Mistä koostuu moniaistillinen asiakaskokemus?

Mistä koostuu moniaistillinen asiakaskokemus?

  • Teksti: Matias Toivainen
  • Kuvat: Dining 26

Aisteja aktivoivia ääniä, tuoksuja ja digital signagea yhdistämällä liiketilassa voidaan nostaa brändin arvoa.

Verkkokaupan kasvun ja pandemian jälkeisen ajan myötä moniaistillinen asiakaskokemus on puheenaiheena yhä useammin. Onnistunut asiakaspolku myymälöissä ja asiakastiloissa sisältää monia aisteja aktivoivia hetkiä ja synnyttää enemmän muistoja. Ne auttavat luomaan vahvemman tunnesiteenasiakkaaseen nostaen brändin myyntiä ja tuotteiden muistettavuutta. Globaalisti tunnetut brändit ovat hyödyntäneet moniaistillista asiakaspolkua liikkeissään jo vuosikymmeniä.

Asiakastilojen elämyksellisyydessä on kuitenkin vielä paljon potentiaalia hyödyntämättä. Aisteja aktivoivien äänien, tuoksujen ja digital signagen yhdistäminen jo toimivaan myymäläkonseptiin voikin nostaa brändin arvoa entisestään.

 

Vaikuttavampaa viestintää

Musiikin avulla voi muokata tunnelmaa, vaikuttaa tilojen viihtyvyyteen sekä korostaa brändin arvoja. Ei siis ole yhdentekevää, millainen äänimaailma meitä asiakastilassa ympäröi.

Musiikki ja tuoksut jättävät muistijäljen – näistä kahdesta tuoksu vielä voimakkaamman. Muistat kai miltä lapsuutesi lempipaikassa tuoksui? Jos brändin myymälöiden tuoksu on yhtenäinen ja miellyttävä, vahvistaa se brändikokemusta sopivan taustamusiikin ja visuaalisuuden ohessa.

Digital signage -näytöt kiinnittävät huomion ja oikein sijoiteltuina tukevat tehokkaasti brändin viestintää. Yhdistämällä näitä aisteihin vaikuttavia elementtejä onnistuneesti asiakaskokemukseen asiakkaan mielikuva brändistä on selkeämpi ja vaikuttavampi.

 

Mitä haluat asiakkaasi muistavan?

Asiakkaan tullessa sisään liiketilaan riippuu monesta tekijästä, minkälainen tunne hänelle syntyy ja jää. Ystävällinen asiakaspalvelu on pohja hyvälle asiakaskokemukselle, mutta siihen vaikuttavat myös asioinnin sujuvuus, sisustus, valaistus, taustamusiikki ja tuoksut. Tunneside brändin ja asiakkaan välillä syntyy helpoiten, kun edellä mainitut osa-alueet ovat tasapainossa keskenään.

Onkin kiinnostavaa, että mainonta- ja markkinointipanostuksista yli 80 prosenttia käytetään kuvalliseen viestintään, vaikka tutkimukset osoittavat meidän muistavan jopa 75 prosenttia kaikista päivän aikana kokemistamme tunteista tuoksuina.

Lisäksi brändit, jotka hyödyntävät strategisesti musiikkia osana liiketoimintaansa, muistetaan huomattavasti paremmin kuin ne, jotka musiikkiin eivät ole panostaneet. On ilmeistä, että brändit, jotka onnistuvat luomaan miellyttävämmän ja mieleenpainuvamman asiointikerran, muistetaan paremmin ja pidempään: niihin palataan ja niitä myös suositellaan edelleen.

 

Pieni muutos, iso vaikutus

Jo pienet asiat voivat muuttaa asiakaskokemusta ratkaisevasti. Vanhan alkoholin hajun voi korvata epämiellyttäviä tuoksuja neutralisoivalla tuoksulla. Tästä hyvänä esimerkkinä on ruokakauppa, jonka eteisessä on pullonpalautusautomaatti.

Suurin vaikutus saadaan yhdistämällä useita aisteihin vaikuttavia tekijöitä. Kun miesten nahkakenkiä myyvässä liikkeessä tuoksuu mahonki ja kaiuttimissa soi pehmeä jazz, on tunnelma hyvin erilainen kuin jos myymälätuoksua ei olisikaan ja musiikkina soisi geneerinen pop.

On huomionarvoista, että moniaistilliseen asia­kas­kokemukseen panostaminen on hyvin kustannustehokasta eikä vaadi brändiltä suuria ja kalliita uudistuksia. 
 

Artikkeli on MaRan yhteistyö­kumppanin Tonecon tuottama.

Kysyimme tamperelaisen Dining 26:n ravintoloitsijalta Katja Rastaalta kokemuksia yrityksen käyttämästä tuoksumarkkinoinnista.

Missä tilassa tuoksu on käytössä?

       – Tuoksu on käytössä ravintolamme eteis­aulassa.

2   Mitä tuoksulla tavoitellaan?

        – Aisteja herätellään tulevaan kulinaariseen elämykseen jo sisään astuttaessa. Lisäksi tuoksu tukee hyvin ravintolan ilmapiiriä.

3   Minkälaisia hyötyjä koette tuoksuista yleisesti saatavan?

       – Ravintolaympäristössä tuoksut auttavat sitomaan yhteen kokonaisuuksia ja tukevat näin asiakaskokemusta.