Komissio ehdottaa savuaromien kieltoa

Komissio ehdottaa savuaromien kieltoa

  • Teksti: Marjaana Ingervo
  • Kuvat: Shutterstock

Savuaromien vaarallisuudesta on saatu uutta tietoa, jonka perusteella komissio ehdottaa, että niiden käyttöä ei sallittaisi jatkossa. Tämä tarkoittaisi muun muassa nestesavustuksen lakkaamista. Suomi ei näillä näkymin tue täyskieltoa.

Savuaromeja käytetään kahdella eri tavalla. Kala- ja lihatuotteita valmistettaessa laimennettu savuaromi levitetään yleensä sumuttamalla nestettä tuotteiden pinnalle. Nestesavustus on yleistynyt kätevyytensä ja perinteistä savustusta pienempien kustannustensa ansiosta.

Savuaromeja myös lisätään elintarviketeollisuudessa valmistusaineina suoraan tuotteisiin, esimerkiksi maustesekoituksiin, kastikkeisiin, keittoihin, valmisruokiin ja leivonnaisiin. Maku miellyttää kuluttajia,  joten savuaromeja käytetään nykyisin laajasti eri tuoteryhmissä.

EU:n markkinoilla on kymmenen eri savuaromien perusainetta, joista on edelleen jalostettu tuotteita. Näiden perusaineiden valmistukseen myönnettiin 2013 lupa kymmeneksi vuodeksi. Savuaromien käyttöä pidettiin tuolloin turvallisempana kuin perinteistä savustusta, koska niistä on poistettu PAH-yhdisteitä. Luvat umpeutuivat tämän vuoden alussa.

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen EFSA on tällä välin arvioinut savuaromeja uusilla menetelmillä ja todennut, että ne sisältävät genotoksisia eli solujen geneettiseen materiaaliin vaikuttamaan pystyviä aineita. Genotoksiset aineet voivat aiheuttaa syöpää ja perinnöllisiä sairauksia, eikä niille voi määrittää turvallisen käytön rajaa.

Kahdeksalle kymmenestä savuaromista on haettu uutta lupaa. EFSA:n arvioinnin perusteella komissio ehdottaa, että lupia ei uusittaisi. Siirtymäaikaa komission esityksessä ei ollut, mutta suurin osa jäsenmaista on kannattanut vähintään kahden vuoden siirtymäaikaa.

 

Jatkoa nestesavustukselle?

Useat jäsenmaat ovat EU:n asiantuntijaryhmässä puoltaneet kieltoa. Suomi ja Ruotsi olivat niiden maiden joukossa, jotka eivät kannata savuaromien käytön kieltämistä kokonaan.

Maa- ja metsätalousministeriö on parhaillaan täsmentämässä näkökulmaansa siihen, millaisen käytön jatkumista voi puolustaa ja millä perusteilla. Todennäköisesti helpointa olisi saada tukea sille, että nestesavun käyttö liha- ja kalatuotteiden valmistuksessa säilyisi sallittuna. Suoraan ruokaan lisääminen tuskin voi jatkua.

Päätösten perusteluksi tarvittaisiin lisää tutkimustietoa muun muassa siitä, paljonko haitallisia aineita lopputuotteisiin jää nestesavustuksessa. Savuaromit valmistetaan puuta polttamalla, ja todennäköisesti myös perinteisessä savustuksessa syntyy samoja aineita. Toistaiseksi ei tiedetä, mikä genotoksisten aineiden pitoisuus on perinteisesti savustetuissa tuotteissa verrattuna nestesavustettuihin tai sellaisiin tuotteisiin, joissa on käytetty savuaromia ainesosana. Vaarana on, että mennään ojasta allikkoon,  jos savuaromeja korvataan laajasti perinteisellä savustuksella.

Elintarviketeollisuus korostaa, että siirtyminen perinteiseen savustamiseen ei onnistu kaikissa tuotantolaitoksissa esimerkiksi niiden sijainnin vuoksi. Muutos todennäköisesti nostaisi hintoja ja heikentäisi saatavuutta. Jos vain suora savuaromin lisääminen elintarvikkeisiin ainesosana kiellettäisiin, vaikutus olisi pienempi, mutta vaatisi joka tapauksessa tuotekehitystä ja muuttaisi tuotteiden makumaailmaa. Ravintoloidenkin on syytä varautua muutoksiin käytettävissä olevissa raaka-aineissa jollakin aikavälillä.

Niiden savuaromien, joille on haettu jatkolupaa, käyttöaika jatkuu automaattisesti aina puoli vuotta kerrallaan, kunnes komissio on tehnyt uuden päätöksen. Seuraava tarkasteluajankohta on kesä-heinäkuun vaihde.

MaRa seuraa asiaa ja tiedottaa siitä jatkossa.