Tuotot aina maitotiloille

Tuotot aina maitotiloille

  • Teksti: Valio
  • Kuvat: Valio

Valio maksaa toimintansa kaikki tuotot kotimaisille maitotiloille, jotka omistavat yrityksen alueellisten osuuskuntien kautta. Valion tuotteita ostamalla tukee suomalaisia ruoantuottajia.

Noin 4 000 maitotilayrittäjää omistaa Valion alueellisten osuuskuntien kautta. Kaikki Suomessa valmistettavat ja myytävät tuotteet on tehty kotimaisesta maidosta, jonka Valio hankkii omistajatiloiltaan.

Yksi maitotila työllistää arviolta kolme ihmistä: maitotilayrittäjiä, eläinlääkärin, lomittajia, rehuntekijöitä, koneiden huoltajia ja valmistajia sekä navetanrakentajia ja maanrakennusurakoitsijoita. Valiolle on kunnia-asia investoida ja maksaa verot kotimaahan.

 

Miten maidon tuottajahinta muodostuu?

Valiolaiset maitotilayrittäjät tuottavat noin 80 prosenttia suomalaisesta maidosta.

Valion liiketoiminnan menestystä ei voi mitata perinteisellä liikevoiton määrällä, sillä yritys ei maksimoi voittoa, vaan osuuskunnille maksamaansa maidon tilityshintaa. Valiolla taloudellista menestystä mitataan maidolle luodulla arvolla eli maitotuotolla. Sen perusteella yrityksen hallitus päättää tilityshinnan, joka maidosta osuuskunnille maksetaan.

Valion hallituksen jäsenet ovat maitotilayrittäjiä, jotka arvioivat, kuinka paljon yrityksellä on kulloinkin varaa maksaa osuuskunnille. Maksun suuruus riippuu siitä, kuinka hyvin ruokatalon tuotteet jugurtista ja juustosta maitojauheeseen ja äidinmaidonkorvikkeeseen ovat menneet kaupaksi, ja kuinka kannattavaa myynti on ollut. Osuuskunnat päättävät itsenäisesti tuottajahinnan suuruuden.

Valion tehtävänä on luoda maitotiloilta saadulle maidolle paras mahdollinen maitotuotto. Maidon hinta on pysytellyt keskimääräistä EU-hintaa korkeampana koko 2000-luvun ajan. Asiasta voi lukea lisää Valion vastuullisuusraportista.

 

Maito tuo 60 prosenttia maatalouden tulosta

Valio luo työtä ja toimeentuloa Hangosta Utsjoelle. Maidontuotanto on ainoa maatalouden muoto, jota voidaan harjoittaa kaikkialla Suomessa eli myös niillä alueilla, joilla luonnonolosuhteet ja pellot eivät sovellu ruokakasvien viljelyyn.

Maito tuo Suomessa maatalouden yrittäjätulosta noin 60 prosenttia. Kainuussa ja Lapissa maito ja lypsykarjatiloilla tuotettu naudanliha kattavat noin 80 prosenttia maatalouden myyntituloista.

 

Maitotilayrittäjät ovat monitaitureita

Työ maitotilalla vaatii monipuolista osaamista ja hyvää fyysistä kuntoa. Maitotilayrittäjän töihin kuuluvat rehun viljelyn lisäksi niin eläinten hyvinvoinnista huolehtiminen, maidon laadun varmistaminen, oman yrityksen talouden hoitaminen kuin tilan kehittäminenkin. Kunnat hoitavat maitotilayrittäjien lomituspalveluja.

Valion alkutuotantopalvelut esimerkiksi maidon laatuun, eläinten terveyteen ja tilan kehittämiseen liittyen ovat yrittäjille pääsääntöisesti maksuttomia.