Taustamusiikkia moneen tapaan

Taustamusiikkia moneen tapaan

  • Teksti: Matias Taivainen/Toneco
  • Kuvat: Teerenpeli

Kokonaisvaltaisessa brändiajattelussa ymmärretään taustamusiikin rooli asiakaskokemuksessa.

Ymmärrys taustamusiikin vaikutuksesta asiakastilaviihtyvyyteen on lisääntynyt Suomessa viimeisten vuosikymmenten aikana. Samaa tahtia ovat kasvaneet myös hyvin toteutetun taustamusiikin laatukriteerit ja odotukset sen brändille tuomasta lisäarvosta. Toisin kuin vielä 2000-luvun alussa, enää ei kuule usein puhuttavan hissimusiikista. Päinvastoin. Vakiintunut ymmärrys taustamusiikin roolista osana asiakaskokemusta on uinut hiljalleen kokonaisvaltaiseen brändiajatteluun.

Ketjujen ja pienempien yritysten tarpeet taustamusiikin suhteen vaihtelevat toki paljon. Onneksi nykyisin löytyy monenlaisia vaihtoehtoja omanlaisen taustamusiikin laadukkaaseen toteuttamiseen. Monesti kuulee puhuttavan esimerkiksi ketjumusiikista, mutta miten erityyppiset kokonaisuudet sitten luodaan?

 

Yleiset soittolistat

Yrityskäyttöön lisensoidun taustamusiikkipalvelun laaja soittolistavalikoima mahdollistaa erilaisten musiikkikokonaisuuksien luomisen ja ajastamisen eri vuorokaudenaikoihin. Apua on tarjolla taustamusiikkipalvelun asiantuntijoilta, mutta toki yritykset voivat myös itse määritellä ja ajastaa käyttämänsä sisällön. Taustamusiikkipalvelun tarjoamat yleiset soittolistat takaavat kustannustehokkaan ja helpon tien kohti ammattimaista taustamusiikkia.

 

Musiikkiprofilointi

Yleisiä soittolistoja tarkempaan lopputulokseen päästään luomalla brändin taustamusiikki musiikkiprofiloinnin avulla. Siinä hyödynnetään taustamusiikkipalvelun yleisiä soittolistoja tai avainsanoihin pohjautuvaa tekoälyn luomaa kokonaisuutta.

Taustamusiikkipalvelun asiantuntijat koostavat profiloinnin avulla brändin tarpeita vastaavan soittolistakokonaisuuden, jossa huomioidaan musiikin käyttötarkoitus, toivottu tunnelma sekä päivänajat. Musiikkiprofilointi tarjoaa nopean ja taloudellisen keinon  yrityksen tarpeita vastaavan yksilöllisen taustamusiikin räätälöintiin.

 

Musiikkibrändäys

Termiin musiikkibrändäys voi törmätä suhteellisen usein, mutta käsitys termin sisällöstä vaihtelee suuresti. Musiikkibrändäys tarkoittaa brändille luotua soittolistakokonaisuutta, jota tehtäessä analysoidaan brändin persoona ja arvot. Taustamusiikin merkitys ja funktiot tarkastellaan yksityiskohtaisesti ja lisäksi tutustutaan toimipaikan sisustukseen ja vallitsevaan ääniympäristöön.

Kun musiikkibrändäyksen sisältämien soittolistojen identiteetti on luotu, musiikkisuunnittelija valitsee käsityönä kappaleet listoille. Lopputuloksena syntyvät brändin oma, johdonmukaisesti suunniteltu taustamusiikki ja musiikkibrändikirja. Musiikkibrändäys tukee liiketoimintaa, vahvistaa brändin arvoja ja parantaa asiakaskokemusta tehokkaimmalla mahdollisella tavalla. 

 

Teerenpelit ja hyvän mielen rytmimusiikki

Teerenpeli-ravintoloissa on kiinnitetty huomiota taustamusiikin rooliin jo vuosikymmeniä. Taustamusiikki perustuu musiikkiprofiloinnin avulla luotuihin brändin soittolistoihin, joihin henkilökunta voi tarpeen vaatiessa sekoittaa mukaan ennakkoon valittuja taustamusiikkipalvelun yleisiä soittolistoja.

Kysyimme Teerenpeli Yhtiöiden ketjujohtajalta Noora Kaakolta taustamusiikin vaikutuksesta asiakasviihtyvyyteen ketjun ravintoloissa.

– Taustamusiikilla on iso vaikutus viihtyvyyteen. Meillä on Teerenpeleissä pyhä kolminaisuus: kynttilät, valot ja musiikki, Kaakko vastaa nauraen.

– Musiikin laatu ja sen sopivuus tiettyyn hetkeen on ravintoloissamme isossa roolissa. On tärkeää, että musiikki kuuluu kellonaikaan ja asiakasmääriin suhteutettuna oikealla voimakkuudella. Arkena musiikin tulee peittää pöytäseurueiden keskustelut kilpailematta puhujien kanssa. Viikonloppua kohden mentäessä soittolistat tuovat mukanaan lisää rytmiä ja menevyyttä. Tanssilattiameiningin viimeistelevät DJ:t.

Kaakon mukaan Teerenpelissä musiikin rooli on luoda tunnelmaa taustalla.

– Kun asiakkaana huomaat olevasi hyvällä fiiliksellä jalan vähän vipattaessa etkä tietoisesti ymmärrä miksi sinulla on niin mukavaa, silloin musiikissa on onnistuttu.

Mistä Teerenpelien ketjumusiikki koostuu?

– Kaikki lähtee asiakaskokemuksesta. Soittolistojemme päätyylilajit ovat soul, funk, r&b ja pop. Mausteena mukaan sekoitetaan hieman bluesia ja rockia. Musiikki on laulettua hyvän mielen rytmimusiikkia. Laajan asiakaskunnan johdosta musiikin tulee olla siinä mielessä neutraalia, ettei se ärsytä. Siitä on kuitenkin löydyttävä rytmiä ja fiilistä. Teerenpelin slogan on Keskity viihtymiseen, ja musiikin tulee tukea sitä.

 

Artikkeli on MaRan yhteistyö­kumppanin Tonecon tuottama.