Jaksaminen koetuksella? Opi tunnistamaan voimavarasi ja löydä keinot hakea apua

Jaksaminen koetuksella? Opi tunnistamaan voimavarasi ja löydä keinot hakea apua

  • Teksti: Fennia
  • Kuvat: Fennia

Kun yrittäjä voi hyvin, myös työntekijöillä ja yrityksellä on mahdollisuus menestyä. Yrittä­jien arkea kuormittavat tällä hetkellä monet asiat, kuten vaikea taloustilanne, pitkät työpäivät, yleinen riittämättömyyden tunne, silpputyö sekä pimeä vuodenaika.

Fennian vapaaehtoisista henkilövakuutuksista vastaava johtaja Mikko Kokko sanoo, että kasvanut paine koskee kaikkia työntekijöitä. Yrittäjät eivät ole mikään irrallinen ryhmä muusta yhteiskunnasta.

– Ihmisten hyvinvointi koostuu kokonaisvaltaisesti henkisestä ja fyysisestä terveydestä sekä yleisestä hyvästä olosta. Kun asiat ovat kunnossa, pystyy elämään tasapainoista elämää, hän kiteyttää.

Suomalaisten hyvinvoinnista huolehtiminen on iso yhteiskunnallinen haaste, johon pitää reagoida. Eläketurvakeskuksen tilastojen mukaan työkyvyttömyyseläkkeelle joutuneista lähes joka kolmannella syynä ovat mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt. Luku on pysynyt korkeana vuosikausia.

Kokko on tutkinut paljon ihmisten hyvinvointiin liittyviä asioita jo oman työnsä takia. Hän itse huolehtii fyysisestä terveydestään urheilemalla. Henkinen hyvinvointi vahvistuu puolestaan keskusteluilla kollegoiden ja sparrauskumppanien kanssa.

– Henkisen tasapainon löytäminen on tärkeää ja omaa jaksamista pitää oppia itse kuuntelemaan. Se on tosin helpommin sanottu kuin tehty. Oireita voivat olla esimerkiksi vuorovaikutushaasteet, uniongelmat, jatkuva väsymys ja ärtyneisyys. Stressiin liittyy myös yleinen kyynisyys, Kokko luettelee.

Hänen mukaansa työn mielekkyys ja merkityksellisyys vaikuttavat positiivisesti jaksamiseen. Samalla on vaarallista ajautua pelkästään työn imun varaan. Pitkät työpäivät sekä työ- ja vapaa-ajan sekoittuminen aiheuttavat pitkittyessään uupumista.

 

Hae ajoissa apua

Yrittäjät tietävät oman arvonsa yrityksensä menestyksessä. Henki-Fennian tammikuussa toteuttamassa kyselyssä 92 prosenttia oli sitä mieltä, että yrittäjän terveys on yrityksen tärkein pääoma. Samalla huolestuttavimmat yritystoimintaan liittyvät riskit olivat yrittäjän sairastuminen ja työkyvyttömyys.

– Kun jaksamisen ongelmat tunnistaa, niin sen jälkeen asialle pitää tehdä jotain. Ensimmäinen keino on reagoida tilanteeseen proaktiivisesti ja hakeutua esimerkiksi ter­veys­tarkastukseen. Vertaistuen ja tukiverkostojen merkitys myös on iso, Kokko kertoo.

– Yksi keino kuormituksen vähentämiseen on oman osaamisen kehittäminen. Silloin suoriutuu tietyistä töistä nopeammin. Lisäksi tehtäviä kannattaa delegoida yhteistyökumppaneille, kuten kirjanpito ja it-tuki. Kaikkea ei tarvitse tehdä itse, hän jatkaa.

Vapaaehtoiset vakuutukset ovat niin ikään tärkeä osa hyvinvoinnin kokonaisuutta. Yrittäjän kannalta tärkeimpiä vapaaehtoisia vakuutuksia ovat tapaturma-, sairauskulu- ja henkivakuutus. Henkivakuutukseen voi hankkia lisäturvan vakavien sairauksien ja pysyvän työkyvyttömyyden varalle.

– Sairauskuluvakuutus takaa sujuvan ja nopean hoitoon pääsyn, kun asiakas ohjataan suoraan oikealle asiantuntijalle. Henkivakuutus puolestaan poistaa painetta yritystoiminnan jatkuvuudesta ja huolta toimeentulosta, jos jotain odottamatonta sattuu, Kokko sanoo. 

 

Artikkeli on MaRan yhteistyö­kumppanin Fennian tuottama.