Kertakäyttöisten annospakkausten muovin kulutusta voi vähentää joustavasti ilman pakkoa

Kertakäyttöisten annospakkausten muovin kulutusta voi vähentää joustavasti ilman pakkoa

 • Teksti: Matti Välimäki
 • Kuvat: Shutterstock

Green deal -sitoumuksen allekirjoittanut Restel etsii itselleen sopivia keinoja vähentää annospakkausten muovin kulutusta. Yrityksen vastuullisuusasiantuntija Anna Koskinen rohkaisee muitakin mukaan.

Merkittävä ravintolapalveluiden tarjoaja Restel näkee, että se pystyy sitoumuksen avulla edistämään vastuullisuuttaan johdonmukaisesti ja joustavasti.

– Green dealissa pystyimme valitsemaan tarjolla olevista toimenpiteistä itsellemme parhaiten sopivat. Voimme keskittyä niihin, kehittää toimenpiteitä pidemmälle ja huolehtia niiden vaikuttavuudesta lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Tämä on mielestämme parempi tapa toimia kuin se, että säädöksiä tulee valmiiksi annettuina, Restelin vastuullisuusasiantuntija Anna Koskinen kertoo.

Green deal -sopimuksen kattavuustavoitteena on, että vähintään kolmannes MaRan jäsenyrityksistä ravintola- ja kahvila-alan liikevaihdolla mitattuna sitoutuu siihen 30.11.2023 mennessä. Mikäli tämä ei toteudu, ympäristöministeriö aloittaa SUP-direktiivin neljännen artiklan säädösvalmistelun ja mahdollisuus toimiala- ja yrityskohtaiseen joustavuuteen menetetään.

 

Konkreettiset mitattavat tavoitteet myöhemmin

Green deal -sitoumuksessaan Restel sitoutuu keräämään tarvittavia tietoja toiminnastaan ja asettamaan myöhemmin näiden pohjalta kunnianhimoisia omia tavoitteita.

– Pohdimme aluksi, josko olisimme lyöneet heti lukkoon konkreettiset tavoitteet, mutta Motiva rohkaisi meitä asettamaan luvut myöhemmin. On järkevää, että kartoitamme ensin tilanteemme ja selvitämme näköpiirissä olevat mahdollisuudet, Koskinen toteaa.

Restel sitoutuu myös kehittämään ja testaamaan uusia ratkaisuja, toimintamalleja, pakkauksia ja pakkausmateriaaleja. Lisäksi se sitoutuu kouluttamaan henkilöstöään ja viestimään teemasta asiakkailleen.

 

Uusia ratkaisuja etsimässä

Anna Koskinen kertoo, että Restelin yleisenä tavoitteena on löytää ravintoloihin ympäristöystävällisiä materiaaleja kaikkien muovista valmistettujen pakkausmateriaalien tilalle.

– Esimerkiksi Burger Kingissä olemme käyttäneet jo useamman vuoden ajan hampurilaiskäärettä, joka on valmistettu biohajoavasta raaka-aineesta.

Hän huomauttaa, että työ on pitkäjänteistä ja jatkuvaa. Uusille ratkaisuille on tarvetta.

– Poistimme vuonna 2018 pikaruokaravintoloidemme asiakastiloista pillit ja juomamukien kannet, mutta mukaan otettavissa tilauksissa ne ovat edelleen olennainen osa ruoan pakkausta.

Viime aikoina Restel on kiinnittänyt erityistä huomiota pikaruokaketjujen kertakäyttömukeihin eli tuotteisiin, joilla on yhtiön muovisista kertakäyttöisistä annospakkauksista selvästi suurin volyymi.

– Olemme testanneet muun muassa Taco Bell -ketjussa kertakäyttöisiä juomamukeja, jotka on valmistettu sataprosenttisesti uusiutuvista kasvipohjaisista materiaaleista. Testit ovat olleet lupaavia. Tuotteet ovat olleet hyviä käytössä, emmekä ole saaneet negatiivista asiakaspalautetta.

 

Kiertotalous mukaan liiketoimintaan

Koskinen pohtii, että green deal -sitoumuksessa on arvokasta myös se, että se antaa hyvät raamit moniulotteiselle vastuullisuustyölle.

– Green deal -sopimuksen avulla kiertotalouden ja kestävän kehityksen voi tuoda konkreettisella tavalla mukaan liiketoimintaan. Restelille se tarjoaa kokonaisuuden, jonka kautta pystymme tarkastelemaan yksittäisiä toimenpiteitä, niiden merkitystä ja edistymistä.

Koskinen rohkaisee myös muita MaRan jäseniä mukaan.

– Tärkeintä on aloittaa matka, tehdä vaikkapa jotain pientä ja kiristää sitten tahtia, kun vauhtiin on päästy. Vastuullisuustyö ja kestävä kehitys ovat jatkuvaa parantamista ja ohjattua muutosta, hän muistuttaa.

Yritykset voivat tehdä green dealin Sitoumus 2050 -sivustolla. 

Restelin tavoitteena on löytää ravintoloihinsa ympäristöystävällisiä materiaaleja kaikkien muovista valmistettujen pakkausten tilalle.

