MaRan hallitusohjelmatavoite 4: Kilpailukyky on turvattava

MaRan hallitusohjelmatavoite 4: Kilpailukyky on turvattava

  • Teksti: Veli-Matti Aittoniemi
  • Kuvat: Visit Finland

Matkailun kansainvälinen luonne vaatii globaaleja ilmastoratkaisuja.

Seuraavalla hallituskaudella on tehtävä merkittäviä ilmastopolitiikkaan liittyviä ratkaisuja. EU on julkaissut ilmastopaketin, johon liittyvät ensimmäiset ratkaisut on tehty ja uusia linjauksia ja lainsäädäntöä valmistellaan koko ajan. Ilmastonmuutoksen torjuntaan liittyviä ratkaisuja on tehtävä globaalisti, jotta toimet ovat tehokkaita ja kilpailukyky eri toimijoiden välillä säilyy tasapuolisena.

Suuret energiankäyttöön ja liikenteeseen liittyvät ratkaisut on tehtävä seuraavan hallituskauden aikana. Liikenteen ilmastohaittojen vähentämiseksi on tuettu vähäpäästöisempiä autoja, mutta samalla liikenteen verotuotot ovat pienentyneet.

Toinen ongelma syntyy päästöjen laskentaan liittyvistä periaatteista. Kotimaassa liikkumisen päästöt lasketaan täysimääräisesti liikenteen päästöihin. Pitkä ulkomaanlento tuottaa päästöjä kotimaassa vain sen ajan, kun lentokone on Suomen ilmatilassa. Tulevassa päätöksenteossa joudutaan pohtimaan menetettyjen verotuottojen korvaamista ja päästöjen oikeudenmukaista laskentaa.

Suomi on harvaan asuttu maa, jossa etäisyydet ovat pitkiä. Julkinen liikenne ei ole samalla tasolla kuin tiheästi asutuissa Manner-Euroopan maissa. Monet EU:ssa pohditut ratkaisut ovat Suomessa vaikeasti toteutettavissa. Kotimaanmatkailu perustuu pitkälti oman henkilöauton käyttöön, koska määränpäähän pääsemiseksi tai siellä liikkumiseen ei usein ole muita vaihtoehtoja.

 

Kilometrivero olisi väärä ratkaisu

Julkisessa keskustelussa liikenteen verotuksessa on ehdotettu siirryttäväksi kilometriveroon. Puhtaasti kilometriveroon perustuvaan ratkaisuun liittyy kuitenkin ongelmia: kotimaanmatkailun kilpailukyky heikkenee, ja liikkuminen harvaan asutetuilla alueilla kallistuu. Jos kotimaanmatkan sijaan valitaan lento ulkomaille, laskennalliset päästöt Suomessa vähenevät, mutta globaalisti ilmaston tilanne heikkenee. Päästövähennyksissä tulee kiinnittää huomiota kokonaisvaikutukseen ja pidättyä toimenpiteistä, jotka pahimmillaan heikentävät kokonaistilannetta.

Kotimaanmatkailun ja työmatkaliikenteen kannalta kiinteä ajoneuvovero on kilometriveroa parempi ratkaisu. Päätöksentekoa helpottaa se, että viime vuonna julkaistussa valtiovarainministeriön työryhmän raportissa esiteltiin perusteellisesti useita vaihtoehtoja liikenteen verottamiseksi.

 

Finnairin toimintaedellytyksistä huolehdittava

EU on ilmastopaketin julkaisemisen yhteydessä ehdottanut, että kansainvälisen lento- ja laivaliikenteen polttoaineen verottomuudesta luovutaan. Meriliikenne liitetään päästökauppaan asteittain ja lentoliikenteen päästöoikeuksien ilmaisjakelusta luovutaan.

Nämä ratkaisut on tehtävä EU-tasolla tai globaalisti, jotta koronakriisistä toipuneiden liikenneyhtiöiden tilanne säilyy tasapuolisena. Finnair on Suomen matkailulle elintärkeä kumppani, eikä sen asemaa pidä heikentää ylimääräisillä kotimaisilla ratkaisuilla.

 

Vähäpäästöisyyttä edistettävä markkinaehtoisesti

EU ehdottaa myös päästökaupan laajentamista tieliikenteeseen ja lämmitykseen sekä uusiutuvan energiankäytön lisäämistä. Suomessa on aloitettu näihin asioihin liittyvä valmistelu,  ja työ on hyvässä vauhdissa.

Näissäkin asioissa on tärkeä löytää riittävä yksimielisyys Euroopan Unionissa. Jos liikenteen päästökauppa otetaan käyttöön, Suomessa on luovuttava nykyisestä polttoaineen verottamisesta tai tarkistettava järjestelmää merkittävästi.

Unionin tavoite sähköautojen latauspisteiden lisäämisestä näyttää Suomesta katsottuna huonosti valmistellulta. Pitkien etäisyyksien maassa tienvarsien täyttäminen hitailla peruslatureilla ei palvele matkailijoita eikä pitkiä matkoja ajavia. Tässä asiassa kannattaa luottaa suurteholatauspisteiden markkinaehtoiseen lisääntymiseen.

MaRan hallitusohjelmatavoite 1: Työvoiman määrää on lisättävä

MaRan hallitusohjelmatavoite 2: Arvonlisäveroilla on suuri merkitys kansainväliselle kilpailukyvylle

MaRan hallitusohjelmatavoite 3: Harmaan talouden torjuntaa on vahvistettava

MaRan hallitusohjelmatavoite 4: Kilpailukyky on turvattava

MaRan hallitusohjelmatavoite 5: Viihderisteilyjen valtiontukia on leikattava

MaRan hallitusohjelmatavoite 6: Kuntayritysten on kilpailutettava hankintansa

MaRan hallitusohjelmatavoite 7: Visit Finlandin rahoitus on tuplattava