Yrittäjä, muista puhua ja uskalla pyytää apua

Yrittäjä, muista puhua ja uskalla pyytää apua

  • Teksti: Fennia, Pohjoisranta BWC
  • Kuvat: Mika Pakarinen

Koronan tuoma poikkeustilanne kuormittaa yrittäjiä ja liikkeenjohtoa, kun vaakalaudalla on liiketoiminnan jatkuvuus, työntekijöiden tilanne ja pahimmillaan oma identiteetti.

Koronaviruspandemian aiheuttama poikkeustilanne on poikinut valtavan määrän ohjeita ja oppaita siitä, miten huolehtia omasta hyvinvoinnista poikkeusolosuhteissa. Mutta miten huolehtia hyvinvoinnista, jos vaakalaudalla on oma yritys ja pahimmassa tapauksessa koko oma identiteetti? Entä voiko kriisin keskellä varautua jotenkin tulevaan?
 

Huolen kokeminen normaalia

Pihlajalinnan työterveyspsykologi Susanna Paarlahti toteaa, että kriisitilanteessa on täysin normaalia kokea huolta, vaikka omassa henkilökohtaisessa elämässä ei suuria muutoksia olisi tapahtunutkaan. Poikkeustila on kriisi, jossa ihmisten epävarmuuden tunnetta lisää se, ettei kukaan tiedä tarkalleen, kuinka kauan se kestää.

– Oletus on, että emme palaa normaaliin vielä hetkeen. Sen vuoksi suosittelen vaihtamaan ajattelutavan sadan metrin juoksusuorituksesta maratoniin, Paarlahti kehottaa.

Ajattelutavan muutoksen lisäksi poikkeustilanteessa jaksamisessa korostuvat selvästi perusasiat, kuten päivärytmistä, rutiineista ja päivittäisestä ulkoilusta huolehtiminen. Kaikkien normaalien arkirutiinien noudattaminen ei välttämättä onnistu, mutta arjesta kannattaa etsiä sellaisia perusasioita, jotka tuovat turvaa. Raitis ilma ja reipas liikunta tuovat hyvää oloa ja saavat koko kropan liikkeelle.

Myös laadukkaan tiedon merkitys on korona-aiheisen uutisoinnin tulviessa joka puolelta tärkeää. Ahdistunut olo voi helpottua, kun keskittyy laadukkaiden tietolähteiden seuraamiseen. Näin välttyy turhien kauhukuvien maalailulta ja spekuloinnilta.
 

Epävarmuus kuormittaa yrittäjiä

Poikkeustilanne koskettaa kaikkia, mutta yrittäjiä tilanne voi kuormittaa jopa tavallista enemmän. Oman ja läheisten hyvinvoinnin lisäksi pohdittavana on liiketoiminnan jatkuvuus, mahdollisten työntekijöiden kohtalot ja pahimmillaan koko oma identiteetti.

Mehiläisen työterveyspsykologi Ritva Lindén kertoo, miten yrittäjät voivat pitää huolta omasta jaksamisestaan poikkeustilanteessa.

– Suurin osa yrittäjistä on yksin­- ja pienyrittäjiä. Heillä yritys ja koko liikeidea monesti ovat yrittäjän itsensä varassa. Oma yritys voi olla hyvin keskeinen ja kiinteä osa identiteettiä. Jos yritystoiminta joutuu vaikeuksiin, tämä voi nostattaa myös henkilökohtaisen kriisin. Silloin on tärkeää kiinnittää huomiota siihen, että oma itse on yritystoiminnasta lopulta kuitenkin erillinen, Lindén toteaa.

Lindénin mukaan tällaisessa tilanteessa on erityisen tärkeää, että elämässä on muitakin asioita kuin yritys ja yritystoiminta.

 – Tämä on tietenkin muistettava yhtä lailla työntekijöiden kuin yrittäjienkin, mutta asian tärkeys korostuu nimenomaan yrittäjien keskuudessa. Elämässä on hyvä olla muitakin sisältöjä kuin työ tai yrittäminen, Lindén toteaa.
 

Varautuminen on viisautta

Arjen keskellä ajatukset eivät välttämättä useinkaan ole kriisiin varautumisessa, mutta kriisin aikana tulevaisuuteen varautuminen voi alkaa tuntua entistä tärkeämmältä. Fennian lakiasiainjohtaja Sanna Elg kehottaakin miettimään esimerkiksi vastuisiin liittyviä asioita.

–  Silloin voi olla hyväkin aika laittaa asioita kuntoon ja käydä esimerkiksi läpi, vastaako osakassopimus edelleen omistajien tavoitteita. Onhan tärkeillä henkilöillä laadittuna myös edunvalvontavaltuutus sen varalta, että yrityksessä päättävässä asemassa oleva henkilö on jonain päivänä toimintakyvytön tai tavoittamattomissa? Myös vakuutussopimuksista kannattaa tarkastaa yrityksen ja läheisten turva työkyvyttömyyden tai kuoleman varalta. Entä perheenjäsenet ja lapset, ovathan testamenttiin ja avio-oikeuteen liittyvät asiat kunnossa?

 – Varautuminen ja ennakointi ovat viisautta. Kriisin keskellä voi keskittyä päätösten tekoon, kun tietää, että ainakin läheisten kannalta tärkeät paperiasiat ovat kunnossa, Elg summaa.

 

Puhu ja hanki vertaistukea

Mitä yrittäjä voi siis tällaisessa tilanteessa tehdä?

– Puhua! Nyt kannattaa hyödyntää kaikenlaiset verkostot, joita löytyy, ja etsiä vertaistukea. Yrittäjät ovat helposti ihmistyyppinä vahvoja ja tottuneet siihen, että heidän on pärjättävä yksin. Tämän vuoksi heidän voi olla vaikea nöyrtyä ja myöntää, että tässä poikkeustilanteessa tarvitseekin tukea ja apua, Ritva Lindén sanoo.

Hänen mukaansa oman yrityksen vaikeudet tai jopa konkurssiuhka voivat herättää hyvin vaikeita tunteita – epäonnistumisen tunnetta, pettymystä, jopa häpeää. Tässä tilanteessa olisi hienoa, jos löytäisi itsestään armollisuutta sekä keskenkeräisyyden ja heikkouden hyväksymistä. Jos uskaltaa sanoa ääneen, että aina ei mene hyvin, tilanne saattaa muuttua helpommin hyväksyttäväksi. Näistä tunteista kannattaa puhua muiden vastaavassa tilanteessa olevien tai tarvittaessa myös ammattiauttajien kanssa.
 

Teksti on MaRan yhteistyökumppanin Fennian ja Viestintä­toimisto Pohjoisranta BCW:n tuottama.