Nuoret aikovat lisätä ravintoloissa käyntiä eniten

Nuoret aikovat lisätä ravintoloissa käyntiä eniten

  • Teksti: Ari Peltoniemi
  • Kuvat: Shutterstock

Suurin osa kuluttajista aikoo palata iltaan ja viikonloppuun ajoittuvien ravintolapalvelujen käyttäjiksi pandemian jälkeen. Nuoriso suunnittelee käyvänsä ravintoloissa entistä enemmän myös lounasaikaan. Samalla ravintolaruoan kuljetusmarkkinat kasvavat.

Taloustutkimus teki vuoden 2021 lopulla MaRan toimeksiannosta kyselytutkimuksen, joka keskittyi ravintolaruoan kuljetuspalveluiden markkinatilanteeseen sekä kuluttajien aikomuksiin käyttää ravintolapalveluita koronakriisin jälkeisessä tulevaisuudessa.

Kyselyn mukaan 70 prosenttia kuluttajista aikoo jatkaa ravintolapalveluiden ilta- ja viikonloppukäyttöä tulevaisuudessa yhtä paljon kuin ennen koronakriisiä. Vastaavasti 13 prosenttia aikoo käyttää iltaan ja viikonloppuun painottuvia ravintolapalveluja enemmän kuin ennen koronakriisiä ja samoin 13 prosenttia vähemmän kuin ennen koronakriisiä. Nuorista (15–24-vuotiaat) peräti neljännes suunnitteli lisäävänsä ravintolapalveluiden ilta- ja viikonloppukäyttöä.

Etätyösuositukset verottavat lounasravintolapalveluiden käyttöä. Kaikista vastaajista 13 prosenttia arvioi käyttävänsä päiväsajan ravintolapalveluja vähemmän ja 9 prosenttia enemmän tulevaisuudessa. Uudellamaalla ja pääkaupunkiseudulla peräti viidennes kuluttajista aikoo vähentää lounasravintolapalvelujen käyttöä pandemian jälkeen.

Ikäryhmittäin tarkasteltuna nuorin ikäryhmä suunnittelee lisäävänsä lounasravintoloissa käymistä, mutta kaikissa muissa ikäryhmissä (yli 25–vuotiaat) lounasravintoloissa vieraillaan tulevaisuudessa harvemmin.

Lounasravintolapalveluiden käytön väheneminen pandemian jälkeen näkyy erityisesti henkilöstö- ja opiskelijaravintoloissa. Jo nyt pandemia-aikana ne ovat olleet ravintolasektorin pahiten koronasta kärsineet toimialat. MaRan liikevaihtokyselyn mukaan vuoden 2021 tammi-lokakuussa henkilöstöravintoloiden liikevaihto oli peräti 58 prosenttia vuoden 2019 tammi-lokakuuta alemmalla tasolla.

 

Ravintolaruoan kuljetus­markkinat ovat harvojen käsissä

Kaikesta kotiin tai työpaikalle kuljetetusta ravintolaruoasta Woltin osuus on 42 prosenttia ja pääkaupunkiseudulla jopa 55 prosenttia. Foodoralla on 28 prosentin osuus ravintolaruoan kuljetusmarkkinoista. Taloustyypeistä sinkkutaloudet ja ikäryhmistä 25–34-vuotiaat suosivat erityisen paljon Woltin käyttöä.

Ravintolaruoan kuljetuspalvelut eivät ole jäämässä vain korona-ajan ilmiöksi, sillä 14 prosenttia kuluttajista aikoo käyttää niitä tulevaisuudessa jopa enemmän kuin ennen koronakriisiä. Kaksi kolmesta arvioi käyttävänsä kuljetuspalveluita koronapandemian jälkeen yhtä paljon kuin ennen sitä.

Kyselytutkimuksen nuorin ikäryhmä, 15–24-vuotiaat, on innokkaimmin lisäämässä kuljetuspalveluiden käyttöä. Heistä noin neljännes aikoo lisätä ravintolaruoan kuljetuspalveluiden käyttöä pandemian jälkeen. Myös pääkaupunkiseudulla asuvat ja lapsiperheet suunnittelevat lisäävänsä kuljetuspalveluiden käyttöä keskimääräistä enemmän.