Erilaisia korvauksia erikokoisille yrityksille

Erilaisia korvauksia erikokoisille yrityksille

  • Teksti: Jukka Suominen
  • Kuvat: Shutterstock

Neljännellä kustannustukikierroksella suurten yritysten yhteenlaskettujen tukien enimmäismäärä nousi 10 miljoonaan euroon, mutta yksittäisten tukien enimmäismäärät pysyivät samalla tasolla kuin pienemmillä yrityksillä.

Viranomaisrajoitukset ovat edelleen haitanneet yritystoimintaa, mikä on jatkanut erilaisten koronatukien tarvetta. Keväinen ravintoloiden sulkeminen johti sulkemiskorvauksiin.

Korvausten maksaminen samoilla perusteilla sekä pienille että suurille yrityksille kesti melko pitkään. Vasta sulkemiskor­vausten ja kustannustuen neljännen kierroksen myötä räätälöitiin erilaisia korvauksia erikokoisille yrityksille.

Suuremmilla yrityksillä yhteenlaskettujen tukien enimmäismäärä nousi, mutta yksittäisten tukien enimmäismäärät pysyivät samalla tasolla kuin pienemmillä yrityksillä. Suurempien yritysten hakumenettely monimutkaistui, ja samalla tukien euromääräinen taso laski suhteessa pienempien yritysten tukiin.

Alle 50 työntekijän yritykset pääsivät hakemaan sulkemiskorvauksia Valtiokonttorista 12.5. Hakuaika on neljä kuukautta sen kalenterikuukauden päättymisestä, jolloin sulkutoimet päättyivät. Suurella osalla yrityksistä hakuaika päättyi elokuun lopussa.

Sulkemiskorvauksen määrään vaikuttivat sulkemisajan ohella yrityksen joustamattomat liiketoiminnan kulut ja palkat helmikuulta 2021. Kustannustukilaki ei sen sijaan edellytä yrityksiltä liikevaihtoa helmikuulta 2021, vaikka Valtiokonttori sitä tuntui edellyttävän hylätessään muun muassa anniskelu- ja aukioloaikarajoitusten takia helmikuussa suljettuina olleiden yöravintoloiden sulkemiskorvaushakemuksia. Tämä johti luonnollisesti oikaisuvaatimuksiin.

Suuremmilla yrityksillä sulkemiskorvausten hakuaika 15.7.–13.8. oli melko lyhyt ja osui kiivaimpaan kesälomakauteen. Alkuperäisodotuksista poiketen korvaus poikkeaa hyvin paljon pienempien yritysten sulkemiskorvauksista.

Sulkemiskorvauksella korvataan 70 prosenttia yritykselle tai konsernille sulkemisaikana syntyneestä tappiosta. Edellytyksenä on, että yrityksen tai konsernin liikevaihto on alentunut sulkemisaikaa pidemmällä ajanjaksolla yli 30 prosenttia kahden vuoden takaiseen vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Mitä monialaisempaa yritystoiminta on ja mitä suurempi sulun ulkopuolella olevan liiketoiminnan osuus on, sitä pienempi todennäköisyys suuremmalla yrityksellä on saada sulkemiskorvausta.

 

Sulkemiskorvaus pienentää kustannustukea

Maalis-toukokuun kiinteille kuluille on mahdollista hakea kustannustukea 30.9. asti. Neljäs hakukierros on hyvin samankaltainen kuin aiemmatkin. Kustannustuesta vähennetään muut samaan ajanjaksoon kohdistuvat valtiontuet, joten käytännössä sulkemiskorvaukset tulevat pienentämään kustannustuki­euroja merkittävästi.

Samanaikaisesti on käynnissä myös tuen hakeminen kattamattomiin kiinteisiin kustannuksiin. Tämä tuki on tarkoitettu yrityksille, joilla tukien yhteenlaskettu 1,8 miljoonan euron enimmäismäärä täyttyy. Tässä puiteohjelmassa yhteenlaskettujen tukien enimmäismäärä on 10 miljoonaa euroa kuten suurempien yritysten sulkemiskor­vauk­sissakin.

Tuen määrä lasketaan maalis-toukokuun 2021 tappioiden kautta, ja tuen määrään vaikuttaa liikevaihdon aleneminen kahden vuoden takaiseen vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Aleneman on yritys- tai konsernitilanteessa oltava yli 30 prosenttia konsernitasolla.

Aina kun tukia lasketaan tappioiden kautta, edellyttää Valtiokonttori laskentakaudelta tehtävää kirjanpitolainsäädännön mukaista välitilinpäätöstä, johon tilintarkastaja vertaa hakemuksessa esitettyjä lukuja.

 

Tapahtumatakuu tuli myöhään

Tapahtumatakuu tuli hakuun vasta kesäkuun alussa. Valitettavasti siihen mennessä oli jouduttu perumaan jo merkittävä osa kesän suurista yleisötapahtumista.

Hieman epäselvyyttä ja tulkinnanvaraisuutta on aiheutunut säännöllisesti ympäri vuoden järjestettävistä tapahtumista, jotka laissa on jätetty tapahtumatakuun ulkopuolelle. Vaikka tapahtumatakuun piirissä olevia tapahtumia voi järjestää 7.12. saakka, tapahtumatakuuhakemuksia sai jättää vain elokuun loppuun saakka.

Hyvää on, että koronatukia on vielä ollut haettavissa. Varsin aiheellinen kysymys kuitenkin on, kuinka eri tavoin yrityksiä voidaan kohdella pelkän yrityskokoluokan perusteella.