Korona verotti myös kesämyyntiä

Korona verotti myös kesämyyntiä

  • Teksti: Ari Peltoniemi
  • Kuvat: Pixabay, Ari Peltoniemi (kuviot)

MaRan jäsenkyselyn mukaan joka kymmenennen yrityksen toiminta on vaakalaudalla vuodenvaihteen tienoilla.

MaRa toteutti kesäkuun lopulla kyselyn koronakriisin aiheuttamien rajoitusten vaikutuksista jäsentensä tilanteeseen ja tulevaisuuden näkymiin. Kyselyyn saatiin 635 vastausta seuraavilta toimialoilta: ravintolat, kahvilat, hotellit, kylpylät, festivaalit, liikenneasemat, huvipuistot ja keilahallit.

Kyselyn mukaan matkailu- ja ravintola-alan yritysten palvelujen kysyntä oli heikkoa kesäkuun alusta juhannukseen. Lähes 60 prosenttia vastanneista ilmoitti, että liikevaihto oli kesäkuussa vähintään puolet pienempi kuin vuotta aiemmin vastaavana ajankohtana.

Yritysten näkymät olivat vaimeat myös heinä- ja elokuun osalta: 46 prosenttia yrityksistä arvioi, että liikevaihto laskee vähintään 50 prosenttia edellisvuodesta. Kokoontumis-, matkustus- ja ravintolatoiminnan rajoitukset, asiakkaiden varovaisuus, etätyöt ja erityisesti ulkomaisten asiakkaiden vähäisyys kurittavat matkailu- ja ravintola-alaa.

Kyselyn tulosten mukaan vuodenvaihteen tienoilla joka kymmenes yritys olisi konkurssiuhan alla ja kolme neljästä yrityksestä joutuisi sopeuttamaan toimintaansa. Matkustusrajoitukset hidastavat merkittävästi alan toipumisen käynnistymistä tärkeimmistä Suomeen suuntautuvan matkailun lähtömaista.

Koronakriisiin liittyvien rajoitusten vaikutus liikevaihtoon: Miten arviot liikevaihtonne kehityksen heinä-elokuussa 2020 verrattuna vastaavaan ajankohtaan vuonna 2019?

Kesäkuussakin myynti väheni merkittävästi

Ensimmäiset tiedot kesäkauden toteutuneen myynnin onnistumisesta tukevat kyselyn tuloksia siinä, että vielä kesäkuussa myynti väheni merkittävästi. Tilastokeskuksen liikevaihtoindeksin ennakkotietojen mukaan majoitus- ja ravitsemistoiminnan liikevaihto supistui kesäkuussa yli 41 prosenttia vuoden 2019 kesäkuuhun nähden. Useilla alan toimialoilla myynnin väheneminen oli huomattavasti voimakkaampaa. Majoitusmyynnin arvo oli kesäkuussa lähes 70 prosenttia vuoden takaista alempi, ja henkilöstöravintoloissa liikevaihdon lasku oli kesäkuussa noin 64 prosenttia.

Majoitustilaston mukaan kotimaisten matkailijoiden yöpymiset vähenivät Suomen majoitusliikkeissä 37,7 prosenttia viime vuodesta. Kesäkuussa niille tilastoitiin 1,05 miljoonaa yöpymisvuorokautta. Ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset vähenivät edellisvuodesta 92,7 prosenttia. Yöpymisten kokonaismäärä väheni suhteellisesti eniten Uudellamaalla, 82,9 prosenttia, ja toiseksi eniten yöpymiset vähenivät Keski-Suomessa, 58,7 prosenttia. Erityisesti Uudellamaalla näkyi liikematkojen ja ulkomaisten matkailijoiden puuttuminen.

Millaisena näet yrityksesi tilanteen kuuden kuukauden kuluttua tästä hetkestä (23.–25.6.2020)?

Osassa alan yrityksiä heinäkuun myynti oli kohtuullisella tasolla. Siihen vaikuttivat ainakin hyvät säät ja lomamatkojen painottuminen koronan takia kotimaan matkailuun. Synkän kevään jälkeen yhden tai kahden kuukauden onnistuminen ei kuitenkaan riitä lähimainkaan paikkamaan vuositasolla aiheutuneita menetyksiä. On odotettavissa, että alan palvelujen kysyntä jää syksylläkin huomattavasti alle normaalitason. 

Toimiala tarvitseekin määräaikaisia arvonlisäverojen alentamisia palvelujen kysynnän ja työllisyyden vahvistamiseksi. Hallituksen tulee syksyn budjettiriihessään alentaa kotimaan henkilöliikenteen, majoituksen sekä kulttuuri- ja liikuntapalvelujen arvonlisävero 5 prosenttiin 24 kuukauden määräajaksi. Ravintolapalvelujen arvonlisävero tulee alentaa 10 prosenttiin 12 kuukauden ajaksi.