Tukea toivottiin muulloinkin kuin kriisiaikana

Tukea toivottiin muulloinkin kuin kriisiaikana

  • Teksti: teksti Marjaana Mäkelä, Haaga-Helia amk, Irkka Honkakumpu (yrittäjähaastattelu)
  • Kuvat: Pixhill

Millaista tukea yrittäjät saivat MaRan tukemasta SUN-hankkeesta, joka esiteltiin Vitriinissä viime toukokuussa? Osallistujien palautteissa näkyvät korona-ajan raskaus mutta myös hankkeesta saatu konkreettinen apu.

Nyt maaliskuussa päättyvässä SUN – 3AMK Sparraa Uuteen Nousuun -hankkeessa oli mukana MaRan jäsenyrityksiä.

Metropolialueen ammattikorkeakoulujen Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian hanke tuki Uudenmaan alueen matkailu- ja ravitsemisalan yrittäjiä valmennuksella, koulutuksella ja tutkimuksella. Hanke toteutettiin Uudenmaan liiton UKRI-rahoituksella.

Miten koronakriisin keskellä kamppailevat yritykset hankkeesta hyötyivät? Osallistujilta kerätyn palautteen ja tutkimustiedon perusteella koettu hyöty vaihteli, mutta yleisarvosana oli hyvä. Hankkeeseen osallistui 13 henkilöä Uudenmaan alueelta yksinyrittäjistä keskisuuriin majoitus- ja ravintolayrityksiin.

Hankkeen suunnitteluvaiheessa koronakriisi oli lamauttanut koko toimialan, mutta kokonaisuutta rakennettiin ajatuksella, että pian päästäisiin toipumisvaiheeseen koko yhteiskunnassa. Koronapandemian kuitenkin kiristäessä otettaan hanke sopeutettiin pääosin verkossa toteutettavaksi, mikä edellytti osallistujilta omatoimisuutta ja vaikutti esimerkiksi opiskelumahdollisuuksiin. Suunnitellut toimet pystyttiin kuitenkin toteuttamaan, ja kriisin vaikutuksia kartoittava toimintatutkimus jatkui koko hankekauden.

Palautehaastatteluissa nousi esiin erilaisia osallistumisprofiileja: joillakin yritystoiminnan kriisitilanne ja ajanhallinnan haasteet vähensivät osallistumismahdollisuuksia ennakoitua enemmän. Yrittäjälle liiketoiminta on ensisijaista. Moni pystyi kuitenkin hyödyntämään koronan tuomaa hiljaisempaa vaihetta ja käytti monipuolisesti hyväkseen hankkeessa tarjottuja tukimuotoja: osaamisen kehittämistä, coachingia ja verkostoitumista.

Mitä useampiin toimintoihin yrittäjät osallistuivat, sitä suurempaa voimaantumista he kokivat hankkeen aikana. Jotkut myös jatkavat ryhmävalmennuksesta alkanutta yhteistyötä. Yrityksille tarjottiin myös mahdollisuutta tehdä toiminnastaan videohaastattelu, ja osa on jo hyödyntänyt tuotosta yrityksensä markkinoinnissa. 

Lisäksi yrittäjät saivat osallistua ammattikorkeakoulujen kursseille maksutta, mutta jo alkusyksystä kävi ilmi, että kovinkaan moni ei pystyisi tarttumaan mahdollisuuteen. Esteiksi koettiin kiire, kurssien määritellyt aikataulut ja muun muassa e-oppimisympäristöjen haltuunotto.

Ne, jotka pystyivät opiskelemaan, kokivat kurssien lisänneen osaamistaan merkittävästi. Jotta mahdollisimman monen koulutusodotuksiin pystyttäisiin vastaamaan, hanke järjesti lisäksi yhdeksänosaisen webinaarisarjan osallistujia kiinnostavista aiheista. Niitä olivat muun muassa liiketoiminnan kehittäminen, yrittäjän voimavarat, kulttuurimatkailu, tarinallistaminen ja palvelumuotoilu.
 

Valmennuksella suuri merkitys jaksamiseen

Aikatauluhaasteet poistuivat, kun webinaarit aineistoineen tallennettiin myöhempää seuraamista varten. Toimialan kehityksen seuraamista tuettiin lisäksi trendikatsauksilla, joihin koottiin laajasti tuoreinta tutkimustietoa hyödyntäen muun muassa MaRan ja TEM:n raportteja. Palautteissa kerrottiin katsausten vahvistaneen näkemyksiä oman liiketoiminnan oikeasta suunnasta ja lisänneen yleistä toimialakohtaista tietoa. Kaikki materiaali jää osallistujien käyttöön ja sitä tuotetaan vielä lisää.