Veli-Matti Aittoniemi, MaRa: 
”On tärkeää, että mahdollisimman moni jäsenyritys liittyy annospakkausten green dealiin”

 

Ympäristöministeriön, ETL:n, PT:n, MaRan ja Pakkausyhdistyksen välisessä green deal -sopimuksessa etsitään uusia ratkaisu- ja toimintamalleja vähentämään muovin kulutusta annospakkauksissa.

Sopimus tarjoaa toimialoille ja yrityksille lainsäädäntöä joustavamman keinon SUP-direktiivin artikla 4:n toteuttamiseen.

MaRan varatoimitusjohtaja Veli-Matti Aittoniemi korostaa, että on tärkeää, että mahdollisimman moni jäsenyritys liittyy green deal -sitoumukseen.

– Jos sitoumuksia tulee riittävästi, muovin kulutuksen vähentämistä kertakäyttöisissä muovisissa annospakkauksissa voidaan jatkaa vapaaehtoiselta pohjalta. Mikäli sitoumuksia ei tehdä riittävästi, on mahdollista, että vapaaehtoisuuden sijaan valitaan velvoittava lainsäädäntö. Siinä tapauksessa yritykset menettävät mahdollisuuksia vaikuttaa toimenpiteiden sisältöön ja laatuun.

Usein kysyttyä muovisten kertakäyttöannospakkausten kulutuksen vähentämistä koskevasta sopimuksesta

Muovisten kertakäyttöisten annospakkausten kulutuksen vähentämistä koskeva green deal -sopimus on merkittävä askel kohti muovisten kertakäyttöisten juomamukien ja elintarvikepakkausten kulutuksen ja niistä syntyvien ympäristöhaittojen vähentämistä. Sopimuksen keskiössä ovat yritykset, jotka liittyvät mukaan laatimalla oman muovisten kertakäyttöisten annospakkausten kulutuksen vähentämistä koskevan green deal -sitoumuksen.

Alle on koottu muun muassa yrityksiltä tulleita sitoumukseen liittyviä kysymyksiä.
 

 1.  Voivatko green deal -sitoumuksen toimenpiteet ja tavoitteet kohdentua johonkin yksittäiseen pakkaukseen tai tuotteeseen, vaikka yrityksellä olisi mahdollisesti muitakin muovisten annospakkausten green dealin kategoriaan kuuluvia pakkauksia tai tuotteita?

  Kyllä voivat. Yrityksen kannattaa lähteä liikkeelle niistä tuotteista, joiden korvaaminen, poisjättäminen tai kulutuksen vähentäminen on helppoa. Toimenpiteitä tulisi kuitenkin laajentaa myöhemmin, kun uusia tuotteita ja käytäntöjä on saatavilla.
   
 2. Yrityksemme on jo luopunut kokonaan kertakäyttöisistä muovisista annospakkauksista tai vähentänyt merkittävästi niiden käyttöä. Onko green deal -sitoumuksen tekeminen silti ajankohtaista?

  Kyllä on. Vain sitoumuksen tehneen yrityksen toimenpiteet tulevat oman toimialaliiton tai -järjestön sekä ympäristöministeriön tietoon. Jos vuoden 2023 marraskuun loppuun mennessä sopimuksessa määritelty kattavuustavoite ei täyty sitoutuneiden yritysten suhteen, ympäristöministeriö voi irtisanoa sopimuksen ja ryhtyä valmistelemaan säädöstä. Siksi lainsäädäntöä korvaavaksi tarkoitetun sopimuksen toteutuminen saattaa olla kiinni juuri teidän yrityksenne sitoutumisesta.
   
 3. Olemme kiinnostuneita tekemään sitoumuksen. Mistä saamme lisätietoa ja apua toimenpiteiden ja mittareiden valintaan sekä sitoumuksen tekemiseen sitoumus2050.fi-palvelussa?

  Lisätietoa ja apua toimenpiteiden ja mittareiden valintaan saa ensisijaisesti omasta liitosta tai yhdistyksestä. Sitoumuksen teknisiin kysymyksiin saa apua lähettämällä sähköpostia osoitteeseen: sitoumus2050@motiva.fi.
   
 4. Meillä on epäselvyyttä pakkauksista, joita sitoumus koskee. Mistä voin saada apua artikla 4:n (kertakäyttöisten muovisten tuotteiden kulutuksen vähentäminen) ja SUP-direktiivin soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden tulkintaan?

  Rinki Oy on laatinut sidosryhmistä koostuvan ryhmän ja viranomaisten kanssa tuotelistan, josta voi tarkistaa, kuuluuko jokin pakkaus direktiivin soveltamisalaan vai ei. Lista sisältää myös artikla 4:n mukaisia tuotteita. Lista löytyy liitetiedostona Ringin verkkopalvelusta, SUP-tietopankki-osiosta.  Ympäristöministeriö voi yleisellä tasolla ohjata lain tulkintaa ja soveltamista, mutta ei ota kantaa yksittäistapaukseen. Tarvittaessa ministeriö voi valmistella esimerkiksi asetuksia tai tulkintamuistioita.

Kysymyksiin vastasivat ympäristöministeriön ja Motiva Oy:n asiantuntijat.

Lisätietoja:

Lisää vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin ja tietoa sopimuksesta:
www.sitoumus2050.fi  >>  Green deal  >> Muoviset annospakkaukset