Monilajinen viljelynurmi sitoo tehokkaasti hiiltä ja tukee luonnon monimuotoisuutta

Monilajinen viljelynurmi sitoo tehokkaasti hiiltä ja tukee luonnon monimuotoisuutta

  • Teksti: Valio
  • Kuvat: Valio

Metsien merkitys hiilinieluina on useimmille suomalaisille tuttu juttu, mutta maaperän kyky sitoa hiiltä on vielä tuntemattomampi aihe.

Hiili sitoutuu maaperään kasvien yhteyttämisen tuloksena, minkä vuoksi peltojen nurmiviljely on paitsi lehmien ravinnon viljelyn kannalta järkevää, myös ympäristöteko. Monipuolinen nurmiseos takaa lisäksi sen, että pölyttäjät viihtyvät ja luonto säilyy monimuotoisena.

Hiiliviljely tarkoittaa peltoviljelyä, jonka tavoitteena on sitoa hiiltä ilmasta maaperään. Fiksuilla viljelytavoilla hiiltä voitaisiin sitoa maaperään nykyistäkin enemmän. Hiiliviljelyyn panostaminen ja sen vaikutusten todentaminen ovat tärkeä osa Valion tavoitetta nollata maidon hiilijalanjälki tulevaisuudessa.

Valion maitotiloilla hiiliviljelyn keinoin vastataan paitsi kunnianhimoisiin ympäristötavoitteisiin myös tuotetaan lehmille ensiluokkaista ravintoa. Sekä ympäristön että lehmien hyvinvoinnin kannalta on erittäin tärkeää, millaista nurmiseosta pelloilla viljellään.

Nurmen koostumuksella on väliä: syväjuuriset kasvit, kuten ruokonata, sitovat hyvin hiiltä maaperään, apilat puolestaan houkuttelevat pölyttäjähyönteisiä ja sitovat typpeä. Valkoapila peittää kasvuston aukkopaikat ja lisää siten kasvuston pitkäikäisyyttä ja estää rikkakasvien kasvua. Timoteit maistuvat lehmille, kestävät monenlaisia olosuhteita ja ovat satoisia.

Yksinkertaistetusti voidaan todeta, että mitä enemmän maan pinnalla kasvaa yhteyttävää lehtimassaa ja mitä suurempi sen maanalainen juuristo on, sitä enemmän kasvusto sitoo hiiltä maaperään.

Valio on kehittänyt erityisen Valio Carbo -nurmisiemenseoksen, jossa on huomioitu nurmen hiilensidonta ja hyväsatoisuus. Siemenseokseen on valittu syväjuurisia ja runsaan sadon tuottavia kasvilajeja ja -lajikkeita, jotka sitovat hyvin typpeä ja lisäävät hiilensidontaa.

Monilajinen seos myös kestää Suomen vaihtelevia viljelyolosuhteita ja sopii siksi koko maahan.  

8 faktaa: miksi nurmella on väliä?
 

  1.  Laajakirjoinen nurmiseos suojaa ja sitoo maaperään hiiltä sekä tarjoaa hyönteisille monimuotoisen elinympäristön.
  2. Kukkivat kasvit, kuten apilat, houkuttelevat hyönteisiä.
  3. Kaiken perustana on yhteyttäminen ja sen lisääminen. Näin hiili saadaan sidottua kasvimassaan ja sitä kautta maaperään.
  4. Hiiliviljely parantaa maan kasvukuntoa ja kasvattaa nurmisatoa. Liian yksipuoliset viljelykäytännöt heikentävät peltojen kuntoa ja kykyä sitoa hiiltä.
  5. Hiiliviljelyssä maaperä on hyvä pitää kasvipeitteisenä vuoden ympäri. Kynnetty paljas maa vapauttaa hiiltä huomattavasti enemmän kasvipeitteiseen verrattuna.
  6. Hiiliviljelyn periaatteiden mukaisesti nurmi jätetään korjatessa keskimäärin 10–12 sentin pituuteen. Riittävän pitkä sänki varmistaa, ettei yhteyttäminen pysähdy ja että nurmi toipuu niitosta nopeasti uuteen kasvuun.
  7. Rehuksi viljeltävä nurmi on myös lehmille maistuvaa ja ruokinta-arvoltaan hyvää.
  8. Kasvillisuuden ja maaperän hiilinielut ovat tehokkain ja halvin tapa poistaa hiiltä ilmakehästä.

Valiolla hiilensidontaa todennetaan tutkimuksella yhdessä Ilmatieteen laitoksen, Luonnonvarakeskuksen ja Itä-Suomen yliopiston kanssa.