Laatu ja huolto ratkaisevia keittiölaitteen hankinnassa

Laatu ja huolto ratkaisevia keittiölaitteen hankinnassa

  • Teksti: Juha Björklund
  • Kuvat: Metos

Ammattikeittiölaitteiden nopea ja osaava huolto on monen tekijän summa.

Ammattikeittiölaitteen hankintaa voi verrata auton ostoon. Kaupanteon yhteydessä solmitaan usean vuoden asiakassuhde tavarantoimittajaan. Valinta kohdistuu todennäköisimmin tuotteisiin, joiden huoltopalvelut ovat omalla paikkakunnalla helpoiten saatavissa. Voisi jopa sanoa, että laitteen arvo on kaupan syntymisestä eteenpäin käytännössä verrannollinen tavarantoimittajan huoltopalvelujen laatuun ja sisältöön.

Metoksen huoltopalvelut saivat parhaan arvosanan uusimmassa Taloustutkimuksen Food Service Feedback 17 koneet ja laitteet -tutkimuksessa monen edellisen tutkimuksen tapaan.

Laitehuollossa on monta elementtiä, joihin nopean ja osaavan huollon saatavuus perustuu. Niitä on hyvä välillä nostaa esille, koska kiireisen arjen keskellä vain huollon vaivaton tilaaminen ja saaminen ovat oleellisimpia asioita.
 

Huolto toimii kaikkialla Suomessa

Metoksen oma huolto kattaa koko maan, ja sen työnjohto on keskitetty kahdeksaan huoltoalueeseen ympäri Suomen. Omia huoltoasentajia on 80. Lisäksi asiakkaita palvelevat palvelupäällikkö aluekonttorissa ja Keravan pääkonttorilla huollon puhelintilauskeskus sekä keskushuolto.

Huollon palvelupäällikkö toimii alueellisena työnjohtajana ja vastaa myös huoltosopimusten myynnistä ja ylläpidosta. Ammattikeittiölaitteiden huoltamiselle ja korjaamiselle on ominaista, että työ tehdään asiak­kaan luona aina kun mahdollista. Joissakin tapauksissa pieniä korjaustöitä tehdään myös aluekonttoreissa, suuremmat laiteremontit tapahtuvat Keravan keskushuollossa.
 

Huoltoasentaja tuntee valikoiman

Huoltoasentajat tuntevat tuotevalikoiman alusta loppuun ja pystyvät korjaamaan sekä säätämään kaikki Metoksen toimittamat laitteet. Asiakkaan keittiössä asentajalla on apunaan pilvipalvelu, josta hän löytää keittiökohtaisesti sekä laitteiden huoltohistorian että kohteen laitteiden sähkökaaviot ja muut korjaamista tukevat dokumentit. Lisäksi puhelimen päässä ovat Keravan pääkonttorin teknisen palvelukeskuksen neuvojat, jotka ovat laitetekniikan syväosaajia. Virallisten koulutusten, kuten tulityö, työturvallisuus ja sähkötyö, lisäksi jokainen huoltoasentajamme saa vuosittain vähintään kolme työpäivää laitekoulutusta. Oma tekninen palvelukeskus järjestää yhdessä laitetoimittajien kanssa kurssit, joilla ylläpidetään ja kehitetään huoltoasentajien ammattitaitoa ja laitetuntemusta.

Huoltoasentaja Janne Kivistö saa keikkaohjeet, laitteiden huoltohistorian ja dokumentaation käsipäätteelleen.

Huoltoauto tärkein työkalu

Hyvän ammattitaidon ja taustavoimien lisäksi huoltoasentajan tärkein työkalu on huoltoauto. Se palvelee myös varaosavarastona, joka kattaa kaikki ammattikeittiölaitteiden tärkeimmät ja yleisimmät varaosat laitteen välittömään kuntoon saattamiseen. Autojen varastot pyritään täydentämään lähes päivittäin. Näin asiakasta pystytään palvelemaan mahdollisimman nopeasti ja yleensä saamaan laite käyttökuntoon yhdellä käynnillä.

Metoksen huoltoautokantaa ylläpidettäessä noudatetaan hyvää vastuullisuusperiaatetta ja huoltoautoiksi valitaan vain vähäpäästöisimpiä malleja.
 

Huolto tilataan keskitetysti

Huolto tilataan kotisivuilta metos.fi tai numerosta 020 300 300. Tilaukset tulevat keskitetysti Keravan keskushuoltoon. Huoltotilauksen avaamisesta toimitetaan vahvistus sähköpostitse tilaajalle.

Huoltotilaus osoitetaan alueelliselle palvelupäällikölle, joka jakaa sen välittömästi huoltoasentajan käsipäätteelle. Käsipäätteeltään huoltoasentaja näkee myös huollettavan laitteen teknisen aineiston ja sen huoltohistorian. Tehty huoltotyö tallentuu välittömästi huoltohistoriaan.

Laitekohtaisten identifiointitunnusten eli niin sanottujen A-tunnusten ansiosta yksilöllinen huoltotieto on luettavissa laitteen koko elinkaaren ajalta. Huoltohistorian avulla voidaan arvioida myös ikääntyvän laitteen toimintavarmuutta ja budjetoida ennakoivaa huoltoa.

Huoltotyö raportoidaan asiakkaan luona ja raportti näytetään asiakkaalle työn valmistuttua. Huoltoraportti toimitetaan myös sähköpostitse tilaajalle. Asentajan toiminta näkyy reaaliaikaisesti palvelupäällikön ohjauskonsolissa, joten reagoiminen nopeisiin tarpeisiin perustuu aina oikeaan tietoon.
 

Nopea varaosapalvelu

Huollon onnistuminen perustuu aina varaosien nopeaan löytymiseen. Metoksen laitteita myydään paljon käytettyinä, minkä mahdollistaa varaosien hyvä saatavuus vanhoillekin laitteille. Keskusvarastolla on lähes 20 000 varaosan perusvarasto, joka kattaa saatavuuden vielä yli 10 vuotta vanhoille laitteille. Joitakin laitteita huolletaan jopa yli 30 vuodenkin ikäisinä. Onpa asiakas joskus valitellut, että varaosia löytyy vieläkin vanhaan pesukoneeseen, vaikka olisi jo mukavampi ostaa uusi kone.

Kannattaakin muistaa, että huoltohistorian omaavilla vanhoillakin Metos-laitteilla on erityisen hyvä jälleenmyyntiarvo.

 

Artikkeli on MaRan yhteistyökumppanin Metoksen tuottama.