Johtajat ja esimiehetkin kaipaavat tukea yt-menettelyn aikana

Johtajat ja esimiehetkin kaipaavat tukea yt-menettelyn aikana

 • Teksti: Otto Salminen ja Heidi Holmavuo
 • Kuvat: Pixhill, Accountor

Moni matkailu- ja ravintola-alan yritys on joutunut koronakriisin seurauksena turvautumaan lomautuksiin ja irtisanomisiin. Viestinnällä on niiden onnistuneessa läpiviennissä tärkeä rooli.

Yhteistoimintamenettelytilanteita tulee esimiehen uralla vastaan suhteellisen harvoin. Ne voivat kuitenkin henkisesti olla kuormittavia, varsinkin jos neuvotteluihin liittyy henkilöstön vähentämisiä.

– Vaikka tilanteet saattavat olla todella haastavia, yt-neuvottelut tulee aina johtaa inhimillisesti, johdonmukaisesti ja prosessiin sitoutuen. Työlainsäädäntö velvoittaa työnantajaa monin tavoin irtisanomistilanteissa ja vielä sen jälkeenkin ja erityisesti nyt korona-aikana, muistuttaa hr-, palkka- ja talouspalveluja tuottavan Accountorin työsuhdeasiantuntija Riitta Moilanen.

Accountorin ohjelmistoja käytetään yli 100 000 suomalaisen yrityksen kirjanpidon tekemiseen ja yli puolen miljoonan suomalaisen palkansaajan palkan maksamiseen. Yrityksen hallinnoimaan talousdataan pohjautuvista tilastoista selviää matkailu- ja ravintola-alan ahdinko.

Koronarajoitusten käynnistyessä matkailu- ja ravintola-alan yritysten vastaanottamien käteistilitysten määrä romahti, eikä se ole vieläkään noussut edeltävän vuoden tasolle. Stressitasot ovat monessa alan yrityksessä korkealla, ja se voi näkyä myös henkilökunnan hyvinvoinnissa.
 

Hyvä työnantaja hoitaa henkilöstö­tilanteet ihmistä kunnioittaen

– Johtaminen haastavassa tilanteessa, jatkuvan muutoksen keskellä, on kuluttavaa. Toivon, että ketään ei jätetä tässä tilanteessa yksin, toteaa Moilasen kollega, rekrytointitoimeksiantojen ja työnhakuvalmennusten parissa työskentelevä Mira Stenholm Accountorilta ja jatkaa:

– Nyt kaivataan humaaneja esimiestaitoja. Onneksi niitä voi harjoitella.

Urallaan satojen työnhakijoiden työllistämisen edistämisessä auttanut Stenholm vetoaa hoitamaan yt-prosessit kunnialla.

– Vastuullinen työnantaja hoitaa hankalatkin työsuhdetilanteet henkilöstöään ja ihmistä kunnioittaen. Työnantajalla on monta konkreettista keinoa tukea työntekijän uudelleen sijoittumista työelämässä, kuten työnhakuvalmennuksen tarjoaminen.

Vaikeat tilanteet kannattaa hoitaa kunnolla, muuten edessä voi olla lisää hankaluuksia.

– Henkilö on saattanut olla todella tyytyväinen työnantajaansa jopa 20 vuotta, mutta heikosti hoidettu yt-prosessi voi romuttaa mielikuvan yrityksestä työnantajana hetkessä. Kun paremmat ajat koittavat ja pitäisi saada rekrytoitua kasvulle tekijänsä, se voi olla todella vaikeata, mikäli työnantajakuva ei ole kunnossa, Stenholm kiteyttää.

Vastuullinen työnantaja hoitaa hankalatkin työsuhde­tilanteet henkilöstöään kunnioittaen.

Onnistunut viestintä motivoi muutokseen

Muutostilanteissa viestinnän merkitys korostuu entisestään. Jos esimies tai toimitusjohtaja ei osaa perustella muutosta, sen tarvetta ja haluttua tulevaisuuden suuntaa, henkilöstö ei motivoidu muutokseen vaan pahimmassa tapauksessa työntekijöistä tulee muutosvastaisia. Onnistunut viestintä on silta myös jaksamiseen, työtyytyväisyyteen ja hyvinvointiin.

