Talouden kehitys näkyy alan kasvuodotuksissa

Talouden kehitys näkyy alan kasvuodotuksissa

  • Teksti: Ari Peltoniemi

Näköpiirissä on viime vuotta maltillisempaa kasvua, sillä talousennusteiden tämänhetkinen arvio kuluvan vuoden talouskasvuksi on noin 1,5 prosenttia.

Maailmantalouden suhdanteet heikentyivät viime syksyn aikana. Erityisesti euroalueen kasvu supistui odotettua enemmän, ja samalla lähitulevaisuuden kasvunäkymät heikkenivät. Euroalue on Suomen tärkein vientimarkkina, joten sen kehitys näkyy suoraan kotimarkkinoillamme. Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan bruttokansantuotteen (bkt) kasvu Suomessa oli viime vuonna 2,2 prosenttia, mikä oli hieman ennakko-odotuksia pienempi. Taloudellisten ennusteiden laatijoiden tämänhetkinen konsensusennuste vuoden 2019 talouskasvuksi on noin 1,5 prosenttia.

Suomen talouden kehitys näkyy luonnollisesti myös eri toimialojen menestyksessä ja kuluttajien odotuksissa. Tämän vuoden helmikuussa kuluttajien luottamusindikaattorin taso oli edelleen melko vahva, mutta se on laskenut selvästi vuoden takaisesta ennätystasosta. Majoitus- ja ravintolapalveluiden myynnin määrän vuosimuutoskehitys on kulkenut hyvin lähellä bkt:n kehitystä. Muun muassa siihen ja suhdannebarometrien tuottamiin tuloksiin peilaten on syytä olettaa, että niin Suomen taloudessa kuin matkailu- ja ravintola-alalla mennään lähitulevaisuudessa viime vuotta maltillisemmalla kasvuvauhdilla.


 


Pikaruoka-ala kasvoi vauhdikkaimmin

Ravintola-alalla pikaruokaravintoloiden liikevaihto kasvoi vuonna 2018 edellisvuoden tavoin nopeinta vauhtia, +9,1 prosenttia. Osa liikevaihdon kasvusta selittyy toimipaikkojen määrän kasvulla. Liikenneasemien ravintoloiden liikevaihto kasvoi +5,7 prosenttia edellisvuodesta. Anniskeluravintoloiden liikevaihdon kasvu oli arvion mukaan noin 5 prosenttia. Valvira ei ole enää uuden alkoholilain aikana tilastoinut anniskeluravintoloiden ruokamyyntiä, joten vuoden 2018 osalta anniskeluravintoloiden myyntikehitys on osittain arviopohjainen. Majoituksen liikevaihto kasvoi noin 3 prosenttia viime vuonna.

Majoitus- ja ravintola-alan yritysten odotuksiin perustuva suhdannebarometri ennustaa toimialan liikevaihdon kasvavan vuoden 2019 ensimmäisellä vuosipuoliskolla noin 4,6 prosenttia. Vuonna 2018 liikevaihto kasvoi vastaavana ajankohtana vain hieman enemmän, noin 4,8 prosenttia, joten yritysten näkemykset lähikuukausien kasvusta ovat edelleen melko luottavaisia.


 


Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan Suomen kaikissa majoitusliikkeissä yövyttiin ennätyksellisesti runsaat 22 miljoonaa kertaa vuonna 2018, mikä oli 1,4 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Ulkomaisten yöpyjien määrä kasvoi 1,3 prosenttia ja kotimaisten  +1,5 prosenttia. Venäjä oli edelleen selvästi suurin Suomeen tulijoiden lähtömaa, vaikka venäläisten yöpymiset vähenivät 0,7 prosenttia. Valuuttakurssit vaikuttivat myös ruotsalaisten yöpymisiin, sillä kruunun ostovoiman alentumisen myötä heidän yöpymismääränsä olivat peräti 6,3 pienemmät kuin vuotta aiemmin. Kiinalaisten yöpymiset lisääntyivät 6,2 prosentilla.

Ensimmäiset tiedot vuodelta 2019 kertovat, että Suomen matkailun noste on jatkunut myös kuluvana vuonna edellisvuoden kaltaisena. Kuluvan vuoden tammikuussa kirjattiin kaikkiaan 1,4 prosenttia enemmän yöpymisvuorokausia kuin vuotta aiemmin.