Esiintyvät taitelijat voivat hakeutua arvonlisäverovelvollisiksi

Esiintyvät taitelijat voivat hakeutua arvonlisäverovelvollisiksi

  • Teksti: Veli-Matti Aittoniemi
  • Kuvat: Pixhill

Esiintymispalkkioita maksavat yritykset voivat vähentää hankintoihinsa sisältyvän arvonlisäveron, mikäli palvelu ostetaan verovelvolliseksi hakeutuneelta esiintyjältä tai ohjelmatoimistolta.

Esiintyvät taiteilijat ja muut julkiset esiintyjät ovat voineet huhtikuun alusta lähtien hakeutua esiintymispalkkioista arvonlisäverovelvollisiksi. Myös ohjelmatoimistot voivat hakeutua tilaisuuden järjestäjälle luovutettujen esitysten myynnistä arvonlisäverovelvollisiksi.

Esiintymispalkkioita maksavat yritykset voivat vähentää hankintoihin sisältyvän arvonlisäveron, jos esitys hankitaan verovelvolliseksi hakeutuneelta esiintyjältä tai ohjelmatoimistolta.

Esiintyviä taiteilijoita ovat esimerkiksi laulajat ja soittajat. Muita julkisia esiintyjiä ovat esimerkiksi juontaja ja esitelmöitsijä. Myös musiikkiesityksen pitävä ammattimainen tiskijukka on julkinen esiintyjä, mutta pelkkä musiikin koneellinen soittaminen ei ole arvonlisäverolaissa tarkoitettu viihdetilaisuus.

Esiintyvä taiteilija ja muu julkinen esiintyjä saa usein tuloja esiintymispalkkioiden lisäksi myös muista tulolähteistä, kuten erilaisista tekijänoikeuskorvauksista. Tekijänoi­keus­korvaukset eivät kuulu arvonlisäveron piirin, joten hakeutuminen verovelvolliseksi ei ole niiden osalta mahdollista. Sama koskee myös esiintymispalkkiota tai muuta korvausta, jos se maksetaan henkilölle palkkana eli käsitellään tuloverotuksessa palkkatulona.

Arvonlisäverovelvollisuus esiintymispalkkioista ja esitysten myynneistä on vapaaehtoista. Jos esiintyvä taiteilija, julkinen esiintyjä tai ohjelmatoimisto hakeutuu vapaaehtoisesti verovelvolliseksi, esiintyjä tai yhtiö tulee samalla arvonlisäverovelvolliseksi kaikesta muustakin liiketoiminnasta.

Alv-rekisteriin kuuluvan on annettava säännöllisesti alv-ilmoitus, vaikka yrityksellä ei olisi ollut toimintaa verokaudella.
 

Sovellettava verokanta ja laskutus

Esiintyvän taiteilijan tai muun julkisen esiintyjän ja urheilijan sekä tilaisuuden järjestäjälle luovutettavaksi tarkoitetun esiintyjän esityksen myynnistä saatavasta palkkiosta tai korvauksesta suoritettava vero on 10 prosenttia veron perusteesta. Palkkiot tai korvaukset voi käsitellä arvonlisäverollisina vain siinä tapauksessa, että on hakeutunut arvonlisäverolliseksi.

Mikäli verovelvollisuus alkoi heti lain voimaantultua 1.4.2019, ennakkoon laskutetut ja 1.4. tai sen jälkeen tapahtuneet esiintymiset voidaan käsitellä arvonlisäverottomina, jos ennakkomaksu kertyi ennen 1.4. Jos esiintyminen tapahtuu ja ennakkomaksu kertyy 1.4. jälkeen, palkkiot tulee laskuttaa arvonlisäverollisina. Laskun päiväys ei siis ratkaise sitä, millä verokannalla esiintymispalkkiot tulisi laskuttaa.

Mahdollisen muun verollisen myynnin arvonlisäverokanta riippuu myydyn tavaran tai palvelun luonteesta. Verokanta voi olla yleinen 24 prosenttia tai alennetun verokannan mukaan joko 14 tai 10 prosenttia.
 

Arvonlisäveron vähennysoikeus

Verovelvolliseksi hakeutunut voi vähentää verolliseen toimintaan liittyvien hankintojen sisältämän arvonlisäveron. Hankinnat eivät ole vähennyskelpoisia, jos ne liittyvät yksityiseen kulutukseen, tekijänoikeuskorvauksiin tai toimintaan, josta saatu vastike on palkkaa. Jos hankinnat liittyvät sekä verolliseen että verottomaan toimintaan, hankintojen sisältämä arvonlisävero tulee jakaa näiden hankintojen suhteessa.

Esiintymispalkkioista arvon­lisäverovelvolliseksi hakeutunut voi halutessaan päättää arvonlisäverovelvollisuuden tekemällä muutos- tai lopettamis­ilmoituksen. Arvonlisäverovelvollinen poistetaan rekisteristä aikaisintaan muutos- tai lopettamisilmoituksen saapumispäivästä lähtien. Halutessaan yritys voi pysyä liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollisena, vaikka arvonlisäverovelvollisuus esiintymispalkkioista päättyisi. Vähäisestä liiketoiminnasta pitää kuitenkin hakeutua arvonlisäverolliseksi.