MaRan hallitusohjelmatavoite 6: Kuntayritysten on kilpailutettava hankintansa

MaRan hallitusohjelmatavoite 6: Kuntayritysten on kilpailutettava hankintansa

  • Teksti: Veli-Matti Aittoniemi
  • Kuvat: Shutterstock

Kuntien omistamien ravintolayritysten toiminta vääristää kilpailua markkinoilla.

Kunnat ja kuntien omistamat yhteisöt tuottavat samoja palveluja kuin yritykset, silloinkin kun markkinoilla on riittävästi yksityisiä palvelujen tarjoajia. Kuntayritykset ovat jopa laajentaneet toimintaansa kunnan ulkopuolelle kilpailemaan yksityisten yritysten kanssa. Samalla jotkut kunnat ovat suojanneet kilpailulta esimerkiksi koulujen ja päiväkotien ruokapalvelut.

MaRa katsoo, että kuntien on keskityttävä ydintoimintoihinsa ja vältettävä kilpailua yksityisten yritysten kanssa avoimilla markkinoilla. Kuntien tehtävänä voi olla paikata palvelupuutteita, mutta niiden ei tule tarjota palveluja, joita saa helposti avoimilta markkinoilta. Kuntien ja veronmaksajien etujen mukaista ei ole, että kuntayhtiöt ottavat liiketoimintaan liittyviä riskejä markkinoilla,  joilla toimii riittävästi yksityisiä yrityksiä.

Kuntayritykset ovat paremmassa asemassa yksityisiin yrityksiin verrattuna, koska julkinen rahoitus suojaa niitä konkurssilta. Helpompi rahoituksen saatavuus helpottaa myös muuten kuntayritysten toimintaa ja vääristää kilpailua.

 

Hankintalakia on muutettava

Kuntien mahdollisuus tehdä hankintoja ilman kilpailutusta on liian laaja. Kunnat voivat kiertää hankintalakia hankkimalla hyvin pienen omistusosuuden kunnallisesta inhouse-yhtiöstä. Silloin kunta voi tehdä hankintoja kilpailuttamatta, vaikka sillä ei olisi todellista määräysvaltaa kuntien yhdessä omistamassa yhtiössä.

MaRan tavoitteena on, että seuraavalla hallituskaudella hankintalakia tarkistetaan ja in-house yhtiöiden osakkailta edellytetään todellista määräysvaltaa yhtiössä.

Julkisuudessa on ajoittain keskustelu siitä, että kuntayritysten tulisi voida myydä palvelujaan ilman kilpailutusta helpommin kuin nykyisessä hankintalaissa on säädetty. Kuntayhtiöt voivat myydä palveluja muille kuin omistajilleen, jos myynti on viisi prosenttia liikevaihdosta ja enintään 500 000 euroa.

Viime vuonna esitettiin, että liikevaihtoraja tulisi nostaa 20 prosenttiin. Esitys onnistuttiin kuitenkin kaatamaan, eikä hankintalakia muutettu. MaRa katsoo, että nykyinenkin raja voi olla alueellisilla markkinoilla liian suuri.

Hallitusohjelmassa on edistettävä markkinaehtoisia ratkaisuja. Kuntien mahdollisuutta harjoittaa elinkeinotoimintaa markkinoilla on rajattava ja kiellettävä keinotekoiset sidosyksikköjärjestelyt.

MaRan hallitusohjelmatavoite 1: Työvoiman määrää on lisättävä

MaRan hallitusohjelmatavoite 2: Arvonlisäveroilla on suuri merkitys kansainväliselle kilpailukyvylle

MaRan hallitusohjelmatavoite 3: Harmaan talouden torjuntaa on vahvistettava

MaRan hallitusohjelmatavoite 4: Kilpailukyky on turvattava

MaRan hallitusohjelmatavoite 5: Viihderisteilyjen valtiontukia on leikattava

MaRan hallitusohjelmatavoite 6: Kuntayritysten on kilpailutettava hankintansa

MaRan hallitusohjelmatavoite 7: Visit Finlandin rahoitus on tuplattava