Kokemuksia kustannustuesta ja sulkemiskorvauksesta

Kokemuksia kustannustuesta ja sulkemiskorvauksesta

  • Teksti: Jukka Suominen
  • Kuvat: Shutterstock

Koronakriisin talousavuksi kehitetty yritysten kustannustuki on kehittynyt kierros kierrokselta pääosin parempaan suuntaan. Muutostarpeet liittyvät muun muassa yritysten omavastuuosuuden ja joustamattomien kulujen kriteeristöön.

Kustannustuki on vajaan vuoden aikana kehittynyt pääsääntöisesti parempaan suuntaan.

23. kesäkuuta päättyvällä kolmannella tukikierroksella pienillä yrityksillä ei ole ollut enää oman pääoman vaateita. Myöskään laskentakaavan mukaan alle tuen minimimäärän eli alle 2 000 euron jääneet kustannustuet eivät ole johtaneet hylkäyspäätökseen. Minimimääräisen tuen on saanut, mikäli tukikauden joustamattomia kuluja ja palkkoja on kertynyt vähintään 2 000 euroa. 

Uudet yrityksetkin ovat voineet saada kustannustukea, sillä liikevaihdon aleneminen on laskettu toimialan, ei hakijayrityksen, liikevaihdon aleneman perusteella. Laskennallisena korvattavana eränä ovat olleet työnantajan sivukustannukset, joiden määrä on 20 prosenttia palkkasummasta.

Ikävämpi yllätys kustannustuki III:ssa oli joustamattomien kulujen tyhjentävä luettelointi laissa, mikä supisti kustannustuella korvattavien kulujen määrää. Esimerkiksi ravintolarajoitusten takia pilalle menneitä elintarvikkeita ei ole enää korvattu menetyksinä. Vielä kustannustuen toisella kierroksella joustamattomia kuluja olivat kaikki kulut, jotka yrityksen oli maksettava, vaikka myyntituloja ei olisi ollut lainkaan.

 

Kustannustuki IV tulossa

Viranomaismääräykset rajoittavat edelleen liiketoimintaa, joten kustannustuki IV on yritysten selviytymisen kannalta välttämätön. Kustannustukilain muutos on tätä kirjoitettaessa valmisteilla. Jotta seuraava kustannustukikierros olisi jälleen edellisiä parempi, pitäisi laskentakaavaa muuttaa yrityksille enemmän euroja kerryttäväksi. 30 prosentin omavastuuosuus on liian suuri yrityksille, jotka ovat äärimmäisen kireässä maksuvalmiustilanteessa toista vuotta jatkuneiden koronarajoitusten takia.

Uusi yritys tulisi määritellä kustannustuessa liiketoiminnan aloittamisajankohdan mukaan, ei yrityksen perustamisajankohdan mukaan. Liiketoimintaa pitäisi myös pystyä laajentamaan uusilla toimipisteillä ilman, että se polttaa pois vanhan liiketoiminnan kustannustuet. Jotta suuremmat yritykset voisivat saada kustannustukea, myös tukien yrityskohtaista enimmäismäärää pitäisi nostaa.

 

Sulkemiskorvausten haku käynnissä

Kevään aikana suljetuista asiakastiloista maksettavien sulkemiskorvausten haku on parhaillaan käynnissä. Yritykset voivat hakea korvauksia neljän kuukauden kuluessa asiakastilojen sulkemisen päättymisestä. 

Sulkemiskorvauksia saavat nyt pienet yritykset, joiden asiakastiloja on suljettu lain tai viranomaismääräysten perusteella. Suurempia yrityksiä koskeva lainsäädäntö tulee voimaan myöhemmin, ja laskukaava tulee poikkeamaan pienten yritysten korvauksiin käytetystä kaavasta. Sulkemiskorvaukset perustuvat liiketoiminnan joustamattomiin kuluihin ja palkkoihin sivukustannuksineen. 

Valtiokonttorin sähköinen hakemusprosessi on osoittautunut nopeaksi, ja hakemuksen tekoa helpottavat esitäytetyt tiedot muun muassa palkoista ja toimipisteistä. Kaikki yrityskohtaiset luvut otetaan helmikuusta 2021. Suurimman työmäärän hakijoille aiheuttaa joustamattomien kulujen jaksottaminen suoriteperiaatteella helmikuulle. 

Sulkemiskorvauksissa joustamattomat kulut korvataan 70-prosenttisesti ja palkat sataprosenttisesti. Lisäksi korvauksen piirissä ovat palkoista lasketut 20 prosentin määräiset työnantajan sivukustannukset. Yrityksen liikevaihtotietoja käytetään ainoastaan laskettaessa suljetun liiketoiminnan osuutta koko yrityksen liiketoiminnasta.

Hakija ei pysty itse kohdistamaan joustamattomia kuluja tai palkkoja suljettuun liiketoimintaan. Kohdistus tapahtuu suhteessa sulun ulkopuolelle jääneen toiminnan liikevaihtoon. Tällöin työvoimavaltaisen ravitsemisliiketoiminnan palkkakuluja valuu käytännössä sulun ulkopuolella olevaan liiketoimintaan muun muassa hotelleissa ja liikenneasemilla, mikä vähentää ravintoloiden sulkemisesta maksettavia sulkemiskorvauksia.