Business Finland auttaa yrityksiä rekrytoimaan Intiasta

Business Finland auttaa yrityksiä rekrytoimaan Intiasta

  • Teksti: Jussi Rasimus
  • Kuvat: Shutterstock

Kansainvälisen työvoiman Talent Boost -ohjelma laajenee matkailu- ja ravintola-alalle.

Palvelualojen osaajabarometrin mukaan 70 prosenttia MaRan jäsenyrityksistä arvioi ulkomaisen työvoiman määränsä kasvavan lähivuosina. Enemmistö barometriin osallistuneista yrityksistä piti osaavan ulkomaisen työvoiman rekrytoimista kuitenkin vaikeana, ja yli viidennes vastaajista ilmoitti, ettei oma osaaminen riitä ulkomailta rekrytoimiseen.

Kansainvälisten rekrytointien tueksi toivottiin muun muassa apua oikeiden kontaktien ja alustojen löytämiseen tai yhteistyökumppania, joka hoitaisi rekrytointeja keskitetysti.

Yksi ratkaisu työvoimapulan helpottamiseksi voi olla Business Finlandin kehittelemä projekti, jonka avulla pyritään auttamaan suomalaisia palvelualan yrityksiä löytämään osaavaa ja kielitaitoista työvoimaa Intiasta.

Projekti on osa laajempaa Talent Boost -ohjelmaa, josta linjattiin nykyisen hallituskauden alussa ja jonka avulla pyritään vastaamaan Suomen kasvaneeseen työvoimatarpeeseen.

Intiaa pidetään potentiaalisena rekrytointimaana, sillä maailman toiseksi väestörikkaimmassa valtiossa työmarkkinoille tulee kuukausittain noin miljoona uutta työnhakijaa. Monessa Intian osavaltiossa englannin kielellä on virallinen asema, joten saatavilla on kielitaitoista henkilökuntaa.

– Intia on ollut ykkösprioriteettimme rekrytointikohteena ja ainoa maa, jonne on palkattu suomalainen projektipäällikkö vastaamaan Talent Boost -toiminnasta. Aluksi liikkeelle lähdettiin erityisasiantuntijoista ja opiskelijoista. Suomeen vuosittain tulevista noin 2 000 ulkomaisesta erityisasiantuntijasta 1 200 saapuu Intiasta, Business Finlandin Intian maajohtaja Jukka Holappa taustoittaa.

Nyt katse on käännetty työvoimavaltaisiin toimialoihin. Matkailu- ja ravintolasektori on luonnollisesti näiden alojen joukossa.

– Suomessa on arviomme mukaan akuutti tarve muutamalle kymmenelle tuhannelle suorittavan työn tekijälle, ja pyrimme ratkaisemaan ongelmaa intialaisten rekrytointien avulla.

 

Business Finlandilla konsultoiva rooli

Jukka Holapan mukaan rekrytointiprosessin kulku on vielä muutamilta osin ratkaisematta, mutta päälinjat ovat selvillä: suomalainen mara-alan yritys ottaa yhteyttä Business Finlandiin, joka ohjaa yrityksen rekryprosessissa eteenpäin. Tulevaisuudessa on mahdollista, että rekrytoinnit hoidetaan keskitetysti suomalaisen henkilöstöpalveluyrityksen kautta.

– Business Finland ei itse rekrytoi vaan auttaa toimialan yrityksiä sekä henkilöstövuokrausyrityksiä rekrytoimaan Intiasta, Holappa täsmentää.

Projektin pilottivaihetta varten Business Finland on rakentanut Intiassa verkostoa luotettavista paikallisista rekrytointi- ja koulutuspartnereista, jotka auttavat löytämään sopivat kandidaatit avoinna oleviin työtehtäviin.

– Intiassa on lukematon määrä välittäjämiehiä ja jobbareita. Mukaan mahtuu myös niitä, joiden kanssa ei kannata tehdä yhteistyötä. Olemme etsineet joukosta luotettavia kumppaneita.

 

Yritys ja työntekijät jakavat kustannukset

Suomalaisten yritysten rekrytointikustannuksiksi on arvioitu noin tuhat euroa yhtä työntekijää kohden.

Rekrytoitavilta intialaisilta työntekijöiltä vaaditaan kahden vuoden kokemus alalta. Ennen Suomeen tuloaan valitut työntekijät käyvät lisäksi puolen vuoden koulutuksen Intian suurissa luksusluokan matkailu- ja ravintola-alan yrityksissä. Koulutusjakso sisältää myös suomen kielen opiskelua.

– Työntekijät maksavat itse koulutuksensa. Se on Intiassa maan tapa, sillä niin moni haluaa päästä länsimaihin töihin. Business Finlandin pyrkimyksenä on luoda malli, jossa ei hyväksikäytetä ketään.

Holapan mukaan Intiassa tapahtuvan koulutuksen etuna on se, että kandidaatteja voidaan perehdyttää tulevan työskentelymaan kieleen ja kulttuuriin, vaikka pakolliset työ- ja oleskelulupaprosessit ovat vielä kesken.

Hän huomauttaakin, että nopeaa ratkaisua työvoimapulaan ei ole ennen kuin työperäistä maahanmuuttoa pystytään helpottamaan.

– Työ- ja oleskelulupajärjestelmämme on edelleen hidas suorittavan työn tekijöille, sillä D-viisumi koskee vain erityisasiantuntijoita. On aivan keskeistä, että myös suorittavaa työtä tekevien oleskelulupaprosessia nopeutetaan ja sujuvoitetaan. Tähän asiaan toivomme myös MaRalta tukea.

 

Kiinnostuitko? Business Finland järjestää aiheesta verkkoseminaarin MaRan jäsenyrityksille 1.11. klo 13–15.