Hallitus korottamassa maapohjan kiinteistöveroa

Hallitus korottamassa maapohjan kiinteistöveroa

  • Teksti: Veli-Matti Aittoniemi
  • Kuvat: Shutterstock

Hallituksen esityksen mukaan liike- ja toimistotilojen maapohjan verotus nousisi 25 prosenttia ja yritysten sekä yhteisöjen koko kiinteistövero kaksi prosenttia.

Hallituksen esityksen mukaan liike- ja toimistotilojen maapohjan verotus nousisi 25 prosenttia ja yritysten sekä yhteisöjen koko kiinteistövero kaksi prosenttia.

Hallitus aikoo korottaa kiinteistöveroa. Toimenpiteellä nostettaisiin kuntien kiinteistöverotuottoa sadalla miljoonalla eurolla. Tarkoituksena on korottaa maapohjan kiinteistöveroprosentin alarajaa 0,93 prosentista 1,30 prosenttiin. Yläraja säilyisi kahdessa prosentissa. Rakennusten arvostukseen ei esitetä muutosta.

Hallituksen esityksen mukaan liike- ja toimistotilojen maapohjan verotus nousisi 25 prosenttia ja yritysten sekä yhteisöjen koko kiinteistövero kaksi prosenttia. Alarajaa soveltavissa kunnissa kuten pääkaupunkiseudulla muutos nostaisi kiinteistöveron tuottoa selvästi yli kymmenen prosenttia.

Hallituksen esityksessä todetaan, että maan osuus kuntien kiinteistöveropohjasta on verrattain vähäinen. Tämän katsotaan johtuvan verotusarvojen merkittävästä jälkeenjääneisyydestä suhteessa markkina-arvojen kehitykseen.

Monilla alueilla tämä arvio ei vastaa todellisuutta. Markkina-arvot ovat matalia, ja monia kiinteistöjä on lähes mahdotonta saada kaupaksi. Silti kiinteistövero tuottaa kunnille vakaata tuloa myös kohteista, joiden markkina-arvosta on tullut olematon.

 

Ongelmana arvostusten yliarviointi

Matkailuyritysten ongelmat kiinteistöverotuksessa liittyvät pääosin rakennusten säännönmukaiseen yliarviointiin. Kiinteistönomistajat ovat hakeneet kohtuuttomissa tilanteissa oikaisua verotuksen oikaisulautakunnasta tai valittaneet kiinteistöverotuksesta hallinto-oikeuteen.

Monissa tapauksissa tilanne on korjaantunut valitus­prosessin jälkeen. Yritysten kannattaa edelleen arvioida, voiko rakennusten arvostukseen saada muutosta oikaisun tai valituksen kautta.