– Viestintää ei voi irrottaa muusta, se kuuluu kaikkeen elämään, Accountorin viestinnän ja vuorovaikutuksen asiantuntija Päivi Yli-Kokko sanoo.

Haastavaksi viestinnässä onnistumisen tekeekin juuri se, että viestintä on niin kiinni arjessa ja arjen toiminnoissa, ettemme kiinnitä siihen tarpeeksi huomiota. Yli-Kokon mukaan viestintää pitäisi pysähtyä miettimään, mutta arkipäivässä niin tapahtuu liian harvoin.
 

Viestintää tulee kehittää ja arvioida

Viestinnällä on valtava vaikutus arjen sujuvuuteen kaiken kokoisissa yrityksissä.

Koko organisaation näkökulmasta jo hyvin yksinkertainenkin viestintäsuunnitelma voi toimia hyvän viestinnän pohjana. Suunnitelman ei tarvitse olla graafinen taidonnäyte.

– Perusasiat voi kirjata ylös vaikka ranskalaisin viivoin. Viestintätaitojen harjoittelu kannattaa, sillä viestinnällä on tutkittu olevan yhteys yrityksen tulokseen. Mitä paremmin yritys onnistuu viestinnässä, sen paremmin se menestyy, Yli-Kokko painottaa.

Viestintä on usein sekä onnistumisten että epäonnistumisten taustalla. Hyvin suunniteltu viestintä auttaa saavuttamaan enemmän onnistumisia, huonosti suunniteltu sitä vastoin voi aiheuttaa somemyrskyjä ja välien rikkoutumista ja jättää yritykseen syviä jälkiä vuosiksi. Niiden paikkaaminen vie huomattavasti enemmän johtajien ja esimiesten aikaa kuin ennakoiva ja huolellinen viestinnän suunnittelu sekä ahkera harjoittelu. Epäonnistumisia ei kuitenkaan kannata pelätä, niistä voi oppia.

– Viesti rohkeasti ja vaikuta. Elämme epävarmassa maailmantilanteessa, joten vahvista ihmisten omaa uskoa tekemistä kohtaan ja tue alaisiasi, Päivi Yli-Kokko kiteyttää viestinsä esimiehille.

 

Teksti on MaRan yhteistyökumppanin Accountorin tuottama.

Kuusi vinkkiä muutoksen viestintään


Muutoksen viestimisessä toimivat samat lainalaisuudet kuin kaikessa muussakin viestinnässä. Päivi Yli-Kokon kuuden kohdan vinkkilista viestinnän tehostamiseksi:
 

 1. Tee tilannearvio. Selvitä syy siihen, miksi ollaan muutoksen edessä ja mitä sillä tavoitellaan. Avaa taustat, nykyhetki ja suunta, johon tulevaisuudessa tähdätään.
   
 2. Tee suunnitelma. Miten edetään ja millä aikataululla.
   
 3.  Viesti selkeästi ja kaikille. Kaikkien, joita muutos koskee, pitää saada tietoa riittävästi asiasta. Muutos ei lähde liikkeelle, jos sieltä täältä tihkuu tietoa. Ole avoin ja rehellinen muutoksen edessä.
   
 4. Muutos tulee ymmärtää. Jaksa perustella ja kerrata asiaa henkilöstön kanssa. Kestä kritiikkiä ja keskustele.
   
 5. Pohdi viestintäkeinoja, jotka vievät muutosta eteenpäin. Anna aikaa, tarjoa tukea ja koulutusta.
   
 6. Älä unohda seurantaa. Muutosvaiheen ajan tarvitaan poikkeuksellisen paljon seurantaa.

Ota vuorovaikutustaidot haltuun!

Accountorin tutkimus- ja valmennuspalveluiden vetäjä Sari Palenius pohtii vuorovaikutusvalmentaja, näyttelijä Sari Siikanderin kanssa vuorovaikutuksen merkitystä muuttuvassa työelämässä kolmesta näkökulmasta.

Katso videot keskusteluista ja poimi vinkit talteen oman työsi tueksi osoitteessa: www.accountor.com/fi/finland/artikla/vuorovaikutustaidot