Hankkeessa oli mahdollisuus henkilökohtaiseen sekä ryhmäcoachingiin, jossa olennaista oli verkostoituminen. Jälkimmäiseen pystyi aikataulusyistä osallistumaan vain osa yrittäjistä, mutta heidän jaksamiselleen coachingilla oli suuri merkitys. Yksilövalmennukseen liittyi kaksiosainen FirstBeat-mittaus analyyseineen, ja myös fyysisten ja henkisten voimavarojen lisääminen toteutui parhaiten heillä, joilla oli motivaatiota ja aikaa osallistua molempiin mittauksiin.

Muutama osallistuja odotti valmennukselta suurempaa räätälöintiä kuin hankkeen puitteissa oli mahdollista. Tavoitteena oli tarjota keskustelevaa kriisitukea yrittäjyysvalmennuksen ammattilaisilta. Valmennuksessa onnistuttiin sekä sparraamaan liiketoiminnan uusia suunnitelmia että osoittamaan vaihtoehtoja nykytoimille, mutta pitkäjänteiseen kehitystyöhön sitä ei ollut tarkoitettu. Valmentajien asiantuntemus ja toimialan tuntemus saivat kiitosta.

Hanketyössä on käynyt ilmi yrittäjien tarve saada kohdennettua apua muulloinkin kuin kriisitilanteessa. Ammattikorkeakoulut pyrkivät vastaamaan odotuksiin. SUN-kokemukset ja tutkimustulokset auttavat suuntaamaan tulevaa yhteistyötä: tutkimuksessa on selvitetty raskaasta ajasta huolimatta luotuja hyviä käytäntöjä ja yrittäjien selviytymiskeinoja.

Tieto auttaa kohdentamaan mahdollisia jatkohankkeita ja muotoilemaan opintotarjontaa siten, että se hyödyttäisi tutkinto-opiskelijoiden lisäksi yhä paremmin myös yrittäjiä ja koko toimialaa matkailu- ja ravitsemisalan koulutuksessa. Tutkimustuloksia julkaistaan kevään aikana ammattikorkeakoulujen verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa aihetunnisteella #SunSparraa3AMK.

Yrittäjä Pia Ropponen, Hotelli Gustavelund, Tuusula:

Hieno vastaantulo oppilaitoksilta
 

”SUN-hanke oli hyvä idea. Hakiessani siihen mukaan kaipasin verkostoitumista ja toivoin kokoontumisia sekä ajatustenvaihtoa oman alan ihmisten kanssa. Valitettavasti rajoitusten myötä kasvokkain tapaamiset muuttuivat etäkokoontumisiksi. Pieni vaille jäämisen tunne tuli, mutta ei ollut hankkeen syy, että näin kävi eikä suunniteltu ihan toteutunut.

Hyvin vähän mitään apua ja tukea yritykset ovat tässä tilanteessa saaneet. Oli nostattava tunne, kun joku reagoi niin nopeasti ja pyrki auttamaan. Valmennuksiin oli saatu uskomattoman hyviä asiantuntijoita puhumaan, joten mukanaolosta oli hyötyä. 

Kohdennettu tuki muulloinkin kuin kriisitilanteessa hyödyttäisi yrityksiä. Minulla on onneksi yrityksessämme sparraajina puoliso ja hyviä työntekijöitä, mutta yrittäjä tarvitsee happea muualtakin. Mitä enemmän ja useampi alan ammattilainen kertoilee mietteitään, sitä enemmän hyötyy.

Kun on yritys hoidettavana ja kriisi selätettävänä niin hyvin kuin mahdollista, tuotti hiukan hankaluutta, kun koulutuksissa oltiin kolmen ammattikorkeakoulun erilaisilla alustoilla ja eri oppimisympäristöissä. Lisäksi mukana oli muitakin tahoja. Olisi hienoa, jos jatkossa kaikki tapahtuisi yhden sivuston kautta. Jostakinhan uusi hanke kuitenkin lähtee liikkeelle. Tämä oli hieno vastaantulo oppilaitoksilta.”