Yhteistyöllä työvoimapulaa helpottamaan

Yhteistyöllä työvoimapulaa helpottamaan

  • Teksti: Timo Lappi
  • Kuvat: Timo Niemi

Yhteistyön tärkein tavoite on, että saisimme tulevaisuudessa tarpeeksi kokkeja ja tarjoilijoita.

Työvoimapula ja lääkkeet siihen ovat nousseet MaRan edunvalvonnan eturiviin. Matkailu- ja ravintola-ala ei ole ainoa ala, joka tuskittelee työvoimapulan kanssa. EK:n kyselyssä lähes kolmasosalla kaikista yrityksistä on vaikeuksia saada työvoimaa.

Tilanne ei helpotu Suomessa tulevina vuosina, päinvastoin. Suurten ikäluokkien siirtyminen eläkkeelle ja pienempien tulo niiden sijaan työelämään heikentää tilannetta. Työttömiä työnhakijoita on paljon, mutta monen syyn vuoksi työpaikat ja työttömät eivät kohtaa.

Syntyvyyden kääntymiseen nousuun ei ole poppakonsteja. Työperäistä maahanmuuttoa pitäisi edistää kaikilla mahdollisilla tavoilla, mutta hallitus ei näytä löytävän yhteistä säveltä. Oppia voisi ottaa Ruotsista. Siellä jo 40 prosenttia ravintoloiden työntekijöistä on muita kuin kantaruotsalaisia.

Toimialamme voi tehdä paljon työvoimapulan helpottamiseksi. Tämän vuoden aikana MaRa ja sen jäsenyritykset aloittavat kaksi uudenlaista toimenpidettä etenkin nuorten houkuttelemiseksi alalle.

MaRan hallitus on päättänyt perustaa 17 työryhmää eri puolille Suomea parantamaan jäsenyritysten ja toimialallemme opiskelijoita kouluttavien oppilaitosten yhteistyötä. Työryhmissä on 4–6 jäsenyritystemme edustajaa, oppilaitosten edustajia ja kauppakamarien koulutusasioiden asiantuntijoita. Yhteistyölle on tarve, mitä osoittaa oppilaitosten ja kauppakamarien suuri innokkuus osallistua yhteistyöhön. Peräti 66 oppilaitosta on mukana yhteistyössä, ja muutamaa kauppakamaria lukuun ottamatta olemme saaneet työryhmiin myös niiden asiantuntijat.

Yhteistyön tärkein tavoite on, että saisimme tulevaisuudessa tarpeeksi kokkeja ja tarjoilijoita. Yhteistyön tarkoituksena on vahvistaa toimialamme hyviä puolia ja parantaa sen heikkouksia. Työryhmät kehittävät alueellisista lähtökohdista käsin toimia toimialamme vetovoiman parantamiseksi, esimerkiksi yhteisiä tapahtumia yläasteikäisille.

Musta tulee isona -hankkeen tavoitteena on tuoda toimialan positiivisia asioita ja näkymiä esille. Samalla nostetaan alalla jo työskentelevien ammattiylpeyttä. Hankkeeseen osallistuvat yritykset tarjoavat ravintolaelämyksen yläasteen 8-luokkalaisille 20.–24.4.2020. Hankkeen päämääränä on tavoittaa kolmasosa eli 20 000 kasiluokkalaista.

Yritykset voivat myös tehdä sopimuksen vaikuttajamarkkinoinnin ammattilaisten kanssa. Vaikuttajamarkkinoinnin avulla tavoitetaan nuoria sosiaalisessa mediassa. Positiivisten mielikuvien ja huomion herättäminen siellä aloitetaan ennen yhteishaun alkamista. Tavoitteena on, että vaikuttajien YouTube-vi­deoil­la on miljoona näyttökertaa.

Matkailu- ja ravintola-ala on TAT:n ja T-Median Kun koulu loppuu – Nuorten tulevaisuusraportin (2019) mukaan suosituin toimiala yläasteikäisten keskuudessa. Lähtökohdat vetovoimatyöllemme ovat siten otolliset.