Hallitusohjelman analyysi 1: Hallitusohjelmasta ristiriitainen kuva

Hallitusohjelman analyysi 1: Hallitusohjelmasta ristiriitainen kuva

  • Teksti: Veli-Matti Aittoniemi
  • Kuvat: Timo Niemi

Arvonlisäverotus ja maahanmuuton rajoittaminen heikentävät hallitusohjelmaa.

Hallitusohjelmasta jäi matkailu-, -ravintola- ja tapahtuma-alalle ristiriitainen kuva. Kymmenen prosentin arvonlisäverokannan korottaminen ja työperäisen maahanmuuton edellytysten kiristäminen vaikeuttavat matkailu- ja ravintola-alan yritysten toimintaa. Toisaalta tuloveron alentaminen, talouden tasapainottaminen sekä työelämän ja luvituksen sääntelyn keventäminen ovat kaikkien kuluttajapalveluja tarjoavien yritysten etujen mukaisia toimenpiteitä. Olennaista on se, pystytäänkö hallitusohjelmaan kirjatut tärkeimmät tavoitteet toteuttamaan riittävän nopeasti.

Matkailu-, ravintola- ja tapahtuma-alan tavoitteiden toteutumiseen vaikuttivat ratkaisevasti suurimpien puolueiden asettamat tärkeimmät hallitusohjelmatavoitteet. Niistä merkittävin oli talouden tasapainottaminen, mikä alentaa painetta veronkorotuksiin tulevaisuudessa. Alalle tärkeitä muita päätavoitteita olivat kokoomuksen ajamat tuloveron alentaminen ja alkoholipolitiikan uudistukset sekä perussuomalaisten tavoitteet polttoaineen verotuksessa ja maahanmuutossa. Kynnyskysymykseksi asetettujen päätavoitteiden toteutuminen vaikutti siihen, että alinta arvonlisäverokantaa korotettiin verotulokertymän tasapainottamiseksi.

Yksi MaRan päätavoitteista oli anniskelun arvonlisäveron alentaminen 14 prosenttiin. Tämä asia ei noussut vakavaan keskusteluun, joka painottui tällä kertaa alkoholiverotukseen ja viinien myynnin siirtämiseen vähittäiskauppoihin. Lopulta päädyttiin siihen, että oluen alkoholiveroa alennetaan 25 miljoonalla eurolla ja viinien ja väkevien verotusta nostetaan 40 miljoonalla eurolla. Lisäksi vähittäiskaupat ja ravintolat saavat oikeuden myydä ulos enintään kahdeksan tilavuusprosentin vahvuisia alkoholijuomia. Tämä edistää hieman pubien ja erityisesti pienpanimoiden toimintaa.

 

Liikkumista koskevat kirjaukset hyviä

Liikkumista koskevat kirjaukset ovat matkailualan kannalta hyviä. MaRan tavoitteena oli, että kotimaassa liikkumisen kustannukset eivät nouse. Kilometriveroa, tietulleja ja ruuhkamaksuja ei kirjattu hallitusohjelmaan. Polttoaineen hintojen alentaminen tukee myös MaRan tavoitetta. Kotimaan lentoliikennettä luvataan edistää koko Suomessa ja Finavian nykyinen lentoasemaverkko säilytetään.

Hallitusohjelmassa on myös monia erityisesti pk-yritysten kannalta hyviä verokirjauksia. Pääomatuloveroa ei koroteta eikä hallitus esitä listaamattomien yritysten yhteisöveron korottamista. Perintöveron maksamiseen tulee lisäaikaa, ja yhteisövero luvataan pitää kansainvälisesti kilpailukykyisellä tasolla. Kiinteistöveron uudistaminen voi tuoda toimialalle lisää veroja, mutta se luvataan toteuttaa pitkällä siirtymäajalla.

 

Ammatillisen koulutuksen kannustimia vahvistetaan

Hallitusohjelmassa todetaan, että ammatillisen koulutuksen rahoitusmallia uudistetaan. Koulutuksen järjestäjien kannustimia vahvistetaan, ja tavoitteena on, että opiskelijat suorittavat opintoja, valmistuvat työllistyvät ja siirtyvät jatko-opintoihin valmistumisen jälkeen. Lisäksi luodaan kannusteita, joilla ohjataan opiskelijoita suorittamaan opintoja myös pienempinä opintokokonaisuuksina. Englanninkielisten opintojen tarjontaa lisätään ja samalla varmistetaan mahdollisuus kotimaisten kielien riittävään opiskeluun. Kirjaukset vastaavat täysin MaRan tavoitteita.

Toimialan kannalta positiivisia ovat myös sääntelyn purkamista ja kilpailun edistämistä koskevat tavoitteet. Hallituksen tavoitteena on liiallisen sääntelyn purkaminen ja hallinnollisen taakan keventäminen. EU-lainsäädännön toimeenpanon yhteydessä vältetään kansallista ylisäätelyä.

Tavoitteeksi on asetettu myös reilun ja avoimen kilpailun lisääminen. Hallitusohjelmaan on kirjattu elinkeinoelämän pitkäaikainen tavoite rajoittaa julkisen sektorin inhouse-hankintoja. Sidosyksikön omistukselle asetetaan 10 prosentin vähimmäisraja. Sidosyksikköhankintoja voidaan tehdä vain silloin, kun ne ovat kokonaistaloudellisesti edullisempia kuin markkinoilla toimivat vaihtoehdot.

Lue myös:

Hallitusohjelman analyysi 2: Hallitusohjelmalla edistetaan työrauhaa

Hallitusohjelman analyysi 3: Alkoholipolitiikka kohti eurooppalaista suuntaa