Voiko yleistukusta kuoriutua uskottava palveluntuottaja?

Voiko yleistukusta kuoriutua uskottava palveluntuottaja?

  • Teksti: Otto Heinonen
  • Kuvat: Vilja Harala

Perinteisen tukun käsite murentuu, kun Kespro ravistelee markkinaa uudella Kespro Palvelut -liiketoimintalähdöllään. Ravintolat ovat yhä kiinnostuneempia palveluiden hyödyntämisestä.

Pinttyneet mielikuvat foodservice-markkinan yleistukusta ovat harmaita varastokäytäviä ja kuorma-autoja. Pitkään ravintoloitsijoille riittikin, että haluttuja tuotteita oli saatavilla, ja ne tulivat ajallaan. Tiiviimpi yhteistyö tai tukun kautta tilattavat palvelut eivät olleet ensimmäisenä asiakkaan tai tukkurinkaan ajatuksissa.

Kespron palveluliiketoiminnan johtaja Taiju Jaatinen uskoo palveluiden kautta tapahtuvaan yleistukkumarkkinan transformaatioon sekä ravintoloitsijan ja tukun tiiviimpään kumppanuuteen, jossa ravintolan liiketoimintaa kehitetään yhdessä määrätietoisesti eteenpäin. Kuten kuluttajat myös ravintolat ovat yhä valmiimpia hyödyntämään erilaisia palveluja, jotka vapauttavat aikaa ja resursseja. Samalla palvelut tukevat monesti kovin yksin arjessaan taistelevaa yrittäjää.

– Yhden luukun taktiikka, Jaatinen kuvaa Kespro Palvelut -nimen alle keskittyvää palvelutarjoomaa.

Yhden luukun taktiikka tarkoittaa käytännössä, että varsinkin aloittava ravintoloitsija saa tukkukumppanuutensa myötä tarjolle valmiiksi ravintolaliiketoimintaan sopivia palvelutuottajia, jotka ovat räätälöineet tarjoomansa palvelemaan juuri ravintola-asiakkuutta.

– Tukun kautta hoituvat tuotteiden ostamisen ja logistiikan lisäksi erilaiset ravintolan tukipalvelut, kuten henkilöstövuokraus, jätehuolto, hävikinhallinta, henkilöstöhallinnan ohjelmistot ja työterveyspalvelut, Jaatinen luettelee.

– Ostaessaan palvelut Kespron kautta ravintola saa niistä merkittäviä lisäetuja. Kumppaniemme palvelut on koostettu siten, että ne tarjoavat relevantteja ratkaisuja ravintolatoiminnan johtamiseen ja kehittämiseen.

 

Tavoitteena 30 palvelun kokonaisuus

Foodservice-asiakkuuksille suunnattu Kespro Palvelut täydentyi viime syksyn aikana viidellä uudella kumppanuudella, jotka tarjoavat ravintoloiden käyttöön kehitettyjä palveluita. Kespro Palvelut -portaalin kautta palvelujaan lähtivät tarjoamaan Neste, Accountor, Lindström, L&T sekä K Auto.

Keväällä 2022 Kespro aloitti yhteistyön ruokahävikin hallintapalvelua tarjoavan Hukka AI:n, NSnappy-omavalvontapalvelua tarjoavan Nokevalin, henkilöstövuokrauspalveluja tarjoavan Eezyn ja tavallista kustannustehokkaammin työterveyspalveluja tarjoavan Täsmä Työterveyden kanssa.

– Kespron välityksellä palvelujaan ravintoloitsijoille tarjoaa jo yhdeksän kumppaniyritystämme. Kespron omia ja kumppaniemme tarjoamia palvelukokonaisuuksia on jo 14, ja tavoitteemme on kasvattaa kokonaisuus yli 30 palveluun seuraavien vuosien aikana, Jaatinen kertoo.

 

Palveluilla ratkaisuja liiketoimintahaasteisiin

Työvoimapula, raaka-aineiden hinnankorotukset, talouden epävarmat näkymät ja uuden jätelain vaatimukset. Vaikka pandemiasta on päästy, on ravintoloitsijoiden eteen ilmaantunut uusia haasteita.

– Ne tarkoittavat kilpailun kiristymistä ravintoloiden välillä. Jotta ravintoloitsija pysyy kilpailussa mukana, on hänen kehitettävä myynnin lisäksi myös liiketoimintansa tehokkuutta. Kespro Palvelut tarjoaa välineitä, jotka tarjoavat ratkaisuja edellä mainittuihin uusiin haasteisiin. Useimmat työkalut tarjoavat ravintoloitsijalle ajansäästöä, joka mahdollistaa kohdentamaan ravintolan käytettävissä olevat resurssit olennaiseen – ruokatuotteen laatuun, asiakkaiden palveluun ja elämysten tuottamiseen, Jaatinen sanoo.

– Ravintoloitsija ei voi eikä hänen tarvitse olla joka alueen asiantuntija. Me haluamme tukea siinä missä voimme, ja laajan kumppaniverkoston kautta ratkaisuja kyllä löytyy.

 

Yhteistoimintaa ja tehokkaampaa markkinointia

Moni kumppani on pohtinut, miksi lähteä mukaan Kespro Palvelut -kokonaisuuteen. Yhteistyö asiakkaiden kanssa on ollut aiemmin pääosin suoramyyntiä.

– Tarjoamme heidän palveluilleen valmiin alustan saavuttaa kohdeyleisö. Samaan aikaan tuomme ravintoloille kohdennetut palvelut etuineen helposti saavutettaviksi. Kyseessä on siis win-win-tilanne, Jaatinen kertoo.

– Emme kuitenkaan tyrkytä palveluitamme asiakkaillemme, vaan niiden tarjoaminen tapahtuu harkintaperusteisesti. Tarjoamme juuri sitä palvelua, jota uskomme kyseisen

asiakkaan tarvitsevan oman liiketoimintansa eteenpäin viemiseksi. Toisaalta emme myöskään hyväksy palvelukumppaneiksemme keitä tahansa – kumppanin tuottaman palvelun on todella oltava asiakkaillemme relevanttia.

Kespro Palvelut -kokonaisuuden markkinoinnin Kespro hoitaa yhteistyössä kunkin kumppaninsa kanssa. Kohdennetut ja yhteisesti tehdyt toimenpiteet tehostavat markkinointia, jolloin palveluja voidaan useassa tapauksessa tarjota Kespron kautta huomattavasti edullisemmin kuin palvelutuottajan itsensä tarjoamana.

Kespro aloitti Kespro Palvelut -kokonaisuuden kattomarkkinoinnin elokuussa sloganinaan ”Palvelut tukkuhintaan”.

– Markkinointikampanjamme slogan pitkälti tiivistää asiakkaillemme mistä Kespro Palvelut  -kokonaisuudessa on kysymys, Jaatinen sanoo.

– Tarjonnassamme olevien palveluiden on tuotettava lisäarvoa asiakkaillemme. Koska toimimme markkinassamme uudella liiketoiminta-alueella, meidän on saavutettava asiakkaidemme luottamus. Tämä vaatii pitkäjänteistä ja systemaattista työtä. Olemme tyytyväisiä vasta sen jälkeen, kun asiakkaammekin ovat.