Raaka-aineiden hinnat nousussa

Raaka-aineiden hinnat nousussa

  • Teksti: Ari Peltoniemi
  • Kuvat: Pixabay

Työvoiman saatavuuden ongelmien lisäksi kustannusten nousu vaikeuttaa liiketoimintaa. Majoitus- ja ravitsemisalan suhdannetilanne on edelleen vaikea.

Ravintolaruoan raaka-aineiden tukkuhinnat nousivat Tilastokeskuksen tuottaman ravitsemisalan tukkuhintaindeksin mukaan peräti 3,9 prosenttia syyskuusta 2020 syyskuuhun 2021. Hyödykeryhmittäin katsottuna hinnat nousivat eniten kaloissa, öljy- ja margariinituotteissa sekä vihanneksissa. Myös lihatuotteiden hinnat nousivat selvästi (+ 3,4 %). Lihatuotteiden ryhmässä erityisesti naudanlihatuotteiden hinnat nousivat reippaasti (+ 5–7 %).

Huolestuttavaa on, että raaka-aineiden tukkuhintojen odotetaan nousevan selvästi myös lähitulevaisuudessa. Maatalouden tuotantopanosten, kuten lannoitteiden, rehujen ja energian hinnat ovat tänä vuonna nousseet nopeasti, ja kesän kuivuus on pienentänyt satoa paikoin katastrofaalisesti. Tämän johdosta ruoan raaka-aineiden maailmanmarkkinahinnat nousivat YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö FAO:n elintarvikeindeksillä mitattuna lähes kolmanneksella vuoden 2020 lokakuusta vuoden 2021 lokakuuhun.

Lisäksi polttoaineiden hinnat ovat nousseet reippaasti kuluvana vuonna, ja sama kehitys jatkuu arvioiden mukaan myös tulevaisuudessa. Tämä näkyy suoraan muun muassa logistiikkakulujen nousuna ja edelleen raaka-aineiden hinnoissa. PTT:n syksyn ennusteen mukaan ruoan hintakehitys on nousussa loppuvuodesta, ja nousu jatkuu vuonna 2022 hieman yleistä kuluttajahintojen nousua nopeammin.

 

Liikevaihto kaukana vuoden 2019 tasosta

Kuluvan vuoden kehityksen vertailu viimeiseen ”normaalivuoteen” 2019 kertoo, että alan menetykset ovat suuret. Tilastokeskuksen mukaan majoitustoiminnan alalle kertyi liikevaihtoa vuoden 2021 tammi–syyskuussa 42 prosenttia vähemmän ja ravitsemistoiminnan alalle 20 prosenttia vähemmän kuin vastaavana aikana vuonna 2019. Euromääräisesti kehitysprosentit tarkoittavat sitä, että majoitus- ja ravitsemistoiminnan liikevaihdosta hävisi vuoden 2021 tammi–syysuussa koronan vaikutusten vuoksi noin 1,4 miljardia euroa.

EK:n lokakuussa tekemän suhdannebarometrin mukaan suomalaisyritysten suhdannetilanne on jatkunut myönteisenä. Kiivain kasvuvaihe on kuitenkin jäämässä taakse, sillä näkymiä kuvaava saldoluku laski heinäkuusta. Pula osaavasta työvoimasta on kärjistynyt entisestään suurimpana kasvun esteenä. Etenkin palvelualoilla ennätyssuuri osuus vastaajista raportoi työvoiman saatavuusongelmista.

Myös matkailu- ja ravintola-alan suhdannetilanne on hieman parantunut. Se on kuitenkin edelleen erittäin vaikea koronavirustilanteen aiheuttaman epävarmuuden takia. Alan suhdannenäkymien saldoluku oli vuoden 2021 lokakuussa tehdyn suhdannebarometrin mukaan +32 (heinäkuussa +24). Paranevia suhdanteita seuraavalle puolelle vuodelle odotti nyt 43 prosenttia vastaajista ja 11 prosenttia ennakoi tilanteen heikkenevän samalla ajanjaksolla.

Suhdannetiedustelun mukaan riittämätön kysyntä vaikeuttaa edelleen myynnin kehitystä, mutta työvoiman saannin ongelma nähdään kuitenkin suurimpana myynnin kasvun esteenä.

Myös EK:n syksyn koronakyselyssä nousivat esiin MaRan jäsenyritysten työvoimahaasteet. Lähes 90 prosenttia yrityksistä arvioi, että osaavia työntekijöitä on vähintään melko vaikea löytää.