Alkoholilupien hakeminen ja käsittely siirtyvät nykyaikaan

Alkoholilupien hakeminen ja käsittely siirtyvät nykyaikaan

  • Teksti: Valvira
  • Kuvat: Timo Niemi

Allu-järjestelmä ­uudistuu ­alkuvuodesta 2023. ­Hakemukset ja ­ilmoitukset ­tehdään jatkossa ­samassa ­sähköisessä ­järjestelmässä, ja ne ohjautuvat auto­maattisesti oikean aluehallintoviraston käsiteltäväksi

Valvira ja aluehallintovirasto uudistavat yhteistyössä alkoholilupa- ja valvontaprosessit tälle vuosituhannelle. Vuodesta 1997 hyvin palvellut vanha alkoholielinkeinorekisteri Allu jää ansaitulle eläkkeelle. Sekä lupien hakeminen että lupa- ja valvonta-asioiden käsittely uudistuvat alkuvuoden 2023 aikana.

Tähän saakka alkoholitoimijat ovat hakeneet anniskelulupia ja tehneet niihin liittyvät ilmoitukset paperi- tai pdf-lomakkeilla. Allu-järjestelmän uuden version käyttöönoton myötä hakemuksen tai ilmoituksen pääsee tekemään suoraan järjestelmään sähköisellä lomakkeella. Hakemus tai ilmoitus ohjautuu automaattisesti oikeaan aluehallintovirastoon käsiteltäväksi.

Myös nykyiset sähköiset palvelut kuten anniskelun puolivuosi-ilmoitus ja luparekisteri uudistuvat. Jatkossa alkoholitoimijat pääsevät antamaan raportointi-ilmoituksia ja tarkastamaan lupien voimassaolotietoja samassa paikassa, jossa lupia haetaan. Samassa järjestelmässä haetaan myös muut alkoholilain mukaiset luvat ja tehdään niihin liittyvät ilmoitukset.

Sähköiseen asiointiin kirjautumisessa käytetään jatkossa Suomi.fi-tunnistautumista. Yrityksen nimenkirjoittajat voivat automaattisesti asioida yrityksensä puolesta ja tarpeen mukaan valtuuttaa toisen henkilön tai yrityksen hoitamaan asioitaan Allussa Suomi.fi-valtuuksien avulla. Esimerkiksi kirjanpitäjä tarvitsee ravintolayrityksen nimenkirjoittajan myöntämän Suomi.fi-valtuuden päästäkseen antamaan anniskelun puolivuosi-ilmoitusta yrityksen puolesta. Ohjeet valtuuksien antamiseen löytyvät Valviran verkkosivuilta www.valvira.fi/allu.

 

Uusi järjestelmä parantaa ­käyttäjäystävällisyyttä

Uudistuneessa Allussa sähköinen asiointi on aiempaa selkeämpää, sillä järjestelmästä näkee kootusti omien lupiensa tiedot ja lupapäätökset, käsittelyssä olevat asiat sekä täyttämistä odottavat raportointi-ilmoitukset. Järjestelmässä pääsee myös hakemaan muutosta voimassa olevaan lupaan. Asioinnissa luvanhaltija pääsee tarkastelemaan myös aiemmin antamiaan raportointi-ilmoituksia.

Uudistunut Allu on myös aiempaa käyttäjäystävällisempi. Esimerkiksi hakemuksen tai ilmoituksen tekemisen voi tarvittaessa jättää kesken ja jatkaa tietojen täyttämistä myöhemmin. Järjestelmä tallentaa automaattisesti lomakkeelle syötetyt tiedot luonnokseksi. Hakemus tai ilmoitus lähtee kuitenkin viranomaiselle vasta kun lomakkeen täyttäjä päättää lähettää sen.

Järjestelmäuudistus lisää myös avoimuutta tiedonkulkuun. Asiakas pääsee seuraamaan omien asioidensa käsittelyn edistymistä ja näkee myös henkilön, jonka käsiteltävänä asia on aluehallintovirastossa. Lisäksi asioinnissa voi vastata mahdollisiin lisätietopyyntöihin tai kuulemisiin.

Kun aluehallintovirasto tekee päätöksen lupahakemuksesta, siitä ilmoitetaan luvanhakijalle Suomi.fi-viestillä. Päätöksen pääsee lukemaan sähköisessä asioinnissa, ja se jää sinne talteen myöhempää tarkastelua varten. Jos yrityksellä ei ole Suomi.fi-viestit käytössä, päätös lähetetään postitse yrityksen osoitteeseen. Tällöinkin päätös jää talteen myös sähköiseen asiointiin.

Uudistuneen Allun käyttöönoton jälkeen järjestelmään pääsee siirtymään Valviran verkkosivulta www.valvira.fi/allu. Samalle sivulle kootaan uusimmat tiedot alkoholielinkeinorekisterin uudistuksen etenemisestä. Lisäksi Valvira ja aluehallintovirasto tiedottavat aiheesta verkkosivu-uutisten ja asiakassähköpostien välityksellä sekä sosiaalisessa mediassa. Uudistuneen Allun käyttöönottoon saakka alkoholilupien hakeminen ja tietojen raportointi tehdään samalla tavalla kuin tähän asti.