierailleen olohuonemaisen ympäristön, jossa voi kokea video- ja veistostaidetta, designia, musiikkia ja uniikkia äänimaailmaa. Hotellin aula, baari ja ravintola ovat yhtenäistä tilaa, jossa vierailijat kohtaavat taiteen ja kotoisan tunnelman. 

Hotellin tapahtumapäällikkö Venla Saartamo kertoo hotellin äänimaailman olevan keskeinen osa asiakaskokemusta ja musiikkilistojen muuttuvan vuorokauden aikojen tai tilaisuuden luonteen mukaisesti. Äänimaailma ulottuu myös tilassa oleviin teoksiin: päätaideteos Örkkiin sävelletty ääniteos soi tietyin väliajoin pitkin päivää. 

– Örkin laulua odotetaan, tänne saapuu ihmisiä fiilistelemään sitä, hotellin vastaanottovirkailija Oona Rajahalme huikkaa tiskin takaa.

Helsinkiläishotelli AX:n taideteos Örkkiin sävelletty ääniteos soi tietyin väliajoin päivittäin.

Saniteettitiloissa asiakas voi kuunnella eri kielillä hotelli AX:n henkilökunnan kertomia vitsejä.


Musiikilla vaikutetaan tunteisiin 

Taustamusiikki vaikuttaa alitajuisesti tunteisiin ja peilaa tunnelman lisäksi ostokäyttäytymiseen ja sitä kautta myyntilukuihin. 

Helsingin yliopiston aivotutkijan Minna Huotilaisen mukaan musiikki voi välittömästi muuttaa asiakkaan tunnelmaa astuttaessa asiakastilaan. Huotilaisen tutkimusten perusteella musiikilla on nopea ja voimakas vaikutus tunnekokemukseen,  sillä se pystyy suoraan säätelemään aivojen fysiologista tilaa. Oikeanlainen äänimaailma voi siis luoda positiivisia tunteita ja lisätä asiakkaan viihtyvyyttä, mikä puolestaan lisää asiakastyytyväisyyttä. 

Toisaalta huonosti valittu taustamusiikki tai liian voimakas äänimaailma voi häiritä asiakasta ja pilata asiakaskokemuksen. Siksi onkin tärkeää valita musiikki huolella ja miettiä, millainen äänimaailma sopii yrityksen brändiin ja asiakaskuntaan. 

 

Äänimaailman hallinta tuottaa hyvinvointia 

Tilan akustiikka ja äänentoistolliset valinnat vaikuttavat onnistuneen äänimaailman rakentamiseen. Onkin tärkeää tarkistaa tilan materiaalit suunniteltaessa musiikin käyttöä. Kun asiakastilan ympäristö on suunniteltu ääniystävälliseksi, musiikki toimii parhaimmillaan huomaamattomana tunnelman luojana,  joka antaa myös intiimisuojaa keskusteluille. 

Musiikki vaikuttaa asiakaskokemuksen lisäksi myös henkilökunnan hyvinvointiin. Tasapainoinen äänenvoimakkuus ja tilanteisiin sopivat musiikkivalinnat ovat olennainen osa yrityksen tunnelmaa. Hotelli AX:ssa äänimaailman merkitys nähdään myös henkilökunnan työviihtyvyyden kannalta keskeisenä tekijänä. Saartamo toteaa äänimaailman luovan virikkeellisyyttä ja hyvää työilmapiiriä,  mikä heijastuu monin tavoin myös asiakkaaseen. Henkilökunta on aktiivisesti osallistunut äänimaiseman luomiseen,  ja saniteettitiloissa vieraat voivat nauttia henkilökunnan kertomista vitseistä eri kielillä.

Viihtyisä ja tasapainoinen äänimaailma on merkittävä lisäarvoa tuova erottuvuustekijä, joka auttaa yritystä erottumaan kilpailijoistaan. Yritykset voivat hyödyntää musiikkia asiakaskokemuksen parantamiseksi ja brändin vahvistamiseksi,  kunhan musiikki valitaan huolella ja sen käyttöä hallitaan ammattimaisesti. 

 

Artikkeli on MaRan yhteistyö­kumppanin Tonecon tuottama.