Ruoan hinnan nousupaine on vihdoinkin hellittämässä

Ruoan hinnan nousupaine on vihdoinkin hellittämässä

  • Teksti: Ari Peltoniemi
  • Kuvat: Timo Niemi

Ravitsemisalan tukkuhinnat nousivat syyskuussa enää 2,5 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Historiakehityksen tarkastelu osoittaa, että ravitsemisalan raaka-aineiden tukkuhinnat ovat nousseet voimakkaasti viimeisen kymmenen vuoden aikana. Tilastokeskuksen MaRalle tuottaman ravitsemisalan tukkuhintaindeksin mukaan raaka-aineet olivat vuoden 2023 syyskuussa noin 39 prosenttia kalliimpia kuin vuoden 2014 helmikuussa. Samalla aikavälillä inflaatio ja elintarvikkeiden kuluttajahinnat nousivat noin viidenneksellä ja ravintola- ja kahvilapalvelujen kuluttajahinta noin 29 prosentilla.

Kesäkuusta 2022 kesäkuuhun 2023 ravintolaruoan raaka-aineiden tukkuhinnat nousivat ravitsemisalan tukkuhintaindeksin mukaan 11 prosenttia. Syksyllä tapahtui kuitenkin selkeä muutos, sillä viime vuoden syyskuun ja tämän vuoden syyskuun välisenä aikana alan tukkuhinnat nousivat enää 2,5 prosenttia.

Päivittäistavarakaupassa myynnin määrä on jo toista vuotta laskussa. Kuluttajista on tullut hintaherkempiä: hinnan merkitys ostopäätöksissä on korostunut, ja kysyntää on kohdistunut edullisempiin tuotteisiin. PTT:n ennusteen mukaan myös ruoan kuluttajahinnan nousu laantuu viimein. Elintarvikkeiden kuluttajahinta nousee tänä vuonna keskimäärin 8,5 prosenttia ja laskee ensi vuonna noin kaksi prosenttia.

 

Suhdannenäkymät vaisuja

EK:n lokakuun Suhdannebarometrin perusteella suomalaisyritysten arviot suhdannetilanteesta ovat jatkaneet laskuaan kesästä. Suhdannetilannearviot ovat nyt yhtä alhaalla kuin koronakriisissä keväällä 2020. Myös yritysten suhdanneodotukset ovat jatkaneet laskuaan. Palvelualat ovat kannatelleet ta­lout­ta viime kuukausien aikana, kun taas rakentamisessa ja teollisuudessa laskusuhdanne on ollut jo pidemmän aikaa ilmeinen. Kysynnän heikkous on ongelma valtaosalle yrityksistä. 

Barometrin tulokset osoittavat kaikilla toimialoilla, että vastaajien suhdanneodotukset tuleville kuukausille ovat vaimeat. Myös matkailu- ja ravintola-alan suhdannenäkymät ovat vaisuja, mutta kuitenkin hieman muita toimialoja parempia. Alan suhdannenäkymät jopa hivenen paranivat heinäkuusta. Lokakuussa näkymien saldoluku oli -18, kun lukema heinäkuussa oli -29. Paranevia suhdanteita lähitulevaisuudelle odotti nyt 12 prosenttia vastaajista ja 30 prosenttia ennakoi tilanteen heikkenevän samalla ajanjaksolla. 

 

Riittämätön kysyntä huolestuttaa yrityksiä

Tiedustelun mukaan riittämätön kysyntä nähdään aiempaa vakavampana myynnin kasvun esteenä alan yrityksissä.  Enemmistö, 56 prosenttia yrityksistä, odottaa kustannusten jatkavan nousuaan lähikuukausina. Ammattityövoimasta on edelleen puutetta, joskin ongelma on aavistuksen pienentynyt.

Procountorin pk-sektoria koskevan tilannepäivityksen mukaan matkailu- ja ravintola-alan sekä taide- ja viihdealojen liikevaihdot olivat kuluvan vuoden lokakuussa vielä kasvussa, toisin kuin pääosalla muista toimialoista. Kuitenkin myös näiden toimialojen käteismyynti on laskusuunnassa. Tämä kertoo kuluttajakysynnän hiipumisesta ja siitä, että menoissa säästetään entistä enemmän. Toimialasta riippumatta ostovelkojen kiertonopeus on hidastunut.

Myös Tilastokeskuksen liikevaihtoindeksin ennakkotiedot osoittavat, että alan liikevaihtokehitys on pysynyt viime kuukausinakin positiivisena. Kuitenkin kustannusten nousun myötä volyymit (hintojen vaikutus poistettu) ovat olleet viime vuotta pienempiä. Esimerkiksi ravintoloiden liikevaihto oli syyskuussa neljä prosenttia vuoden 2022 syyskuuta edellä, mutta vastaavasti volyymilla mitattuna oltiin kaksi prosenttia edellisvuotta jäljessä. 

Vaikka matkailu- ja ravintola-alan niin kuin muidenkin palvelualojen kysynnän kasvu on tasaantunut ja lähikuukausien suhdanneodotukset ovat vaimeita, koko palvelusektorin ensi vuoden näkymiä voisi luonnehtia kohtuullisen vakaiksi. Palkkojen nousu, inflaation hidastuminen sekä korkojen kääntyminen verkkaiseen laskuun parantavat hiljalleen kuluttajien ostovoimaa ensi vuoden aikana.